Våbnet du ikke vidste, du havde

Tænk hvis du fandt ud af, at der fandtes noget, du kunne bruge til at sikre din lykke lige meget hvad.

Skrevet af Julia Albig
Våbnet du ikke vidste, du havde

Jeg er en meget almindelig person med almindelige omstændigheder i livet. Jeg har et arbejde, jeg har regninger, jeg har en bil, og jeg passer et hjem. De fleste mennesker har de samme omstændigheder som mig. Mine situationer er på ingen måde sværere end de andres. Så hvorfor er det, at jeg så ofte bliver fristet til at blive utaknemmelig for mine daglige forhold? Hvorfor er det så svært at stå op mandag morgen og have et glad hjerte?

Alt er omvendt ifølge kødet

Det er fordi jeg har en menneskelig natur, hvori der ikke bor noget godt. Det lyder hårdt, men det er sandt! I Romerbrevet 7,18 fik apostlen Paulus den åbenbaring at “I mig, (altså i mit kød,) bor der intet godt.” Det kan ikke have været let for ham at erkende det – at indrømme, at der ikke fandtes noget godt i hans natur; at den måde han reagerede på alt, efter kødet, var omvendt. Men det er den bare og enkle sandhed for ethvert menneske, som er født på denne jord, inklusive mig selv. Jeg har en stolt og syndig natur, som gør, at jeg tænker alt for højt om mig selv, og at jeg tror, jeg fortjener mere, end jeg gør. Og det er derfor, jeg fristes til at knurre og klage over de små, daglige forhold i livet i stedet for at være taknemmelig.

Hvad gør jeg så med det? Okay, der er intet godt i mit kød. Det er da ærgerligt. Hvis det ender der, ville vi allesammen være fortabt i fortvivlelse og modløshed resten af vore liv. Men nej! Apostlen Paulus fik endnu en fantastisk åbenbaring, som han skriver om i 2. Korintherbrev 5,17: “Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” Se det var bedre! Og han følger op med dette løfte fra Gud i Esajas 43,19: “nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken.”

Taknemmelig for Guds skræddersyede plan for mit liv

Gud har store planer for os! Han ved da godt, at jeg har denne rådne menneskelige natur, men på trods af det, lover Han at lave noget helt nyt ud af mig! Og hvordan har Han tænkt sig at gøre det? Ved at sende mig skræddersyede forhold og situationer, designet af Ham lige til mig, for at frelse mig fra min synd. Når jeg forstår det, har jeg ingen grund til at være utaknemmelig. Gud elsker mig så meget, at Han sender disse forhold til mig, så jeg kan blive fri fra min iboende synd og lære mig at blive lig Jesus. Det burde gøre mig ekstremt taknemmelig!

Og Gud kaster mig ikke bare ind i disse situationer og efterlader mig der. Nej, Han har givet mig sit ord, som er et mægtigt våben imod utaknemmelighed og andre synder. Bare se på dette vers i 1. Thessalonikerbrev 5,16:

Vær altid glade, bed uophørligt, sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.

Sig tak under alle forhold. Det er et Guds bud! Og Gud er ikke dum eller uretfærdig. Han giver os ikke et bud, Han ved, vi ikke kan holde. Så er det altså muligt for mig at være taknemmelig, lige meget hvilke forhold, jeg står i. Han har ikke skrevet “sig tak under alle forhold, undtaget når der sker noget virkelig slemt. Så har du ret til at klage eller blive fornærmet.”

Det er et frigørende bud! Forstår du, hvad det betyder for dit liv? Det betyder, at ikke en eneste situation kan stjæle din taknemmelighed eller din glæde! Hvis jeg anvender dette bud i mit liv, bliver det muligt for mig at forblive glad og taknemmelig i ethvert forhold og enhver prøvelse, Gud sender. Hvilket våben!

Disciplene var taknemmelige

I Apostlenes Gerninger kan vi læse en fortælling om Jesu disciple. De blev stillet for Rådet, fordi de prædikede for folket, og de blev slået og beordret til at stoppe med at prædike i Jesu navn. Men læs, hvad der skete:

De forlod så rådssalen, glade fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld.” Apostlenes gerninger 5,41.

Disse mænd var lige blevet slået af ingen retfærdig grund! Det er en lidt hårdere prøvelse, end at din kollega tager æren for noget, du har gjort. Men disciplene brugte taknemmelighed som et våben imod fortvivlelse og selvmedlidenhed. De priste Gud for at Han ville bruge dem til at udføre Hans vilje på jorden, og de gik lige ud og fortsatte med at prædike Jesu evangelium.

Med det våben i min hånd kan jeg nedsable enhver fristelse til at være utaknemmelig. Er mine børn lidt vanskelige? Så er jeg taknemmelig for, at jeg får denne mulighed for at blive mere tålmodig og få mere kærlighed til mine børn. Bryder min bil sammen? Så takker jeg Gud for, at Han har sendt denne situation, så jeg kan blive fri fra pengekærhed.

Jeg kan lære at stole på Ham. Ved at benytte denne nye måde at reagere på, kan mit liv blive vendt 180 grader!

Brug taknemmelighed som våben i din hånd, og alle dine mørke dage vil være ovre. Pris Gud for, hvad Han gør for os.

Flere vers til at bruge taknemmelighed som våben:

Kolossenserbrevet 3,15
Filipperbrevet 4,6
Romerbrevet 8,28

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Guds evangelium

Skrevet af Sigurd Bratlie

Nåden betyder, at al min synd bliver tilgivet, når jeg bekender den. Men det betyder også, at vi får kraft til at adlyde sandheden, som Jesus kom med. I denne bog skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sande evangelium er troens lydighed.