Tre områder som enhver kristen krigs-mand skal fokusere på

Tre områder som enhver kristen krigs-mand skal fokusere på

Al synd kan spores tilbage til ét af disse punkter.

3 min. ·

Det er gerne sådan, at der er en stor front, men ikke hvert punkt langs fronten er lige vigtig. Der er enkelte vigtige punkter, som f.eks. Gibraltar. På sådanne steder opruster man sig specielt godt.

Sådan er det også under åndelig krig, under vor kamp mod synden. Også der, er der nogle specielt vigtige punkter. Vis og forstandig er hver den som befæster sig grundigt der.

Det ene Gibraltar hedder: Penge.

Det andet: Magt og ære.

Det tredje: Seksuel moral.

Den som sætter alt ind på at befæste sig grundigt på disse tre steder, han frontlinje kan vanskeligt gennembrydes; han er praktisk talt uovervindelig. Alle store fald sker på ét af disse tre punkter, og al synd har sine direkte forbindelseslinjer med et af disse tre punkter.

Punkt 1: Penge er en vældig faktor. Penge bliver jo det samme som alt det, man kan få for penge, og det er temmelig meget i denne verden. Er man ikke sejrherre over pengekærhed, kan man f.eks. ikke sejre over vrede. Så skal man blive vred, når man bliver frarøvet penge, eller penges værdi.

Punkt 2: Magt og ære er også et stort kapitel. Under dette kommer anstød og fornærmelse, og det plejer der at være rigeligt af. Æresygen gør, at man tåler lidt eller ingenting. Mange splittelser i forsamlinger kommer af magtsyge. Man angiver naturligvis nogle pyntelige grunde, men man har nok lidt nederlag ved punkt nr. 2, så det er den egentlige grund til splittelsen.

Det er værd at lægge mærke til, at det var på dette punkt, Satan gjorde sit sidste stormangreb på Kristus, dengang han i 40 dage uafbrudt blev fristet i ørkenen (Lukasevangeliet 4). Der står nævnt tre afsluttende fristelser: Den første var til at vise sin åndelige magt. Den anden tilbød ham værdslig magt. Den tredje var til at gøre et mesterstykke som ville give ham stor ære.

Punkt 3: Seksuel moral er den tredje af disse store faktorer i livet. Mange er de som ligger slagne på denne del af fronten. Mange ellers store mænd er blevet små, fordi de ikke har styrket sig og befæstet sig tilstrækkeligt, og våget nok på dette punkt. Til og med David led et stort nederlag her, selvom han ikke gik til grunde, og den meget vise Salomon blev slået. Og mange er de prædikanter, som på dette punkt er blevet til skamme. Mange mennesker har, fordi de ikke har taget det nøje nok på dette punkt, svigtet sin tro og svigtet Kristus for at indgå forhold som er mod Guds vilje.

Mange er de som ligger under for sine lyster på dette punkt, sjæle som ellers kan være meget prisværdige. Det gælder om at tage det nøje fra grunden af, i tanker og blik.

Vil man vinde stor og endelig sejr, vil man vandre i åndens kraft (Lukasevangeliet 4,14), så bør man, som i naturlig krig, gå målbevidst og eftertænksomt til værks og anlægge ekstrabefæstninger på disse tre punkter. Så har vi det bedste håb om at frontlinjen aldrig vil blive gennembrudt af fjenden.


Denne artiklen blev først publiceret i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatter» i maj 1932, under titlen «Kampen mod synden».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.