Modløshed: de våben du skal bruge for at bekæmpe det

Modløshed: de våben du skal bruge for at bekæmpe det

Nogle gange, i løbet af vore liv, kan vi blive fristet til at blive modløse. Men med disse vers som våben behøver vi aldrig lade modløsheden få magten!

Modløshed er noget, vi alle møder i vort kristenliv. Det er en “fjende” som kan forhindre udvikling og stjæle vor håb og glæde. Det er også en fjende, som vi kan overvinde, hvis vi forstår og praktiserer sandhederne i Guds ord. Der er bibelvers om modløshed der – vi skal bare tro på dem!

Forestil dig en soldat kaldt til at være på en slagmark. Som han gør sig klar kommer der tanker som tvivl, frygt og usikkerhed til ham. “Jeg er ikke en god nok soldat. Jeg har ikke, hvad der kræver. Jeg har aldrig oplevet sejr, så dette kan ende galt. Der er ingen der virkelig bryder sig om mig. Resultatet er egentlig ligemeget. Ofret er for stort. Fjenderne er for mange. Deres hær er for stærk.”

Det kan gå to veje:

 • Soldaten dvæler ved disse tanker. Hans selvtillid forsvinder stille og roligt. “Jeg er ikke god nok,” er han enig i. “Dette bliver ikke godt for mig,” tror han på. “Kampen kommer til at slå helt fejl.” Han samler ikke engang sine våben op. Tvivl og frygt lammer ham. Han har ikke modet eller styrken til at træde ind på slagmarken.

eller

 • Soldaten er forberedt på dette; han ved, hvad han skal gøre. Han tager sit sværd. “Jeg har en god kaptajn, som jeg stoler på. Han passer på mig og vil hjælpe mig igennem denne kamp.” Han tager sit skjold. “Min kaptajn har allerede besejret denne samme fjende, og det kan jeg også. Ja, fjenden er stærk, men vores hær er stærkere. Kampen er vigtig, lønnen er stor. Det kommer til at lykkes for mig!”

Bibelvers om modløshed – de våben du skal bruge for at bekæmpe det

Det kræver indsats, udholdenhed og mod at overvinde modløshed. Vær en god soldat og tro kun på håbets stemme. Vær modig! Vær stærk! Sæt din lid til Jesus, vor sejrende kaptajn som har beredt vejen.

Rust dig selv med disse lysets våben i Guds ord, som er fulde af sandhed, tro og klarhed.

Trykker tidligere synder dig ned?

Når du inderligt beder Gud om tilgivelse, kaster Gud dine synder i havet, som disse bibelvers viser. Hvis Gud har kastet dem væk, kan du også gøre det!

 • Mikas Bog 7:19: Han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb!”
 • Johannes Første Brev 1:9: “Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.”
 • Filipperne 3:13: “Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude.”

Er du faldet i synd?

Omvend dig, vær ved godt mod og fortsæt med at forfølge det gode. Giv ikke efter for tvivl og Satans anklager om, at det ikke vil lykkes for dig. Jesus giver os aldrig op og beder til faderen for os, som elsker og betingelsesløst. Disse bibelvers beviser det:

 • Ordsprogenes Bog 24:16: “For den retfærdige kan falde syv gange og rejse sig igen, men uretfærdige snubler og falder i ulykke.”
 • Johannes Første Brev 2:1: “Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.”
 • Romerne 8:33-34: “Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.” 
 • Peters Første Brev 2:20:“Det er ingen ros, at I tåler mishandling, når I fejler. Men hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud.”
 • Jakobs Brev 4:7: “I skal altså underordne jer under Gud; og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.”

Hvem tror du på?

Satan kommer med modløshed, anklage og negative tanker for at stjæle, myrde og ødelægge dit håb og din tro. Gud kommer med opmuntring, hjælp, trøst, tro og håb.

 • Jeremias’ Bog 29:11“Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.”
 • Andet Brev til Timotheus 1:7“For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.”

Virker vejen for svær og fremgangen for langsom?

Ikke giv op! Frelsens vej kræver tro og tålmodighed. Når du bliver fristet til modløshed så lad disse bibelvers opmuntre dig!

 • Hebræerne 10:23“Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vort håb, for han, som gav os løftet, er trofast.”
 • Andet Brev til Timotheus 2:3“Vær med til at lide ondt som Kristi Jesu gode soldat.”
 • Hebræerne 10:35-36: “Kast altså ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. For I har brug for udholdenhed, så I kan gøre Guds vilje og få det, som han har lovet.”
 • Hebræerne 12:3: “Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.” 

Lytter du til, ser på eller læser ting der stjæler dit håb?

 • Efeserne 5:11“Og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem.”
 • Jeremias’ Bog 2:13: “To onde ting har mit folk gjort: De har forladt mig, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår revner og ikke kan holde vand.”

Tager du dig tid til at styrke din tro?

 • Efeserne 6:13: “Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå.”
 • Romerne 10:17“Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.”
 • Judas’ Brev 1:20: “Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden.”
 • Hebræerne 12:12: “Styrk derfor de synkende hænder og de kraftesløse knæ.” 

Har du oplevet Guds tugt?

Gud har omsorg for dig og har en frelsesplan for dig. Han ønsker at frelse dig fra synd og give dig flere af hans herlige dyder. Hans tugt er et bevis på hans kærlighed til dig!

 • Hebræerne 12:5: “I har glemt den formaning, der lyder til jer som sønner: Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du irettesættes af ham”
 • Peters Første Brev 5:6: “Ydmyg jer derfor under Guds stærke hånd, så vil han ophøje jer, når tiden kommer.”   

Gør negative tanker tingene mørke og uklare?

Vore følelser kan være ustabile, men Guds ord er en sand klippe. Din ånd kan hæve sig over modløshed, selv når dine fysiske og psykiske følelser er nede.

 • Salmernes Bog 61:2: “Når jeg føler afmagt. Du skal føre mig op på den klippe, der er for høj for mig.”
 • Johannes Første Brev 3:20“Hvad end vort hjerte fordømmer os for; thi Gud er større end vort hjerte og kender alt.”
 • Esajas’ Bog 40:31: “Men de, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. De løber uden at blive trætte, de vandrer uden at udmattes.”


Inspireret af artiklen “Modløshed” af Elias Aslaksen (først publiceret i Norge af Stiftelsen Skjulte Skattes Forlag) og en bibeltime i BCC Urbana.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.