Hvor vigtigt er det at bede?

Hvor vigtigt er det at bede?

Bønnens vej er livets vej.

2 min. ·

Det er helt afgørende at bede. Vil vi gøre fremgang på livets vej, må vi også forstå, hvorfor vi skal bede uden ophold, som Paulus formaner til i Første Thessalonikerbrev 5,17.

Bønnens vej er livets vej; for «For enhver, som beder, får». Lukasevangeliet 11,5-13 og 18,1-8. Den som beder om evigt liv, han får evigt liv. Den som beder om kraft til at leve bedre, til at gøre fremgang på vejen, han får det. Beder vi om sejr over alt det der hindrer os, over alt det som udelukker og hæmmer gudslivet i os, så får vi det. «I opnår intet, fordi I ikke beder.» Jakobsbrevet 4,2. «Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen.» Johannesevangeliet 16,24.

Vil du have liv og atter liv, mere og mere, stadig fremgang, mere og mere renselse og lutring, ligedannelse med Kristi billede – vil du stadig videre frem, skridt for skridt, så bed og bed igen, bed uden ophold! (Første Thessalonikerbrev 5,17; Efeserbrevet 6,18; Kolossenserbrevet 4,2-3).

Hengive sig i bøn

Bønnens vej er i sandhed livets vej. Lad os hengive os i bøn! Jesus bad meget, selvom han var Guds enbårne søn fra evighed af. Ja, han bad under tårer og med stærke skrig og nødråb. Hebræerbrevet 5,7. «Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér.» Markusevangeliet 1,35.

Vi behøver nok ikke mindre at søge øde steder, eller hvor det kan passe bedst – for rigtigt at råbe ud fra et brændende hjerte og med opløftede hænder (som skriften ofte viser, at de brugte i gamle dage)! Det gør underværker – med meget vidtrækkende følger! Kun den som har forsøgt det, han ved det.

At have brændende bønnemøder dagligt, det er som at have afvekslende regn og solskin over sine planter (Apostlenes gerninger 2,42.46; Apostlenes gerninger 3,1; Judas 20-21).

Bøn alene i lønkammeret, og bønnemøder sammen med brændende sjæle, det er begge dele førsteklasses sager. Så bliver der i sandhed noget ud af det! Men tør form og skik er sikkert værre end ingenting.

Artiklen er hentet fra et kapitel i hæftet «Guds veje til himmelen», udstedt af Skjulte Skattes Forlag i 1935. Den oprindelige titel var «Bønnens vej».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.