Gå til indhold

Vær gode mod hinanden!

Et ømt, godt hjerte er noget sjældent, men find ud af hvorfor vi alle har rigtig god grund til at vise medfølelse!
Be kind to one another! Ephesians 4:32

«Vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.» Efeserbrevet 4,32.
«Vær hinanden hengivne i broderkærlighed»
Romerbrevet 12,10.

Et almindeligt menneske, en synder, er når det kommer til stykket temmelig hårdhjertet. Der skal en dyb og drøj frelse til, en radikal omskabelse, før man kan blive ømhjertet (varmhjertet) mod andre, for eksempel brødre mod brødre og søstre mod søstre.

Varmhjertet er ganske enkelt sagt noget sjældent noget. Det der forårsager ømheden er forståelsesfuldhed og medfølelse.

Man har jo selv de samme syndige tilbøjeligheder som de andre, og har erfaring med, at det er vanskeligt at overvinde dem. Just derfor burde man have medfølelse med dem, når de falder.

Det passer da absolut ikke at sige: «Det kan jeg da ikke forstå!» Det passede derimod at sige: «Det var sørgeligt, men jeg forstår det jo så godt, og har god grund til at vise medfølelse.» Ja, tænk hvis det havde været mig, eller dig!

Vi har alle god grund til radikalt at søge frelse fra levning af al hårdhed, sådan at det at være ømhjertet mod hinanden bliver en helt almindelig foreteelse i det daglige liv. Det ske.

Artiklen blev først publiceret med titlen «Ømhjertethed» i BCC’s menighedsblad «Skjulte Skatte» i februar 1966.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kernelærdomme

AktivKristendom af Brunstad Christian Church udforsker, hvordan Guds ord udfordrer os og gør os i stand til at leve 100 % efter hans vilje, så vi ikke længere behøver at falde i synd, men kan komme til et liv i sejr.

Download gratis e-bog

At være kristen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.

Følg os