Vi er Guds værk, skabt i Kristus Jesus

Vi er Guds værk, skabt i Kristus Jesus

Gud har skabt os med vilje, til gode gerninger. Nu lever vi i en speciel nådestid.

5 min. ·

«For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.» Efeserbrevet 2,10.

Hvem er Guds værk?

Salige er disse «vi», som er med i Guds herlige værk. Der står, hvem disse «vi» er først i kapitlet. Det er de, som er gjort levende med Kristus. Før var de overtrædere og gjorde synd. Tidligere vandrede de efter denne verdens løb, og var i besiddelse af den ånd som er virksom i vantroens børn. Tidligere vandrede de efter sit køds lyster og gjorde kødets og tankernes vilje. Men nu er det ikke sådan længere. Gud som er rig på barmhjertighed har i sin store kærlighed taget sig af dem. Nu er de oprejst til et nyt liv, ved troen på Jesus Kristus, til at gennemføre nye og gode gerninger fremvirket ved Helligånden.

De er trætte af at følge sine lyster og er fuldt overbevist om, at kun Guds gode og velbehagelige vilje kan gøre dem godt og evigt gavn. Det er disse «vi», som har så store og rige muligheder ved at være et værk i Guds hænder.

Et andet værk

De der lever efter kødets og tankernes vilje er også et værk. De formes og dannes ved den ånd og det miljø, de lever i, ved alt som de ser, læser og hører. Denne verdens visdom er gennemsyret af avind og alle slags onde intriger.

Men sådan er det ikke med Guds visdom. Den er ren og god, og salige de som bliver formet og dannet ved denne til ærens redskaber i tid og evighed. De hugges og mejsles til ved Guds ord og vilje, så de passer nøjagtigt til den stilling, de får, i den kommende tid. De forenes i samme ånd og sind, som de hellige altid har haft. Om Paulus og de øvrige apostle pludseligt dukkede op blandt disse «vi» i dag, så ville de smelte fuldkomment sammen med dem.

De små ting i livet

Hver eneste en af alle disse «vi» er forkastet af mennesker, men er dyrebare og kostelige for Gud (Første Petersbrev 2,4). De er udskilt til at være et ejendomsfolk nidkære til gode gerninger, som Gud lægger til rette for dem fra morgen til aften. Hver eneste lille gerning er meget værdifuld og har evigheds-betydning. Så ser de, at alle dagliglivets småting egentlig er store og hellige ting, som er vel tilrettelagt af Gud. Alle livets modgange og prøvelser er Guds gode og kærlige indgreb til vort evige ve og vel.

I denne stilling er det svært at blive modløs og foragt. Gud har jo taget sig af os, sådan at han i de kommende tider kan vise sin nådes overvældende rigdom i godhed mod os i Kristus Jesus (Efeserbrevet 2,7).

«Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, en trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen. En forkvaklet og forvildet slægt handlede ondt mod ham, på grund af deres skyld er de ikke hans børn» Femte Mosebog 32,4-5.

Gud er uendelig god og vil os bare godt med sit ord og sin vilje, men er vi genstridige og ulydige, bliver vi udenfor hans herlige og fuldkomne værk og bliver stående med skammen i al evighed.

Nådens tid

Det er stadigvæk nådens tid med mulighed for at være med i dette Guds værk, der snart skal afsluttes, men der skal en radikal udskillelse fra verdens ting og fuld overgivelse til, for at Gud kan danne os. Vi skal nøje vogte indfaldsportene til vort hjerte gennem øjne og ører. Det vi ser og hører gør et vist indtryk på os og er med til at forme vort sind og væsen. Vi skal derfor være nøje med det vi læser, hører og ser på, sådan at vi ikke fylder vort hjerte med alle slags mennesketanker. Det er en ond og farlig verden, vi lever i, og vi skal vogte både os selv og vore børn, så vi ikke bliver formet og dannet af tidens ånd og meninger, men af Guds ord.

Paulus formaner Timotheus til at give agt på det som var rent, sandt og ære værd. Han formaner ham til at lægge vind på oplæsningen af skriften. Han skulle tænke på Guds ord og leve i det, sådan at hans fremgang kunne blive åbenbar for alle.


Dette er en redigeret version af en artikel der først blev publiceret med titlen «Hans værk» i BCC's menighedsblad «Skjulte Skatte» i marts 1955.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.