“Vis og fortæl”

“Vis og fortæl”

Kan du huske “vis og fortæl” i skolen? Jeg kom til at tænke på, hvordan det hænger sammen med, hvordan jeg deler evangeliet ...

6 min. ·

Kan du huske “vis og fortæl” dagene i skolen? Eleverne kunne tage ting med hjemmefra som var speciel på en eller anden måde; enten usædvanlige i sig selv eller med en interessant historie. Tingen skulle sendes rundt i klassen, og alle kunne røre den, se på den og blive taget med på dens historier. De kunne bedre sætte pris på og forstå det, fordi de havde den med deres egne øjne. Det ville have langt mindre påvirkning, hvis alle elever bare havde kommet og sagt, “Jeg har den her ting derhjemme, og jeg vil lige forklare jer lidt om den …”

Det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved

Jeg blev mindet om dette, da jeg tænkte på, hvordan jeg opførte mig som ung kristen – nyomvendt og engageret til at fortælle mennesker præcis hvad jeg tror på, og hvorfor jeg troede det. Jeg begyndte med min yngre bror; jeg havde fanget ham i spisestuen og besluttede mig for at forklare ham, hvad en kristen var. Efter jeg var færdig med at fortælle ham, hvorfor Jesus kom til jorden, så forklarede jeg, hvordan jeg troede hans fremtid ville se ud, hvis han ikke troede på det samme som jeg. Der er ingen grund til at gentage, hvad jeg fortalte ham her, men udtrykket i hans ansigt fortalte mig, at jeg havde fået ham til at være ulykkelig og næsten at føle sig mobbet. Jeg fortalte ham, hvad jeg ville have ham til at tro på uden at vise ham, hvad en kristenliv var.

Forskellen på at vise og fortælle gik lidt efter lidt op for mig, som jeg blev ældre. Som mennesker er vi inspirerede af, hvad vi selv kan “se og føle på”. Johannes skriver om dette i et af hans breve. Han beskriver noget “som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vore øjne, det, som vi betragtede og vore hænder rørte ved: livets ord.” Johannes' Første Brev 1:1.

Du tænker måske, at Johannes bare fortæller dem om Jesus, og at Jesus faktisk ikke var der.

Åh, men han var ...

Jesu liv os

Og det er kernen af det hele. Når vi begynder at leve det som står skrevet i evangeliet i stedet for bare at forstå det, så begynder Jesu liv at vokse og udvikle sig i os, og det er det mennesker kan “tage og føle på”. At leve det som står skrevet kræver at vi opgiver vor egen vilje, og det er “Jesu død”, som Paulus refererer til.

“Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme.” Andet Brev til Korintherne 4:10.

Vi kan føle os forpligtet til at forklare, det bibelen siger om hvordan og hvorfor Jesus kom til jorden for at frelse os, men hvis vi ikke lever, det vi siger, så gør vore ord ingen indtryk. Når vi er unge, kan vi ikke forvente at være fuld af Guds visdom. Men selv som ung teenager kunne jeg have levet med en smule ydmyghed. Jeg kunne have levet det, jeg forstod på det tidspunkt, som var enkelt nok. Bare at være god ved min bror og hjælpe til derhjemme ville have været et godt sted at starte – og det ville have været nok! Selv så små ting tæller, når vi starter på dette liv. Gud forventer ikke, at vi er teologer eller forkyndere, specielt når vi er teenagere. Men han forventer, at vi er ærlige, og gør det vi ved. Ikke bare at “fortælle,” men at “vise”.

En forandring kan finde sted

Hvor meget mere kunne jeg havde vundet min bror hjerte, hvis jeg havde tilbragt tid med ham i stedet for bare at fortælle ham, hvordan han burde forandre sig og så tage afsted og gøre andre ting. Hvis vi ikke kan vise andre, er vi lever, det vi tror, så vil alt det vi siger miste autoritet. Det min familie kunne se på det tidspunkt var meget entusiasme for noget, der ikke endnu havde forandret mit liv indeni. Det de stadig så, var en pige der stadig var optaget af sig selv og som var tilbageholden til at tilbyde hjælp og støtte derhjemme.

Som jeg blev ældre, blev jeg mere optaget af at gøre, det jeg forstod og bede Gud om hjælp, når jeg fejlede. Når vi bliver ved med at gøre dette, så forandrer vort liv sig sagte med sikkert og over tid vil denne forandring blive lagt mærke til, af de vi kender. Hvis jeg havde været mere optaget af denne proces, da jeg var nyomvendt, så kunne jeg måske have frelst min bror fra at blive overvældet af min kundskab og i stedet kunne han være blevet varmet og opmuntret af en søster der holdt af ham.

Denne ved-alt-teenager som ønskede at fortælle mennesker, hvad de skulle tro på, blev en mor og bedstemor som har oplevet livets hårde slag, som mange har. Min livserfaring har vist mig dette; Gud ønsker at give os Helligånden for at vejlede os igennem livet, for at vise os hvordan vor menneske-natur dominerer, det vi siger og gør, og så give os styrke og kraft til at gøre hans vilje i stedet for vores egen. Hvis vi overgiver os selv til denne proces i blind tro, så begynder der at ske et mirakel. Vi bliver forandret indefra, og det er det, de mennesker vi lever sammen med bliver i stand til at se og tage og føle på. Og endnu bedre, det er det som vil drage dem til selv at ønske dette liv, og vi behøver måske ikke at sige noget som helst.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.