Sjæl og ånd: Hvad er forskellen?

Sjæl og ånd: Hvad er forskellen?

Hvert menneske har både en sjæl og en ånd, som er givet af Gud. Hvad er forskellen mellem disse, og hvordan virker de på os?

5 min. ·

«For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.» Hebræerbrevet 4,12.

Hvad er forskellen mellem sjæl og ånd?

Adam var skabt af jordens støv og blev til en levende sjæl. På grund af dette er vore sanser, som befinder sig i sjælen, vendt mod det jordiske og udvikles i det jordiske. Derfor forandres vore følelser efter det som sker omkring os. Alt det jordiske rystes og omskiftes. Derfor har mennesker som lader sig styre af sin sjæl aldrig hvile. Ved sjælen, ved mine sanser og følelser – står jeg i forbindelse med mine medmennesker. Et sjælisk menneske er altid urolig for, hvad andre tænker og siger om det.

Ved min ånd står jeg i forbindelse med Gud. Men når jeg er sjælisk, lever jeg efter min forstand – mine sanser – som er jordiske, og min krop bruges til at tjene denne verden. Så fyldes også min ånd med det værdslige, og der bliver lidt eller ingen forbindelse med Gud. Frelsen i Kristus skal forvandle dette forhold, så jeg bliver åndelig og himmelsk i stedet for sjælisk og jordisk. Det bliver et trosliv i stedet for et forstandsliv.

Det er meningen, at vor ånd skal blive gjort levende, så Gud kan tale til os, og vi skal leve for ham og det himmelske. Så kommer vi til hvile i vore sjæle. Det himmelske er evigt og uomskifteligt. Når vi lever for Guds ansigt, så er vi løst fra mennesker og uroen ved at vandre for deres ansigt.

Guds ord: Et tveægget sværd

Her er det, at Guds ord skal gøre sit værk i os. Det er skarpere end noget tveægget sværd. Det kløver mellem sjæl og ånd, og dømmer hjertets tanker og råd. Dette står i forbindelse med at komme ind til hvilen.

Vi dømmer ofte forhold efter vore følelser og vor forstand; men er jeg begyndt at søge Gud, så åbner jeg mig for Guds ord. Det dømmer hjertets tanker og kløver mellem sjæl og ånd, mellem det jordiske – menneskelige – som jeg optager i min sjæl og det åndelige og himmelske, som jeg modtager i min ånd. Her må jeg tro på ordet og adlyde det, og så udtømmes sjælen (Esajas' Bog 53,12).

Ordet: det ord: Overvind det onde med det gode, går lige imod vore menneskelige følelser og vor forstand, men tror vi ordet og er lydige mod det, kommer vi til hvile. Vi skal erfare, at Guds visdom er større end vore sanser. Ligeså det ord: «Tilgiv syv gange halvfjerds gange om dagen den som synder imod dig.» Er man så sjælisk, tager man vare på det jordiske og sin ære, og der lægges råd op i hjertet, hvad man skal gøre med en sådan, og man får hjælp fra slægt og venner. Men lad Guds ord komme til og kløve mellem det du optager igennem dine sanser, og særligt følelserne, og den visdom som er ovenfra, som du modtager gennem din ånd. Lev i tro og ikke efter din forstand, så skal du komme til hvile.

At få et åndeligt sind

Peter havde omsorg for Jesus, men han havde bare sans for det som hørte mennesket til. Det var at spare sig og sit. I den retning har mennesker opøvet sine sanser og fået forstand. I den jordiske sjæl kan Satan komme til, og der bliver en forfærdelig uro. Jesus sagde: Vig bag mig Satan! Jesus havde sans for det som hørte Gud til. Det var at sætte livet til. Nu vil han også levendegøre vor ånd, så vi kan modtage visdom ovenfra, som først og fremmest er ren osv. (Jakobsbrevet 3,17-18) Det bliver et trosliv, idet vi skal holde fast ved ordet, mod vor egen forstand, og sætte kroppen ind i Guds tjeneste. Så udtømmes vor sjæl som er jordisk og hvileløs, og vi får åndelig sans og kommer til hvile i Gud.

Se til at I ikke afviser ham som taler fra himmelen. «Vi får et rige, der ikke kan rokkes, og med tak tjene Gud, som det er hans vilje, i gudsfrygt og ærefrygt.» Hebræerbrevet 12,25-29.

Al uro, klage, suk og bekymring kommer fra det sjæliske menneske som kæmper for livet. Det åndelige menneske lever i tro på Guds ord. Alle ting tjener ham til det gode. Han har sans for at sætte livet til og hviler i Gud. Herlige liv og fred – et rige som ikke rystes.


Dette er en redigeret version af en artikel som først blev publiceret under titlen «Kløver sjæl og ånd» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i august 1955.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.