Vær gode mod hinanden!

Vær gode mod hinanden!

Et ømt, godt hjerte er noget sjældent, men find ud af hvorfor vi alle har rigtig god grund til at vise medfølelse!

1 min. ·

«Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.» Efeserbrevet 4,32.
«Vær hinanden hengivne i broderkærlighed»
 Romerbrevet 12,10.

Et almindeligt menneske, en synder, er når det kommer til stykket temmelig hårdhjertet. Der skal en dyb og drøj frelse til, en radikal omskabelse, før man kan blive ømhjertet (varmhjertet) mod andre, for eksempel brødre mod brødre og søstre mod søstre.

Varmhjertet er ganske enkelt sagt noget sjældent noget. Det der forårsager ømheden er forståelsesfuldhed og medfølelse.

Man har jo selv de samme syndige tilbøjeligheder som de andre, og har erfaring med, at det er vanskeligt at overvinde dem. Just derfor burde man have medfølelse med dem, når de falder.

Det passer da absolut ikke at sige: «Det kan jeg da ikke forstå!» Det passede derimod at sige: «Det var sørgeligt, men jeg forstår det jo så godt, og har god grund til at vise medfølelse.» Ja, tænk hvis det havde været mig, eller dig!

Vi har alle god grund til radikalt at søge frelse fra levning af al hårdhed, sådan at det at være ømhjertet mod hinanden bliver en helt almindelig foreteelse i det daglige liv. Det ske.

Artiklen blev først publiceret med titlen «Ømhjertethed» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i februar 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.