21 bibelvers om faren ved misundelse og hvordan vi kan overvinde det

21 bibelvers om faren ved misundelse og hvordan vi kan overvinde det

Med disse vers behøver du aldrig være en slave for misundelse igen!

7 min. ·

Problemet: Skrifterne om misundelse

Guds ord taler meget klart om misundelse: det er en “kødets gerning”, en utrolig farlig og ødelæggende synd, og vi skal blive fuldstændig færdig med den! Bare læs disse skrifter om misundelse og jalousi som viser, hvor forfærdeligt det er (fremhævelser tilføjet af redaktøren).

Kødets gerninger er velkendte: utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab, svir og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige.” Galaterne 5:19-21.

Besindighed er liv for legemet, misundelse er edder i knoglerne.” Ordsprogenes Bog 14:30.

“Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.” Romerne 13:13-14.

“Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tirre og misunde hinanden.” Galaterne 5:26.

“Men hvis jeres hjerte rummer bitter misundelse og selvhævdelse, så lad være med at prale og lyve sandheden noget på.” Jakobs Brev 3:14.

“For hvor der er misundelse og selvhævdelse, dér hersker der uorden og alt muligt ondt.” Jakobs Brev 3:16.

Løsningen: Et sværd til at bekæmpe bekæmpe misundelse med!

Misundelse er en iboende del af den syndige menneskenatur, så hvordan sejrer vi over misundelse og dets rod? Guds ord viser os, at vejen til at sejre over al synd er at følge Jesus ved at tage vort kors op hver dag og fornægte os selv! Vi kan bruge disse vers som et sværd til at slå misundelse ned, så snart vi bliver bevidste om de misundelige tanker eller følelser der kommer fra vort kød. Vi kan sige et klart og bestemt “Nej!” og i kraft af den ånd bruge Guds ord til at kæmpe intil vi har sejret.

“Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og daglig tage sit kors op og følge mig.” Lukasevangeliet 9:23-24.

“Lad ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har. For Gud har selv sagt: »Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke.” Hebræerne 13:5.

“Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke…” Første Brev til Korintherne 13:4.

“Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.” Kolossenserne 3:14.

“Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:1-4.

Glæd jer med de glade, græd med de grædende. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab.” Romerne 12:15-16.

“Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!” Filipperne 4:3-5.

“Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matthæusevangeliet 6:33.

Den kraft vi har brug for

Kampen kan synes hård, og du kan føle dig overvældet af fristelser, men du er ikke alene! Jesus Kristus selv er vort store eksempel – en mand som vi kan følge! Husk på disse vers i kampens hede sammen med bøn og brug dem til at sejre over misundelse:

“For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Hebræerne 4:15-16.

“For som den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan han hjælpe dem, der fristes.” Hebræerne 2:18.

Det er ved nådens trone, du får den kraft, du har brug for, for at stå fast i fristelsen og ikke give op eller give efter. Vor barmhjertige ypperstepræst vil hjælpe dig i din fristelse!

Korsets budskab er frelsens kraft, og Jesus har sendt os Helligånden for at hjælpe og vejlede os og give os kraften til at fornægte os selv og sejre over misundelse, jalousi og alle slags synder:

“Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke.” Romerne 8:26.

“Hvad jeg mener, er: I skal leve i Ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil.” Galaterne 5:16-17.

“Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve.” Romerne 8:12-13.

Resultatet af kampen mod misundelse

Når vi bruger Guds ords sværd i lydighed mod ånden, sejrer vi over misundelse, og Gud kan skabe noget nyt i os – vi bliver gavmilde, kærlige, fuld af velsignelse, glæder os med de glade!

“Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.” Galaterne 5:22-25.

“Men visdommen fra oven er først og fremmest ren, og desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Retfærdighed er en frugt af det, der sås i fred, og den tilfalder dem, der stifter fred.” Jakobs Brev 3:17-18.

Gør brug af skrifterne om misundelse og hvordan den kan overvindes, som styrke og inspiration til at leve ifølge Guds vilje og blive en velsignelse i enhver omstændighed!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.