Troen – tør jeg at kaste mig ud i det?

Troen – tør jeg at kaste mig ud i det?

«Bakken er jo alt for stejl. Jeg tror ikke jeg kan det her, jeg er ikke god nok», siger jeg, og mærker at mine ben ryster. Sådan er jeg også blevet stående magtesløs i mit liv og tænkt: Hvorfor får jeg så lidt ud af de ord der står i bibelen?

Det var faktisk på skibakken, at jeg indså hvorfor det er så vanskeligt for mig at tro.

Mine ben bliver løftet fra jorden, og skiliften bevæger sig op i et stejlt landskab. Er det virkelig dette snebelagte bjerg jeg om få minutter skal køre ud over i høj fart?

Jeg ser ned på mine ski, der nu er mange meter over jorden. Dette er noget jeg har undgået længe. Sørget for at jeg altid har haft en undskyldning for ikke at tage med, når mine venner skal stå på ski.

På toppen af fjeldet vender jeg mig mod mine venner, som nu gør sig klare til at køre ud over den stejleste af skibakkerne. «Kom nu», siger de, da de opdager at jeg nøler lidt. Jeg har lyst til at ombestemme mig. «Bakken er jo alt for stejl. Jeg tror ikke jeg kan det her, jeg er ikke god nok», siger jeg, og mærker at mine ben ryster.

Jeg må smeltes sammen med ordet ved tro

Sådan er jeg også blevet stående magtesløs i mit liv og tænkt: Hvorfor får jeg så lidt ud af de ord, der står i bibelen? Hvorfor oplever jeg så lidt udvikling i mit liv, selvom jeg er kristen?

Hebræerbrevet 4,2: «For vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de; men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det.»

Er det glade budskab så noget for mig? Jeg ved jo ikke, om jeg kan finde ud af at leve efter Guds ord, sådan som jeg oplever andre gør.

For mig virker det helt umuligt ikke at have kontrollen selv, jeg har mine egne planer og tanker om alt. Min fremtid vil jeg for eksempel helst have lidt kontrol over. Uddannelse, arbejde, økonomi, ægteskab og familie. Hvordan kan jeg være sikker på, at Gud eksisterer, og at han giver mig det jeg behøver, hvis jeg gør hans vilje?

Tro er en handling

«Det handler ikke om hvad du kan og ikke kan, Karen. Det handler om at være cool og turde at køre udover bakken, selvom man ikke ved hvad der kommer», siger mine venner, der hurtigt er på vej ned ad bjerget i høj fart.

Hvad siger bibelen om at tro? Prøv Gud om ikke han vil åbne himlens sluser!

Typisk mig at stå alene tilbage! Hvor længe skal jeg stå her og betragte de andre tro?

Hvad siger bibelen om at tro? Prøv Gud om ikke han vil åbne himlens sluser!  Salige er de, som ikke har set og dog tror. Johannesevngeliet 20,29. Alt er muligt for den, der tror. Markusevangeliet 9,23.

Troen kræver handling fra mig. Jeg skal vælge at tro og kaste mig ud i et helhjertet liv for at gøre Guds vilje, og stole på at Gud tager sig af mig, hvis jeg gør det. Det koster mig faktisk den kontrol jeg gerne vil have i livet, men har jeg prøvet det?

At tro og gøre Guds ord

Mine venner har ret. Hvordan kan jeg sige jeg ikke kan stå på ski, hvis jeg ikke engang har prøvet det? Jeg retter på huen, griber fast om stavene og giver fart. Jeg er på vej ned ad bakken med hamrende hjerte. Nu ved jeg ikke hvad der møder mig, men det kan være ligemeget – jeg skal ned af bjerget! Jeg skal tro på Guds ord og gøre det!

Nu begynder det sjove for alvor. I troen overlader jeg alt til Gud for at gøre hans vilje. I tro overlader jeg fremtidsplaner og bekymringer til ham som har omsorg for mig. Dette giver mig en himmelsk hvile, glæde, fred.

«Godhed og troskab følger mig, så længe jeg leverer». Salmernes Bog 23,6

Hvis jeg vidste hvor sjovt det var at stå på ski, havde jeg kastet mig ud i det før!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.