Vil du være fuld af himlens rige?

Vil du være fuld af himlens rige?

De gode nyheder er, at de som hungrer SKAL mættes!

4 min. ·

“Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres.” Matthæusevangeliet 5:3.

“Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund‹.” Matthæusevangeliet 4:4.

Vort legeme kan opretholdes af brød—af de ting som vokser op jorden—for det er blevet skabt af jorden. Men vor ånd skal have næring fra Gud, for den kom fra Gud. Mennesker tænker ofte på deres kroppe og benærer sig selv med, hvad deres krop har brug for. Så bliver deres ånd forbigået. De fleste mennesker forstår ikke denne fattigdom. Det bliver urolige og bliver distraherede.

Hvem er de fattige i ånden?

Jesu budskab var: “ Himmeriget er kommet nær.” Matthæusevangeliet 10:7. Vor ånd kan kun tilfredsstilles med himmeriget. Jesus kom med rigdomme til vor ånd; derfor sagde han, at salige er de fattige i ånden, de som sørger, de som hungrer og tørster efter retfærdighed, for de skal mættes. Han har tilberedt et bord for vor ånd. De som ikke kan stilles tilfredse med de synlige ting, kan blive rige i deres ånd. De kan blive fyldt med himmeriget og blive fuldkomne, ligesom deres fader i himlen er det (Matthæusevangeliet 5:48).

Da Johannes' disciple spurgte Jesus, om han var den som kommer, svarede Jesus, at evangeliet blev forkyndt til de fattige (Matthæusevangeliet 11:5). “På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: »Den, der tørster, skal komme til mig og drikke.” Johannesevangeliet 7:37. På den tid havde de prøvet alt, hvad festen kunne tilbyde dem. Alt var i synlig glans og døde gerninger. Hvis der var nogen som ikke var tilfredse med alt det, og som mærkede en fattigdom i sin ånd, kunne Han slukke hans tørst.

I lignelsen med de gode og dårlige sæd, siger Jesus, “den gode sæd er Rigets børn. Men ukrudtet er den Ondes børn.” Matthæusevangeliet 13:38. Rigets børn er de som ikke kan tilfredsstilles med jordiske ting. De hungrer efter retfærdighed. De har en trang efter himmelske ting; de ønsker at blive fuld af det liv, som Jesus talte om i bjergprædiken. De er misforståede og fremmede i denne verden. De har den gode bekendelse, som Jesus bekendte: “Mit rige er ikke af denne verden.” Johannesevangeliet 18:36. Når denne tid er ovre, og Jesus etablerer sit rige, bliver vantroens børn fulgt ud af hans rige, og de retfærdige vil skinne som solen i deres faders rige (Matthæusevangeliet 13:41-43). Så bliver deres skjulte liv med Kristus i Gud åbenbaret (Kolossenserbrevet 3:1-4). Så vil himmerigets skatte, som de har samlet i deres ånd, skinne frem.

Læs mere her: 20 eksempler på hvad det vil sige at være fattig i ånden

Værdsæt himlens rige!

Vi kan ikke stride for rigdomme for kroppen og ånden på samme tid. Jesus lærer os, at ingen kan tjene to herrer, men vi skal søge Gud rige og hans retfærdighed først, og så får vi alt andet i tilgift (Matthæusevangeliet 6:24-34).

Vi ved, hvor vort hjerte er på baggrund af vort tankeliv. Og vort hjerte er, hvor vor skat er (Lukasevangeliet 12:34). Kun få værdsætter de himmelske skatte så højt, at de med glæde sælger alt, hvad de har, for at kunne købe skatten—de opgiver alt for at blive Jesu discipel. Det kan tydeligt ses at mennesker—også nogle som kalder sig selv troende—har et rigt tankeliv, når samtalen handler om jordiske ting. Så vækkes deres interesser. Men hvis samtalen drejes om på himmelske ting—de åndelige—har de et fattigt tankeliv. De bliver hurtigt trætte af det.

Efeserne havde modtaget tro på Herre Jesus og kærlighed til alle de hellige, men de manglede forståelse for, hvor rig på herlighed hans arv var iblandt de hellige, og de forstod ikke, hvor overmåde stor han kraft er, for de som tror. Derfor stoppede Paulus ikke med at bede om, at Gud måtte give dem visdoms – og åbenbarings ånd i kundskaben om ham (Efeserne 1:15-19).

Du kan også se den samme mangel i vore dage. Må Gud mægtigt fylde os med af visdoms – og åbenbarings ånd, så interessen i Guds rige kan blive langt større iblandt os.


Denne artikel er oversat fra norsk og blev først publiceret i
 BCC’s tidsskrift Skjulte Skatte i Februar 1960 under titlen “De fattige i åndenit.”
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.