Slip herlighedens konge ind!

Slip herlighedens konge ind!

Vort legeme er Herrens tempel – et Herrens hus, hvor han vil bo og retmæssigt være hersker.

4 min. ·

«Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind. Hvem er ærens konge? Det er Herren, stærk og vældig, Herren, vældig i krig. Løft jeres hoveder, I porte, løft jer, I ældgamle døre, så ærens konge kan drage ind.» Salmernes Bog 24,7-9.

Åbne hjertedøren for herlighedens konge

Kristus har købt os med sit dyre blod. Vi hører ikke os selv til. Vort legeme er Herrens tempel – et Herrens hus, hvor han vil bo og retmæssigt være hersker. Vi er røvere og forbrydere, hvis vi holder vor Herre ude, og vi vil få vor retfærdige dom derefter. Mange synes, det er for galt at lukke Jesus helt ude og er villige til at åbne et lille rum for ham, men ellers har de en mængde hemmelige rum, hvor de lever sit privatliv i mulm og mørke. Men det hjælper ikke, hvis vi åbner ét, to eller flere rum, når der ellers er rum, hvor vi dyrker os selv, og hvor vi ikke vil slippe Kristus til. Hvad enten vi er store eller små forbrydere, vil vi få vor dom som sådanne.

Må vi åbne alle hjertedørene helt op i disse dage, så herlighedens konge kan flytte ind med sin rige fylde af herlighed og frelse! Lad al slaphed og stivsind, had og bitterhed, ond mistanke, misundelse, lyst til tom ære og al slags selviskhed og ondskab slippe ud, og slip Kristi kærlighed og vækkelsens ånd ind i hjertet! Ja, hvilke velsignede tider skal vi ikke gå i møde, hvis vore hjerter bliver helt åbne for Kristus. «Hjertedøren har kun håndtag på indersiden, så den kan ikke åbnes udefra», var der en som sagde, og det er sandt. Jesus banker på, og han kan ikke komme ind, hvis ikke vi vil lukke op. «Om I dog i dag ville lytte til ham! Gør ikke jeres hjerter hårde …» Hebræerne 3,7-8.

Herlighedens konge kommer med lys og dom

Med Herrens herlighed følger lys og dom, og det er derfor de fleste er bange for at åbne hjertedørene. Men lad Herrens klare lys trænge ind i de mest lønlige rum, for med lys og dom følger renhed, fred, glæde, frihed og sejr.

På den dag skal enhver som har gemt noget til sig selv i mørket fortryde bitterligt, at de har været bange for Herrens klare lys. På den dag skal han som har øjne som ildsluer, granske enhvers liv og føre det skjulte frem for dommen (Johannes’ Åbenbaring’ 20,11-15).

Vækkelsens ånd gør os helt vågne, spil-levende interesseret i at udføre alt, fra det mindste til det største i dagliglivet, til Jesu Kristi ære. I den tilstand får man lidt eller ingenting udrettet som er til gavn, da man sjældent finder frem til det rette. Vi har fået krafts, kærligheds og sindigheds ånd. Med taknemlighed og glæde og i tro og hvile vil vi vågende og spejdende i Kristi ånd finde frem til alle anledninger for at hjælpe, tjene og gøre det gode på vor livs vandring.

Paulus åbnede hjertedørene vidt op for Kristi ånd og kraft. «Jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig», siger han i Kolossenserne 1,29. Tænk hvis Herrens kraft også fik lov til at virke med styrke i os? Så ville vi i sandhed fået rigt udbytte af vort liv. Lad os slippe denne åndens styrke til og ved denne kraft arbejde for at fremstille hvert menneske fuldkomment i Kristus. Ja, må der blive, arbejde, liv og vækkelse iblandt os som aldrig før.

Må lysestagen og Herrens herlighed altid være i vor midte, og må vi alle til enhver tid være bærere af sand vækkelse og gudsfrygt.

Artiklen blev først publiceret i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i februar 1944.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.