Denne hjemmeside bruger informationskapsler til at genkende gentagne besøg og præferancer for at tulbyde funktioner på sociale medier og for at analysere trafik. Ved at klikke på "jeg accepterer" eller ved at bruge vor hjemmeside, samtykker du i brugen af informationskapsler.
Se på dig selv igennem Guds øjne

Se på dig selv igennem Guds øjne

Gud ser dig som dyrebar, unik og meget værdifuld. Hvordan ser du dig selv?

Kære teenager og du som er i tyverne,

Kender du din værdi?

Du blev skabt med hensigt

Du – din krop, sjæl og ånd blev «virket» og «kunstfærdigt formet» af Gud, og hver dag i dit liv blev udformet i detalje, som siderne i en bog (Salmernes Bog 139). Du – din tilværelse, dine egenskaber og evner er ikke en fejl. Gud laver ikke fejl. Han skabte dig og placerede dig omsorgsfuldt i en krop, i en familie og på et sted på denne jord.

Gud ønsker, at alle skal lave i et trygt, omsorgsfuldt miljø, hvor kærligheden til ham bliver næret. Men nogle oplever skade og skadelige situationer på vegne af andres mangel på visdom eller direkte synder. Ondskab tager ofte overhånd i denne mørke verden, men det er ikke Guds hensigt. Hans vilje er, at alle vælger, hvad der er rigtigt og gør det gode. Gud vil helbrede, de som er knust og har det dårligt; han planlægger at gøre ende på al lidelse og etablere en ny jord uden smerte eller sorg.

Du er et Guds barn; hans ejendoms-folk skabt til at leve et rent, trofast liv. «For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.» Efeserbrevet 2,10. Ikke se ned på det som Gud har skabt og elsker! Hvis du tvivler på Gud og klager over hans arbejde, dit væsen og dine situationer, går du glip af gode gerninger og den velsignelse, de de bringer over dit liv.

Du er fuldkommen

Ikke fuldkommen i den betydning, at du har høj IQ, fejlfri hud og en god personlighed. Men fuldkommen for Guds fantastiske plan for dit liv, og de som du kan hjælpe på vejen. Fuldkommen til gode gerninger igennem dagen, som kun du kan gøre: At vælge det gode når du møder fristelser, at bede for en ven som har det svært, at sende en opmuntrende besked, at velsigne en kollega eller et familiemedlem. Disse er gerninger som har evig værdi. At forsøge at opnå en perfekt krop, et socialt mediebillede eller et bekvemt liv er tomt og ubrugeligt for evigheden.

Ikke fuldkommen i den betydning at du gør alt rigtigt første gang, ikke er faldet i synd eller ikke fristes at synde. Men fuldkommen fordi Gud ser dig med øjne fulde af håb og kærlighed, selvom han ser dine fejl og svagheder. Han ser, hvad du kan blive, hvis du bliver ved med at vælge det, som er rigtigt og godt; han ser hvor værdifuld, du er for hans arbejde og himmeriget. Du er fuldkommen for det frelses-arbejde, som Gud vil gennemføre i dig. Lad Gud styre dit liv og danne dig igennem prøvelser, og du vil blive «fuldkommen og hel, og ikke stå tilbage i noget» i hvert kapitel af livet (Jakobsbrevet 1,4).

Du er elsket

Guds kærlighed er stærkere og dybere end menneskelig kærlighed og følelser. I Gud har du en nær ven, der kender dig og forstår dig bedre end nogen. Han ser dit hjerte og dit ønske om at være god; han ser dine kampe, og hvordan du tiltrækkes af ting der ikke er gode. Han er der altid for at høre og hjælpe, når du beder til ham med et oprigtigt og ydmygt hjerte. «Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp.» Salmernes Bog 34,16.

Har andre behandlet dig dårligt? Føler du dig alene, ubetydeligt eller uønsket? Guds kærlighed helbreder, når du lægger dit liv og dine tanker i hans hænder. Er dine planer mislykkedes? Har det været vanskeligheder for dig eller en du er glad for? Gud elsker dig ikke mindre; hans kærlighed er ubetinget. Gud er ikke uretfærdig; han tillader både gode og dårlige mennesker at blive ramt af tragedie. Gud vil lære dig noget igennem prøvelserne og lede dig til ham. Han er nidkær for din dyrebare ånd og vil frelse dig fra synder, som gør dig ulykkelig.

Du er unik

Der er ingen andre som dig … på en meget god måde! Du fylder et specielt sted i denne verden og i Guds arbejde. Måske er der noget ved dit udseende eller af dine personlighedstræk, som du ikke kan lide. Måske er du ikke god til sport eller musik, eller måske virker det som om du ikke har mange færdigheder sammenlignet med andre. Men hvem kan være et bedre eksempel og hjælper for dine søskende og din ven? Hvem kan udføre en god gerning som dig? Hvem kan dele nogle opmuntrende ord som dig? Hvem kan fylde behov, som måske kun du og Gud kan se? Du er «skræddersyet» til de gode gerninger, som Gud har forberedt for dig. Brug din energi, dine evner og din personlighed til det gode, hvor du er i livet, hjemme, i skolen, på arbejde, med familie og venner!

Du er Guds øjesten

Gud følger nøje med i dit liv som en omsorgsfuld, opmærksom far. Du er ham meget kær, og han længes efter at det skal gå godt med dig. «Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.» Jeremias' Bog 29,11. Dine beslutninger er vigtige for ham. Gud kan ikke tage beslurninger for dig, men han tror på dig og er ivrig efter at hjælpe, hvis du beder til ham. Han er som en beskytter for dig, en mentor, en hjælper, en ven.

Er du faldet i synd igen og igen eller har gjort en stor fejl, og føler at du ikke fortjener nogenting? Gud er hurtig til at tilgive de som omvender sig, og han hverken forkaster dig, bliver utilfreds eller utålmodig mod dig. Kong David havde tillid til Guds kærlighed, når han mødte fjender. Han bad: «Vogt mig som din øjesten, skjul mig i dine vingers skygge for de ugudelige, som øver vold mod mig, for mine fjender, som i had omringer mig.» Salmernes Bog 17,8-9. Du kan gøre det samme og tage tilflugt i Guds ord, når du står overfor mørke, modløse og fordømmende tanker. Følelser og tanker om værdiløshed er ikke sande! Tro på og praktiser sandhederne i Guds ord, og du bliver fri.

Dit liv har en utrolig værdi

Der findes ikke noget mere sjældent og vigtigt end en, der har tillid til Gud og adlyder hans bud! Det er de sande «stjerner» i denne verden. De åbenbares som Guds sønner og døtre, når Jesus kommer tilbage. «I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules.» Matthæusevangeliet 5,14.

Bed om at Gud skal åbne dine øjne for værdien af at leve for ham, og du vil begynde at se din sande værdi, og værdien af de som er omkring dig. Lev målbevidst ifølge Guds plan for dit liv, og dine gode beslutninger vil få evig betydning. Se på dig selv og de andre igennem Guds øjne, og livet er håbefuldt og lyst!

Lykke til!

Fra en tidligere teenager og ung i tyverne.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.