Hvem kan se Jesus?

Hvem kan se Jesus?

Jesus sagde, at kun få vil være i stand til at se ham. Er du iblandt de få?

4 min. ·

Jesus sagde til hans disciple: “Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve.” Johannesevangeliet 14:19.

Hvem kan se Jesus?

Jesus kunne have vist ham selv for alle mennesker ved bare at dukke op ved deres dør og gøre mirakler for dem. Men det er ikke sådan, Gud ønskede det skulle være. I stedet har han gjort det sådan, at kun de som lever med Jesus og de som tillader ham at bo i deres hjerter, er i stand til at se ham.

Der er en stor forskel på verdens ånd og Guds ånd. Satan er denne verdens Gud, og han er den som kontrollerer ånderne i verden. Ånden understøttes af ondskabens åndehær i himmelrummet. Så længe som en person er i denne verdens ånd, så har denne verdens Gud forblændet deres øjne. Det er derfor, de ikke kan se eller forstå det lys som kommer fra evangeliet. Den samme ånd er i faderen og i Jesus. “Og fordi de ikke kender min fader,” sagde Jesus, “så kender de heller ikke mig” (Efeserne 6:12; Andet Brev til Korintherne 4:3-4; Johannesevangeliet 14:7).

Læs mere om verdensånden her: 6 spørgsmål om tidsånden i verden

Jesus banker på døren

Fordi Jesu ånd er den fuldstændige modsætning til verdens ånd, så vil de som er i den ånd aldrig være i stand til at forstå det. Jesus står ved døren og banker (Johannes' Åbenbaring 3:20). Men på den dør er der kun et håndtag, og det er på indersiden. Så han kan ikke komme ind, med mindre du lukker ham ind. Du skal ønske det. Han ønsker ikke slaver. Han ønsker ingen andre end de som er sønner og døtre af Gud den almægtige. De som har en længsel i sig og som er blevet kaldt til dette liv, før verdens grundvold blev lagt. De åbner døren for ham. De mærker, at det er det, de vil, i deres liv.

Hvis du er træt af denne verden, træt af alt hvad den kan tilbyde dig, og du oplever at altsammen bare er en masse sprukne brønde, hvor gift og forurenet vand kommer ind og forgifter dig og ødelægger dit liv – hvis du er træt af det, så åben døren! Jesus står der og råber til dig, og siger: “Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv.” Kilden er Jesus, og når den kilde kommer ind i os, modtager vi den samme ånd og det samme liv (Johannesevangeliet 7:37-38; Johannesevangeliet 4:14).

Vi kan være sammen med Jesus i evigheden!

Så bliver vi aktive i alt som er godt. Så er der en total forvandling som finder sted i dit liv. Vi bliver en ny person. Alt bliver nyt. Vi drikker af den kilde som er krystalklar og den strømmer fra Guds trone og lammet. Den kommer ind i os, og alt andet som er urent går ind i hans død. Så det som kommer ud fra os er krystalklart for mennesker. De ser et liv i Kristus; de ser sand kristendom. Det er en enorm herlighed.

Jesus sagde, “Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere …” Dog sagde han til sine disciple, “… men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve.” Johannesevangeliet 14:19. Så de som ser Jesus, er de som er i den samme ånd og som har den samme længsel. De vil se ham og være sammen med ham i evigheden. Men de andre vil aldrig se ham igen. Der vil være et meget klart skille. Og der er en meget klart adskillelse mellem de som er i verdens ånd, og de som er i Guds ånd med deres liv. Gud være lovet for det.

Denne artikel er baseret på en tale holdt af Kåre J. Smith d. 24. Januar, 2020.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.