Vigtigheden af at bruge Guds fulde rustning

Vigtigheden af at bruge Guds fulde rustning

Sandhedens bælte, frelsens hjelm, osv. Hvorfor er disse ting så vigtige for vore liv?

7 min. ·

Guds fulde rustning – alt vi har brug for

Alt vi har brug for, for at sejre i vor kamp mod synden er 100% tilgængelig for os. Men for at kunne bruge disse afgørende våben, skal vi forstå, hvad de er, og hvordan man bruger dem. Når vi forstår dette og tager Guds fulde rustning på, som Paulus formaner os til i Efeserne 6, vil vi, ved Guds nåde, være i stand til at overvinde enhver fristelse.

Sandhedens bælte

“Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden …” Efeserne 6:14.

De som har spændt sandhedens bælte på elsker sandheden, og vogter det for enhver pris. At elske sandheden betyder to ting:

  1. At vi elsker sandheden om, hvem vi er ifølge vor natur, som Helligånden udpeger for os. Når vi erkender sandheden om synden i vort kød, så kan vi blive forvandlet fra det, og vi er frelst og bevaret fra den skadelige effekt af at leve i bevidst synd.
  2. At vi kun taler sandheden. En løgn, ligemeget hvor “lille”, giver mørkets kræfter en åbning for angreb, men sandheden jagter dem langt væk. Så fortæller vi, for eksempel, ikke en løgn for at beskytte vort omdømme eller for at “redde vort skind.”

Når vi har “spændt vor lænd med sandheden,” er vi beskyttet fra de skadelige effekter af løgn og bedrag og fra at være bundet til synden i vort kød.

Retfærdighedens brynje

“… ifør jer retfærdighed som brynje …” Efeserne 6:14.

Jesu Kristi retfærdighed er den retfærdighed som tilegnes os, når vi omvender os. Vore gjorte synder er tilgivet, og vi kan starte med et “rent ark.”

Retfærdighedens brynje, på den anden side, er den personlige retfærdighed vi får del i som et resultat af det liv, vi lever i ham. Denne retfærdighed er opnået som et resultat af trofast lydighed mod hans bud og vilje for vort liv. Satans beskyldninger og bedrag kan ikke gennemtrænge denne retfærdighed – så har han ingenting at anklage os med. Retfærdighed i små som store ting vil beskytte os som en brynje mod fjendens pile. Små handlinger af uretfærdighed, ikke for at nævne de store, vil være som huller hvor Satan kan komme ind og ødelægge os. Retfærdighed beskytter os, så ingenting kan afskære vort forhold til Kristus, og ingenting kan provokere os til at leve og reagere ifølge vor syndige natur. Når vi har retfærdighedens brynje, har Satan intet i os.

Skoene med fredens evangelium

“… fødderne villighed til at gå med fredens evangelium.” Efeserne 6:15.

Fredens budskab er en instruktion på, hvordan jeg kan komme til fred fra kødets begæringer. Jesu fred er en fred som opnåes gennem en indre kamp mod synden i kødet, hvor alle lyster og begæringer som rejser sig fra det, bliver besejret. Sejr i denne kamp giver os kraft over ondskabens åndehær som angriber os udefra. Vi ved, at for at opnå denne nåde, skal vi kæmpe en kamp, og vi skal være forberedt til den kamp ved at være iført Guds fulde rustning. Det er det, det betyder, at have sko på – vi skal være forberedt til den kamp. Vi kommer ikke særlig langt med bare fødder på glas og skarpe stene og slet ikke at kæmpe en kamp i sådant tærren, så vi skal tage sko på. Den forberedelse vi skal gøre os, er at have Kristi sind – som er indstillingen af at være villig til at adlyde Guds vilje, ligemeget hvad der koster.

Denne kamp er for personlig fred fra lysterne i kødet, og det kan også være en kamp for at sprede fredens evangelium til verden. Begge disse ting kan kun opnåes ved at kæmpe mod “myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet” (Efeserne 6:12). Vi forstår, at det er en åndelig kamp, vi kæmper. I begge tilfælde skal vi forberede os på at gøre, hvad end det kræver.

Troens skjold

“… Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile.” Efeserne 6:16.

Tro er at være lydig mod at gøre Guds vilje og overvinde lysterne og begæringerne i kødet, uafhængig af vor egen personlige vilje, følelser, ego, meninger, fornuft, osv. Når vi bliver fristet af kødet, så sender Satan sine brændende pile ind i vort sind og prøver at påvirke vore valg, om vi vil adlyde Guds vilje eller give efter for lysterne i kødet. Men når vi har den tro, at kun Guds vilje er bedst for os, så vil troens skjold slukke alle Satans forsøg på at overtale os til at synde, og fristelsen vil altid overvindes.

Da Abraham gik afsted for at ofre Isak, kom Satans brændende pile sikkert til ham i form i af ord som disse: “Hvad tror du, Sara vil sige? Hendes hjerte bliver sikkert knust … Du kommer til at være en morder … Du må have misforstået; en kærlig Gud kunne sikkert ikke have givet sådan et bud! Du så, hvad der skete, da Kain slog Abel ihjel. Og her er du, klar til at gøre noget lige så slemt; og fordi du ved bedre, vil du være værre end Kain.”

Det er sådan Satan forkynder, når nogen går igang med at gøre en gerning i tro. For Abraham ramte hvert ord ham som en brændende pil. Og dog havde Abraham ikke hørt forkert; han handlede med frimodighed og mod, fordi Gud havde sagt det, og vi ved alle, hvad der skete: Satans brændende pile blev afværget af troens skjold.

Frelsens hjelm

“… Grib frelsens hjelm …” Efeserne 6:17.

Paulus skriver også om denne hjelm i Første Thessalonikerne 5:8: “… håbet om frelse som hjelm.” 

Når vi har håbets hjelm – at slutningen på vor tro vil være for sjæls frelse (Peters Første Brev 1:9) – så vil vi være i stand til at modstå hvad som helst djævelen kaster efter os, for at forsøge at ryste os i vor tro. Dette håb gør os stærke i Herren og gør os i stand til at udholde brændende prøvelser og trængsler. Håbet gør os frygtløse; det hjælper os med at se frem til lønnen. Med denne hjælp på er vi uigennemtrængelige for alt som regner ned på den, fordi vi ser fremad, i tro, til den herlighed som kommer af en prøvet og testet tro.

“Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.” Romerne 8:18.

Åndens sværd

“… og Åndens sværd, som er Guds ord.” Efeserne 6:17.

Åndens sværd er en afgørende del af Guds fulde rustning. Det kan jage en hel hær af onde ånder på flugt. Med dette sværd kan vi altid stå sejrende over synden, fordi ordet sejrer, som Jesus lærte os. “Vig bag mig Satan, for der står skrevet …” På ordet – lær det at kende ind og ud – og brug det så til at kæmpe imod og overvinde al kød. Et Guds ord kan stoppe fjenden og slå ham ned. Med dette sværd – ordet – kan vi bedømme hvad som er godt og ondt. Hvad der er rigtigt og forkert. Dette ord vil altid vise os sandheden, og hvad vi skal gøre. Hvis vi følger det, kan Satan ikke føre os på afveje.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.