Vores frelser Jesus Kristus

Vores frelser Jesus Kristus

At have Jesus som vores Frelser betyder meget mere end bare at få tilgivelse for synden!

2 min. ·

Millioner kender Jesus som deres Frelser. De tænker på ham som den der tilgav dem deres synder. Dette er en fantastisk sandhed – Han har tilgivet os. Han kan dog også være vores frelse i en meget større grad, hvilket betyder meget mere end blot tilgivelse fra synden.

Tilgivelse fra synden var også muligt i det Gamle Testamente. For på den dag bliver der skaffet jer soning, og I bliver renset. 3.Mos. 16,30. De havde selvfølgelig brug for løbende tilgivelse for synden, år efter år. Når Aron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brændoffer med sig. 3.Mos. 16,3. For at kunne få tilgivelse, måtte Israels børn ofre blodet fra tyre og lam og bukke som syndofre.

Mere end tilgivelse

Jesus kom for at tilbyde os meget mere end tilgivelse – han kom for at tilbyde os fuldstændig forvandling! Han forstod at syndofre aldrig ville kunne lede folk til et nyt og forvandlet liv. Han kom for at frelse os fra vores synd. Dette betyder at vi ikke behøver at blive ved med at begå synd, år efter år. Blodet af tyre og bukke kunne ikke tage synden væk, men Jesus kunne. (Hebr. 10,4).

Jesus som forløber

Jesus kom ned til os med det samme kød som børnene havde. (Hebr. 2,14-16). Han oplevede de samme fristelser som vi oplever, og han overvandt dem mens han var et menneske, uden at synde én eneste gang! (Hebr. 4,15). Hvordan gjorde han det? På grund af hans lydighed kunne Gud fordømme synden i hans kød mens han stadig levede, altså før hans fysiske død på Golgata. Han døde til sin egen vilje, længe før han blev korsfæstet på et kors af træ. (Rom. 8,3).

Jesus blev fuldendt igennem disse daglige lidelser. (Hebr.2,10). Han gjorde det så han kunne bringe mange af os til den samme herlighed. Han er vores anfører, og han er blevet reddet fuldstændigt fra synden i kødet, som han arvede gennem syndefaldet. Hvis vi går i hans fodspor og lader Ånden gøre sit arbejde, så kan vi dræbe synden i vores kød, og vi kan blive færdige med synden. (1.Pet. 4,1.)

Vi kan stoppe helt med at synde hvis vi tager imod Jesus som Frelser. Dette betyder at det er muligt, at stoppe med at blive sur, fornærmet og misundelig. Vi skal ikke længere være slaver af »øjnenes lyst«. 1.Joh. 2,16. Så kan vi forvandles efter hans billede. (Rom. 8,29). Han var den førstefødte af mange brødre. Hvilken Frelser!
December 2008

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.