Skal jeg lyse stærkest?

Skal jeg lyse stærkest?

Tænk hvis hvert menneske var et lys. Så bliver mit lys vel stærkere, hvis jeg puster de andre ud?

Tænk hvis hvert menneske var et lys. Så bliver mit lys vel stærkere, hvis jeg puster de andre ud?

Nej. Vi har alle både set og erfaret, at jo flere lys man tænder, jo lysere bliver det. Men ofte lever vi alligevel ikke efter det. Vi tager det ikke indover os. Vi er ikke vågne for, at mennesker automatisk blæser på de andre for at hævde sig selv.

Menneskerettighederne er internationale – de går på tværs af kulterer og landegrænser, og er et bevis på, at mennesket godt ved at det er godt og rigtigt at respektere hinanden. Ingen skal diskrimineres på grund af race, kultur, orientering, køn, osv. Det er vi blevet enige om.

Men diskrimineringen er ikke væk. Hverken fra offentligheden, fra de perifere diskussionsfora på internettet, fra skolegårdene eller fra tankelivet i den enkelte af os. Og der er ingen grund til at tro, at diskrimineringen vil forsvinde uden at hvert menneske tager et opgør med de negative tanker, der har plaget os i årtusinder.

Mine egne tendenser

Jeg mærker tendenserne hver dag. Jeg møder nye mennesker hele tiden. Nogle ligner mig, i kultur, opvækst og livsforhold, mens andre har mødt verden fra en helt anden side. Og det kan jeg i udgangspunktet ikke lide. Jeg kan ikke lide, at folk er mindre velstående end mig. Jeg kan heller ikke lide folk, der ikke kan det, jeg kan. Og så kan jeg ikke lide, når andre har et andet værdisæt end mig, ikke tillader noget jeg tillader, eller mener noget er helt uvigtigt, som jeg værdsætter højt. Listen kan hurtigt blive lang.

Der er stor forskel på hvad jeg kan lide, og hvordan jeg har bestemt mig for at være. Jeg ved jo, at jeg ikke lyser mere ved at puste andre ud. Jeg ved, at verden ikke bliver et bedre sted, hvis den bliver mere sådan som jeg kan lide. Tvært imod, verden bliver et bedre sted hvis jeg forandrer mine tanker.

Jesus trodsede sin egen natur

Du har nok hørt meget om Jesus. Han var gæst hos toldere og syndere, helbredte spedalske og formanede sine søskende til at elske sine fjender.

Jesus var ikke anderledes end mig. Han mærkede tendenserne hver dag. Han mærkede også, at verden ikke ville blive et bedre sted, hvis han gjorde som han selv ville. Det der gjorde at Jesus alligevel ændrede alt, var at han trodsede sin egen natur til fordel for det han vidste var rigtigt. Og Paulus videreførte formaningen efter Jesus: «Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv.» Filipperbrevet 2,3.

At Jesus gjorde det, betyder at jeg også kan gøre det. Men jeg skal gøre det. Jeg er nemlig ikke blevet mindre fordomsfuld af, at Jesus tog et opgør med sine tanker, men han har givet mig muligheden til at få et nyt tankeliv. Med Jesus som ven og rådgiver, kan jeg begynde at få et helt nyt tankesæt. Ville det ikke have været fabelagtigt, hvis nogle af Guds tanker kunne blive mine tanker?

Ville det ikke være fabelagtigt hvis nogle af Guds tanker kunne blive mine tanker?

Gud tænker nemlig ikke sådan om menneskene, som jeg gør. Han har ingen fordomme. Han har ikke noget imod nogen. Han har selv sagt: «Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.» Jeremias' Bog 29, 11. Hvis jeg har sådanne tanker om mine medmennesker, hvor bliver diskrimineringen så af?

Når Gud sagde «bliv lys» tror jeg ikke, at han ønskede, at jeg skulle prøve at puste det ud igen.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.