Vor lære i retfærdighed

Vor lære i retfærdighed

Jesu liv var en ultimativ lektion i retfærdighed, og han har sendt os en hjælper for at lære os hans retfærdighed.

4 min. ·

Jesu retfærdighed

Det var en stor velsignelse, opmuntring og inspiration for disciplene at være sammen med Jesus. De lyttede til hans visdom og kunne tage og føle på livets ord! (Johannes Første Brev 1:1) De mærkede, at de ord Jesus talte, var livgivende. Mange af farisæerne og saddukæerne gravede i skrifterne for at finde evigt liv, men var ikke villige til at komme til Jesus for at finde det! (Johannesevangeliet 5:39-40). Hvis vi vil have liv, skal vi gå til Jesus. Vi skal begynde at drikke af det levende vand, der er i ham, så det bliver en kilde i os! Så kan det strømme ud til de som hører os. Og det bliver en utrolig stor velsignelse.

Derfor var disciplene lidt bange, da de hørte, at Jesus skulle bort. Peter sagde endda til ham, “sådan må det aldrig gå dig!” Men Jesus vidste, at han skulle ofres, og derfor sagde han til Peter som måske var hans bedste discipel, »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« Matthæusevangeliet 16:21-23. Dette var meget klart for ham. Han kendte vejen, og hvor han skulle gå hen.

Helligånden: Læreren til retfærdighed

Men for at trøste disciplene fortalte han dem, “Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.” Johannesevangeliet 16:7. Jesus selv var Guds værk, af den evige ånd der var i Gud. Og nu indeholder Helligånden Jesu liv; han er livgivende. Og han gør det samme værk i os, som Gud gjorde i Jesus. Han er læreren til retfærdighed, og der hvor retfærdigheden er grundfæstet er der hvile, og det er godt for mennesker at være der.

Der er optøjer og protester over hele verden, fordi de som har magt og regerer gør uretfærdige ting. Uroen og problemerne er et direkte resultat af dette. Men når læreren af retfærdighed lærer os at gøre, det som er rigtigt, så er det godt og velsignet og Guds velsignelse kommer over os.

Vi får denne fylde af velsignelse, når vi af Jesus lærer at blive milde eller sagtmodige og ydmyge af hjertet, for eksempel (Matthæusevangeliet 11:29). Vi er ikke sådan efter naturen; det er noget, vi skal lære. Vi får ikke sagtmodighed som en gave, der bare kommer ned fra himlen. Det er Helligånden som lærer os at være taknemlige. Ånden taler til os om vort eget liv, og hvor der er synd som skal dødes ved ånden. Og så kommer vi ind i en udvikling i Gud, og de ting som tilhører Herren kommer frem i os mere og mere. På den måde bliver vi til stor velsignelse for mennesker.

“Ham som sejrer”

Så det er ikke et spørgsmål om forståelse og intelligens. Det er et spørgsmål om at tro på Gud og være fuldstændig over givet til hans vilje. Så lærer vi retfærdighed. Ånden talte til alle de syv menigheden i Asien: “Den, der sejrer, ligesom jeg har sejret.” En af de herlige løfter for de som sejrer er, at de kommer til at sidde med ham på troner og dømme Israels stammer (Johannes’ Åbenbaring 3:21; Matthæusevangeliet 19:28).

“Ligesom jeg har sejret,” sagde han. Det er intentionen. Med andre ord skal vi blive som Jesus, forvandlet til hans billede (Romerne 8:29). I det andet og tredje kapitel af Johannes’ Åbenbaring ser vi meget klart, hvad dette liv handler om. Alt leder hen til, at vi kommer til sejr over synd. Så vil et nyt liv og en herlig udvikling finde sted i os.

Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith d. 18. November, 2019

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.