Skal jeg lade modløsheden påvirke mig?

Skal jeg lade modløsheden påvirke mig?

Satan kommer med modløse tanker om, at det aldrig kommer til at lykkes for os. Behøver vi at høre på dette?

5 min. ·

Jesus beder os om at leve et rent, ulasteligt og syndefrit liv (Matthæusevangeliet 5,48). Men ofte opdager vi, at det ikke er så let som vi tror, og Satan kommer med modløse tanker om, at det aldrig kommer til at lykkes for os.

Så længe du er på jorden, vil Satan gøre sit yderste for at forhindre dig i at få sejr over synd, og et af hans vigtigste våben til dette er modløshed. Han prøver at påvirke dit tankeliv, fortælle dig at det er helt umuligt at få sejr over synden, og måske til og med prøve at få dig til at tro, at du ikke er kaldt! Behøver du at høre på dette? Absolut ikke!

Gud gav os ikke modløsheds ånd

Det kan være meget let at lade sig påvirke af modløshed, specielt fordi de tanker, som frister dig til at blive modløs, nogle gange ligner en sandhed. Forestil dig at du er faldet i løgn. Du har arbejdet hårdt for at stoppe med at lyve, men en dag vælger du den enkle vej og lyver dig ud af en situation for at gøre det enkelt for dig selv. For eksempel at du har sovet over på arbejdspladsen, og du lader som om, du havde taget fejl af, hvornår du skulle møde i stedet for at sige sandheden. Bagefter fortryder du, at du ikke sagde det som det var, og at du endnu engang fortalte en løgn.

Så vil fristeren komme og sige, «Se hvor dårlig du er. Du som falder og falder i løgn. Hvordan kan du være et så forfærdeligt menneske, der aldrig bliver færdig med løgnen? Nej, dig er der ikke håb for.» Han prøver at gøre dig modløs, når der ikke findes én eneste grund til, at du skal blive det. Du har jo virkelig håbet! Bed til Gud om tilgivelse, og han vil tilgive; derefter skal du lægge det bag dig og gå videre med en endnu større entusiasme end tidligere.

I sådanne tilfælde er det vigtigt at huske på verset i Andet Timotheusbrev 1,7: «For Gud har ikke givet os en fej [modløs] ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.» Hvis du føler dig modløs, så står det her sort på hvidt, at det ikke er Gud, der giver dig den. Den må altså komme fra fristeren, og ham behøver du ikke at høre på.

Husk altid på at Gud frister ingen! Vil Gud komme med sådanne fordømmende, modløse tanker, hvis han altid ønsker at fylde dig med krafts ånd? Han ønsker af hele sit hjerte, at du skal komme til sejr og vil altid give dig nok kraft og styrke til at få sejr, så længe du selv ønsker det. Han er jo uendeligt glad for dig og ønsker dig kun det bedste!

Paulus' ånd

«Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.» Filipperbrevet 3,13-14. Hvilken ånd Paulus var i! Dette kommer fra en mand, der tidligere har forfulgt og dræbt kristne, og som gjorde en helhjertet omvendelse.

Det er svært for mange at give slip på fortiden. De sidder måske og klager og jamrer over hvor dårlige og svage de er, og glemmer helt alle de muligheder, de har til sejr! De har glemt, at Gud er mægtig til at tilgive dem. Og så er der ikke snak om nogen halvvejs tilgivelse, men fuld tilgivelse! Ikke stol på dine egne erfaringer, men fyld dig med tro på Guds! Så skal du selvfølgelig have sagerne i orden. Hvis du har en sag som forhindrer dig i at gøre fremgang, skal du gøre op for dig, hvor det er nødvendigt. Så kan du løfte blikket og gå på i tro!

Du kender selv dine egne svagheder, altså at du har noget der er lettere for dig at falde i. Så skal du skynde dig at bede om Guds kraft og nåde til at få sejr i dit næste forhold. Fordi foran dig har du et hav af muligheder til at indhente dette! Rejs dig op og jag mod målet! Ikke lad noget hindre dig nogensinde igen! Du skal få sejr i hvert forhold! «For alt, hvad der er født af Gud, overvinder verden; og den sejr, som har overvundet verden, er vor tro.» Første Johannesbrev 5,4

«Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.» Efeserbrevet 6,16. Tro på sejr! Gud ved jo lige præcis hvilket menneske du er, og hvilke slags svagheder du har, men du er alligevel kaldt! Han har fuld tro på dig, og at du kan få sejr i alle dine forhold, så hvis beslutningen er taget, kan de fristelser vi er sat i ses på en ny måde. Det er ikke en forhindring; det er en mulighed!

«Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør!» Første Timotheusbrev 6,12. Kom i den samme ånd som Paulus! Du har et evigt liv i vente. Dette er bare en kort tid, for du skal lykkes! Tro på det! Tro på Gud! Han vil aldrig svigte dig.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.