Gå til indhold

Sendt som Guds tjener

Da Gud sendte sin søn til jorden for at være vores frelser, blev han sendt som tjener.

Da Gud sendte sin søn til jorden for at være vores frelser, blev han sendt som tjener. Profeten Esajas skriver om det i Esajas 42,1: Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag.

Ved at tjene sin fader, blev Jesus også vores tjener. Man skulle tro at den Gud sendte for at blive vores frelser, vores forløser og vor Konge, i det mindste ville ankomme i himmelsk pragt, så verden straks ville se hvem han var og hvorfor han kom! Bibelen, derimod, siger at han gav afkald på at være Gud lig, og at han tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig (Fil. 2,7).

Kom for å tjene

Den menneskelige natur er gennemgående selvisk, og vi er tilbøjelige til at tro, at vi vil blive lykkelige hvis andre mennesker opvarter og behandler os godt. Sand lykke har en meget dybere årsag end det, selvfølgelig! Jesus sagde: Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. (Luk. 22,27). Han viste dette tydeligt ved selv at være et eksempel. Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Matt. 20,28).

Jesus tjente ikke andre for at få ære af dem, men fordi han elskede dem. Faktisk, valgte han navnlig at tjene dem der ikke kunne gøre noget for ham til gengæld. De små børn, de lamme og de blinde, de spedalske og de udstødte, kunne alle komme til Jesus for at få trøst og helbredelse. Jesus tjente fordi han elskede, ikke fordi de andre fortjente det. Det er ikke rigtigt kun at tjene og gøre godt mod dem vi synes fortjener det! Jesus elskede at udøve ret og han hadede uret, og derfor har Gud salvet ham med glædens olie frem for hans lige (Hebr. 1,9). Med andre ord, Jesus var det lykkeligste menneske på jorden nogensinde!

Vi kan følge efter

Nu er det vores tur! Vi har chancen for at gå i Jesu fodspor og tjene andre i kærlighed. (Gal. 5,13-14). Hvis vi elsker og tjener Gud, så vil han også vise os den bedste måde at tjene vores medmennesker på.

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.

Følg os