Tro forandrer alt

Tro forandrer alt

Lige siden troens ånd kom ind i mit hjerte har hele mit syn på livet forandret sig, helt ned i detaljerne.

7 min. ·

Tro. Har du nogensinde undret dig over hvordan noget så stærkt på samme tid kan være så abstrakt?

Hvad er tro? Det er er ord, vi som kristne hører meget ofte. Tro på Jesus, Guds søn og hans offer for os, har frelst os fra evig fortabelse og død. Tro på dette er grundlaget til vor frelse. Det sætter os i forbindelse med Gud. Men hvordan oversættes denne tro til noget konkret i mit daglige liv, når jeg udfører mine opgaver hjemme, på arbejde eller hvor jeg er? Hvad betyder det virkelig at have tro på Gud?

En levende tro på Gud

For ikke så længe siden fik jeg en personlig åbenbaring om tro. Du kan sige det på denne måde, at troen er blevet noget meget virkeligt for mig. Det er gået fra at være noget jeg kæmpede med at forstå med min forstand, til noget som er kommet ind i mit hjerte. Tro er nu det som holder mig gående igennem dagen. Det hjælper mig til at tage de rigtige valg i mine daglige beslutninger.

Tro er blevet noget praktisk, personligt, håndgribeligt, utroligt. Det har forandret mit syn på livet. Faktisk har det forandret alt. Ikke på en fejende, generel måde. Men på en måde som har påvirket alt fra de hverdagsagtige beslutninger til de store udfordringer, fra at tro på, at jeg vil have nok styrke til at afslutte en opgave efter en lang dag til at have tro på, at jeg vil komme til en fuldkommen fylde af guddommelig natur (Andet Petersbrev 1:4). Jeg tør sige, at dette er hvad det betyder at have en levende tro.

Tro – overbevisning om det, der ikke ses

Jeg har altid undret mig over, hvad det betyder, at tro er overbevisning om det, der ikke ses. “Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Hebræerbrevet 11:1.

Hvordan er det muligt at tro på noget, jeg ikke kan se eller måske ikke har nogen som helst anelse om? Som for eksempel min fremtid – selvom den er uvis – er sikker i Guds hænder? Men jeg har indset, at tro virkelig er overbevisning om det, der ikke ses, fordi fra det øjeblik jeg begynder at tro, sker det allerede. Noget forandres i mit hjerte, og troen i sig selv er den største motivation for mig, til at gøre det jeg er overbevist om til virkelighed.

“Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Johannesevangeliet 15:7. Jeg har fuld tro på dette og oplever dette hver dag! Fra en enkel forespørgsel om at kunne nå toget eller at en aften med mine menighedsbørns aktivitetesgruppe må blive velsignet og god, eller bønner for de andres helbredelse og beskyttelse, oplever jeg, at Gud besvarer mine bønner igen og igen. Ved dette øges troen i mig, og jeg får en endnu større trang til at bede – jeg er afhængig af bøn. Jeg kan bede om de små daglige ting eller de store udfordringer og være i hvile, for jeg ved at min bøn er blevet hørt.

“Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Salmernes Bog 34:8. Det er sådan, jeg oplever Gud!

Tro på Gud giver sejr

Jeg er en der tror på sejr over synd. Udover at det hjælper mig med at komme til hvile i de praktiske ting i dagliglivet, har troen hjulpet mig med at komme til hvile i det faktum, at han som har begyndt den gode gerning i mig også vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag (Filipperbrevet 1:6). Det betyder ikke, at jeg passivt venter på at noget sker, men derimod giver troen mig frimodighed i mine kampe. Hvis du skulle gå i kamp 100 % sikker på, at du ville komme levende ud og med triumferende sejr, ville det så ikke give dig styrke og frimodighed til at kæmpe og til at tage chancer, så du får den sejr, du allerede ser foran dig?

Tro giver sejr. Tro garanterer sejr. Og med det kommer der også velsignelser, som ikke kan måles eller beskrives. En dyb hvile. Urokkelig glæde. Kraft til at sejre endnu mere.

Med tro bliver det umulige muligt. Jeg oplever Guds usynlige kraft og styrke, som jeg ikke har gjort før. Jeg får nåde, som er hjælp, og jeg ved at de områder, hvor jeg havde det svært, bliver det langsomt let. Hvor det plejede at være svært for mig at åbne min mund og indrømme mine fejl, er det ikke længere så smertefuldt, des mere jeg gør det.

Troen tiltager endnu mere, når jeg ser, at alt det Gud gør og giver mig ikke er noget, jeg kunne have opnået selv. Gud er virkelig, almægtig, og det giver mig endda større trang til at tjene ham.

Tro på Gud giver hvile

Tro, tillid til Gud, sejr og hvile hænger sammen.

Tro giver hvile. Hvile fordi jeg ved, at mit liv er i Guds hænder. Hvile fordi jeg vinder sejr. Hvor der engang var konstant kamp imod lysterne som synes at rejse sig uden ende, bringer freden stilhed. Der er en ende. Hvile er det samme som triumferende sejr!

“Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden …” Første Petersbrev 4:1.

Bare ved at holde fast i troen på dette vers gør det lettere at holde ud i fristelsen. Det virker tungt og svært nu, når jeg skal fornægte min egen vilje, men hvis jeg holder ud vil der komme en dag, hvor jeg ikke længere vil være påvirket af hvad der sker, når jeg kommer i en lignende situation. Jeg får hvile midt i stormen. Jeg bliver urokkelig!

Tro gør livet lyst og let at leve. Der er ikke en dag, hvor jeg behøver at bekymre mig. Tro udrydder forvirring. Tro udrydder spekulation. Tro udrydder ubeslutsomhed.

Tro på Gud er et valg

Tro er et valg! Jeg kan bede om det, kæmpe for det, men i de forskellige situationer i livet, skal jeg vælge det.

At vælge tro har virkelige ikke noget med mine følelser eller fornuft at gøre overhovedet. Des mere jeg vælger at tro, des lettere bliver det. Tro forandrer alt!

Tro betyder at holde fast på Guds løfter, ligemeget hvor svag og fordærvet jeg er. Fordi tro er et valg i hjertet, og alle kan tage dette valg.

Det som kræves er et skridt i tro. Vælg at tro; lad troen forvandle dit liv fuldstændigt!

“‘Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens vinduer for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre.’” Malakias' Bog 3:10.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.