Ved du, hvad Guds tanker for dig er?

Ved du, hvad Guds tanker for dig er?

Det er ved tro på Gud, at vi kommer til den fremtid, som han har planlagt for os.

5 min. ·

«Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.» Jeremias' Bog 29,11.

Gud har fredstanker for os alle, og han vil give os fremtid og håb. Derfor sendte han sin søn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortabes, men have evigt liv (Johannesevangeliet 3,16). Det er ved troen på ham, at man får del i denne fred, og hvile og ved det får man fremtid og et håb.

Et løfte for fremtiden

Hele verden ligger i det onde og vantroen har grebet folket. De fleste tror bare på det der er fremkommet ved menneskers vilje. Derfor mister de også sin fremtid. Livet bliver kun styret af jordiske begær. Så længe det går, som de vil, er livet godt, men når noget går imod dem, når der opstår situationer, som er vanskelige for dem at bære, noget der stadigvæk gør, så bliver livet surt for dem selv og omgivelserne.

Alt drejer sig om de jordiske behov. Det åndelige der har fremtiden i sig er lukket for de aller fleste mennesker.

Abraham derimod troede på Herren, og Herren regnede ham det til retfærdighed (Romerbrevet 4,3). Gud blev så begejstret over, at der var en som troede på ham, at han der og da gav Abraham et løfte både om en æt og et land. I dette løfte lå Abrahams fremtid.

Lot derimod, manglede den samme himmelske vision, og søgte de grønne græsgange og denne verdens herlighed. Dette valg var skæbnesvangert, og ved dette valg mistede han ikke bare samfundet med Abraham, men han mistede også sin fremtid. Tænk hvilke muligheder han havde. Han kunne jo bare have ordnet op i dette, og blevet ved med at at have samfund med sin onkel, og fået del i hans velsignelse.

Tag de rigtige valg

Må vi som lever i vor samtid med alle de valgmuligheder vi har tage de rette valg, sådan at vi ved Abrahams tro kan komme ind i hans løfter, der hvor der er fremtid og håb.

«Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed.» Romerbrevet 5,1-2.

Vi ser, at det kun er ved denne dyre tro, som Abraham havde, og som Jesus var ophavsmand og fuldender til, at vi får adgang til den nåde, som Jesus var fuld af. Tro ikke på din egen vilje eller din egen kraft. Tro ikke på køds vilje og heller ikke på følelser og fornuft, men tro på den levende Gud og hans planer og fremtid for dig. «Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.» Hebræerbrevet 11,6. Dette skal være helt bevidst for os. Vi har med en Gud at gøre som lever! Dette skal vore bønner også vise. Ved troen på ham får vi adgang til nådens trone (Hebræerbrevet 4,16).

Hvor vi har fremtid og håb

Adgang til nåden betyder adgang til det, vi har allermest brug for her i livet, nemlig hjælpen og kraften i Helligånden, sådan at vi kan sejre over alt køds begær og tage de rigtige valg i livets mange forhold. Her ligger vor fremtid. Ånden skal lære os alle ting og minde os om alle ting, og er vi lydige mod denne tale, får vi del i hans fred, ikke som verden giver, men den fred Jesus kom med. Denne fred opretholdes, ikke med kugler og krudt, men ved den kraft der udstråler fra en som ikke lever efter kødets lyster, men som vandrer i ånden og gør Guds vilje.

Lad os bruge nådens trone flittigt. Her ligger vor fremtid og vort håb. I dette liv kan vi også rose os af håb om Guds herlighed, om guddommelig natur, som skal være med os ind i al fremtid – det evige. Og i denne kraft kan vi også rose os midt i vore trængsler, for vi ved, at trængslen virker tålmodighed, og tålmodigheden et prøvet sind, og det prøvede sind håb. Fra sådanne mennesker mærker vi, der er fred, og det udstråler fremtid og håb, dette som var Guds tanker for os mennesker.


Dette er en redigeret version af artiklen «Fremtid og håb», der først blev publiceret i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i februar 2003.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.