Venter du på et mirakel?

Hvad skal der til for at vi skal adlyde?

Skrevet af Nellie Owens
Venter du på et mirakel?

Hvad skal der til for at vi skal adlyde?

Bibelen er fuld af mirakler. Gud delte Det Røde Hav, han sendte mad ned fra himmelen til israelitterne i deres nød og oprejste til og med Jesus fra de døde!

Jesus udførte også mange mirakler i sin tid. Han helbredte blinde og lamme, omdannede vand til vin og vakte mennesker til live, som tidligere blev antaget for at være døde.

De fleste er nok enige i, at det ville være fantastisk at opleve sådanne ting.

Tænk dig at du var blandt israelitterne, som Moses førte ud af Egypten. Du står midt i Det Røde Hav. Gud har lige delt havet i to, og du går på tør grund med enorme vægge af vand på begge sider. Måske kan du oven i købet se fisk på hver side. De svømmer forvirrede forbi, mens du går mod sikkerhed og frihed.

Eller du er en håndværker i landsbyen Betania. En mand ved navn Lazarus, som du kendte godt, har været død i fire dage. Du var med til at bære ham i graven, og du så hans familie sørge over ham. Men nu, efter at Jesus Kristus bad ham komme ud af graven, lever han igen! Han går imod dig, frisk og stærk, og giver dig et varmt håndtryk.

Efter at have oplevet undere som disse, kan jeg aldrig tvivle igen, tænker du.

Afhængig af tegn og undere

Alligevel er det lige det, der skete for så mange. Selvom folk så og oplevede sådanne fantastiske ting, tvivlede de alligevel (Salmernes Bog 106:13, Johannesevangeliet 12:37). Få stolede uforbeholdent på, at Gud ville passe på dem, selv efter at han gang på gang havde vist dem, at han ville gøre det. «Og Herren sagde til Moses: »Hvor længe skal dette folk håne mig? Hvor længe skal de vise mig mistillid trods alle de tegn, jeg har gjort blandt dem Fjerde Mosebog 14,11

Det er af naturen meget let for os som mennesker at tvivle. Vi er meget afhængige af vore sanser, eller hvad vi ser, hører og føler. Resultatet er, at vi ofte stiller spørgsmål ved Gud, eller beder om at der skal udføres tegn og undere, før vi vælger at være lydig mod ham. Der er derfor ingen tvivl om, at mirakler har spillet en meget vigtig rolle igennem historien. De er beskrevet i Guds ord som en hjælp for os læsere til at tro, selv i dag (Johannesevangeliet 20:31). Men det er vigtigt at indse, at mirakler i sig selv ikke helt tilfredsstiller os, selvom de er fascinerende. Det eneste der virkelig kan tilfredsstille os i livets forhold, er det, som disse tegn og undere skal fremkalde: tro.

En levende tro

Vi må have en levende tro på Gud! Denne tro strækker sig langt udover bare at tro på, at Gud findes. Levende tro betyder, at vi stoler på Gud i alle situationer og søger at finde hans vilje, uafhængigt af hvad vi ser eller føler. Levende tro betyder, at vi tror på Guds ord og profeternes ord, på Jesu Kristi og apostlenes ord, selv når der ikke er nogle klare tegn eller mirakler. Til syvende og sidst er levende tro lydighed, selv når vi ikke forstår alt.

Hvis vi virkelig tror på Gud, vil vort liv komme ind i fuldkommen enhed med hans ord. Når Guds ord siger «vær ikke bekymret for noget», for eksempel, bør vi ikke sidde og bekymre os over vor økonomi, eller hvor umulig eller håbløs vor situation kan fremstå. Vi bør heller ikke forvente, at penge skal regne fra taget. Nej, vi skal være lydige mod Guds ord, tage en bevidst kamp op og afvise tanker om rastløshed og tvivl. På samme måde når vi er midt i lidelserne, når vi føler os fortabt eller forvirret, skal vi ikke forvente, at Gud vil komme og fikse alt på en mirakuløs eller speciel måde. Nej, vi skal glæde os, ligesom Paulus skriver, og vælge at takke for de prøvelser vi står overfor, i stedet for at klage eller blive bitre. Vi skal tro, at Gud vil bruge hver situation til at forandre os, selv når vi ikke forstår, eller vore følelser er i bund.

Resultatet

Resultatet af en sådan tro og lydighed til Gud er, at vi bliver urokkelige. Vi stoler på ham og søger at gøre hans vilje, og han er derfor i stand til at gøre utrolige ting for os (Josvabogen 3, 5). Men de som tvivler, de som ikke er villige til at tro på og gøre Guds ord, «… er som en bølge på havet, der rejses og brydes af vinden Jakobsbrevet 1, 6. Sådanne mennesker er afhængige af ydre ting; de bliver let distraherede, forvirrede og modløse, og på grund af deres manglende tro kan Gud ikke gøre et arbejde i deres liv.

Gud vil ikke, at vi skal være afhængige af ydre tegn og mirakler. At være vidne til et mirakel er en tidsmæssig ting, men tro og lydighed til Gud har evig værdi. Det er også disse ting, som Gud har ønsket af os alle sammen: at vi betingelsesløst tror på ham og søger hans vilje uden egne krav, forventninger og bestillinger. «Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham Hebræerbrevet 11, 6

Ikke vent på et tegn, et under eller en mirakuløs hændelse. «Bring hele jeres tiende til forrådskammeret, så der kan være føde i mit hus. Sæt mig på en prøve, om ikke jeg åbner himlens sluser for jer og udøser velsignelse uden mål over jer, siger Hærskarers Herre!» Malakis’ Bog 3,10. Hvis du gør dette, hvis du vælger at tro på den levende Gud og adlyder hans ord, hvis du ubetinget giver ham dit liv, vil du garanteret opleve hans rige velsignelser og mægtige kraft i dit liv!

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Jeg er korsfæstet med Kristus

Skrevet af Elias Aslaksen

Dette hæfte er baseret på det, som Paulus skriver i Galaterbrevet 2,19-20: «Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Her forklarer Elias Aslaksen hvad dette betyder, og hvordan læseren kan have samme vidnesbyrd som Paulus i sit eget liv.