Skift din frygt og bekymringer ud med noget usammenligneligt!

Skift din frygt og bekymringer ud med noget usammenligneligt!

For ar få den fred med Gud som overgår al forstand til at bevare dit hjerte frem for alt andet, skal du kæmpe for det!

5 min. ·

Vær ikke bekymrede for noget

“Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Filipperne 4:6-7.

Når vi i sandhed tror på, at Gud holder dig i sin hule hånd, at han har planlagt alt på vor vej fuldkomment, at han har tanker om fred og ikke ulykke for dig, at han forstår og kender alle dine veje, at han hører og besvarer dine bønner, så kan de ovenstående vers blive til virkelighed i dit liv.

Men hermed ikke sagt at det kommer naturligt. Menneskeheden er, for det meste, opslugt af angst for det ene eller det andet. Bekymring om penge, skole, økonomi, arbejdsløshed, fremtiden, de du holder af, jorden, hvad mennesker tænker om dig, hvordan tingene lykkes for dig, hvad som helst. Disse er faktiske ganske naturlige tanker for et menneske. Så for at få den fred med Gud som overgår al forstand til at bevare dit hjerte frem for alt andet, skal du kæmpe for det!

Kæmp for det du ser i troen!

Når du har taget den beslutning i tro – at du ønsker at skifte alle tanker med bekymring, angst, stress og frygt ud med den fred, hvile, håb og glæde, du kan få af Gud – så skal der gøres et arbejde. 
At have taget den beslutning betyder ikke, at du ikke længere bliver fristet til disse ting. Men det betyder at det nu er tid til, at du skal kæmpe for det, du ser i troen!

Urolige, rastløse tanker om forskellige ting kommer måske ind i dit sind. Satan ville mere end noget andet elske, hvis disse “verdens bekymringer” var i stand til at tage over og kvæle din tro. Det er det, han prøver på, og han ved, hvordan han kan bruge din egen frygt og angst imod dig. Han gør sit bedste for at få dig overvældet af disse ting.

Men de vers i Filipperne giver ikke kun budet – “Vær ikke bekymrede for noget” – men også løsningen! Du kan gå til din trofaste far i himlen, som bare venter på at du kommer til ham, og “bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.”
Tak ham for at han styrer alting og vil vende alt til dit bedste og ved meget bedre end dig selv, hvad du har brug for. Bed om at han vil give dig kraft over disse frygts-ånder og at du kan sætte al din lid til ham. Så når tingene ikke går, som du synes de burde, med din begrænsede menneskelige forståelse, kan du hvile i visheden om at det er fordi han, i sin fuldkomne kærlighed og visdom for dig, har planlagt noget andet. Noget der vil virke til din frelse; at du bliver forvandlet til hans søns billede (Romerne 8:29). Kæmp for det, bliv på dine knæ – selvom det er i dit hjerte, som du går igennem dagen – indtil du har kæmpet igennem til tro og fred. Så kan den onde ikke røre dig! (Johannes' Første Brev 5:18)

Læs mere her: 26 bibelvers som kan hjælpe dig i kampen mod angst, bekymring og stress

Den enkle løsning fra Jesus

Du skal søge hans rige af hele dit hjerte. Jesus har givet dig den enkle løsning mod bekymring, angst og frygt (Matthæusevangeliet 6:31-34). Du skal give dig selv helhjertet til at tjene ham, til at søge hans vilje i dit liv, til at adlyde hans bud. Så vil alt det, du har brug for, blive givet til dig – det er et løfte. Bliv helt optaget af himlens rige! Så bliver du enig med David i at: “Stor er lykken for dem, der elsker din lov, intet får dem til at snuble.” Salmernes Bog 119:165.

Så du kan gå til aktion imod frygts-ånderne. At give efter for det kommer ikke til at forandre noget i sin situation. Når du tror på Gud, vil han vise dig vejen igennem det uden at komme ud af hvilen i ham.
“… kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer.” Peters Første Brev 5:7. Ikke at situationen vil forsvinde, ikke at alt kommer til at blive som du ønsker det, men han vil give dig alt som kræves til at bære situationen, at takle det på en guddommelig måde og til at blive forvandlet igennem det. Gud tillader os at gå igennem situationer, som vi ikke altid forstår, så vi kan blive frelst igennem dem. Du kommer igennem situationen rigere end før.

Den resulterende hvile, fred og glæde, du kommer til at opleve, er ikke en refleksion af situationen selv, men lønnen for din tro. Hvor andres hjerte svigter dem, og de hjælpeløst driver afsted, står dit hjerte fast i Gud. Det du får ud af at komme fri fra byrden af tunge og ængstelige tanker er hvile, fred og glæde i Gud, og den er uden sammenligning.

“For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” Andet Brev til Timotheus 1:7.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.