«Vi så hans stjerne i Øst …»

«Vi så hans stjerne i Øst …»

Forstår vi, at Gud er meget nær os? Hver dag hele vort liv? Juleevangeliet kan virkelig åbne vore øjne for dette.

2 min. ·

Forstår vi, at Gud er os meget nær? Hver dag hele vort liv? At han har en plan med alt det, der sker i vore liv. Juleevangeliet kan virkelig åbne vore øjne for dette.

Gud sørgede for, at en stjerne pludseligt dukkede op på himmelen. Stjernen viste de vise mænd fra Østerland den lange vej til Betlehem. «Vi så hans stjerne i Øst», fortalte de kong Herodes.

Hundredevis af år tidligere havde Gud fortalt profeten Mika, at Messias ville blive født i Bethelem. Derfor fik kejser Augustus i Rom, lige før Jesus-barnet blev født idéen om at alle de hundredetusinder af mennesker i hans imperium skulle registreres. Ellers var Jesus-barnet blevet født i Nazaret.

Himmelen er nær

Det var nok meget få mennesker dengang, der forstod hvor nøjagtigt Gud styrede alt. Det var nok meget få mennesker dengang, der forstod at Gud, fra himmelen, havde ordnet det sådan, at babyen skulle fødes den nat i en stald i Bethelem. Hvor nær himmelen egentlig er, blev også meget tydeligt den nat, da en stor engleskare brød ud med, «Ære være Gud i det højeste!» Men dette store øjeblik gik datidens skriftlærte helt forbi – til trods for deres bibelkundskab. Gud kunne derimod gøre det klart for et par gudsfrygtige mennesker, nogle enkle hyrder og nogle vise mænd fra Østerland.

At se Gud

Men hvor nær himmelen og nær sin himmelske fader levede dette barn virkelig senere i livet! Hver dag, hele livet. Og hvor nøjagtigt den himmelske fader styrede Jesu liv senere! Hver dag, hele livet!

På jorden sker der også meget nu, hver eneste dag. Og der sker også rigtig meget i din og min lille verden, hver dag.

Hvordan er det? Har vi kun øjne for vores lille verden?

Hvordan er det? Har vi kun øjne for vores lille verden? Eller kan Gud også vise os «stjernen i Østen», sådan at vi kan se Gud, som er så nær? Gud, som også har en plan med vore liv. Ham, som så gerne vil, at vi skal leve for ham. Som også vil lede og styre vort liv så nøjagtigt.

Jul: lysets fest

Jul: lysets fest. Jul: hans fødsel, som sagde: «Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.» (Johannesevangeliet 8, 12)

Jul: Et budskab fra himmelen om at følge ham af hele vort hjerte, hver dag i vort liv – han som også vil være livets lys i dit og mit liv.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.