17 bibelvers om gode gerninger som Gud har lagt til rette for os

17 bibelvers om gode gerninger som Gud har lagt til rette for os

For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i (Efeserne 2:10).

5 min. ·

“For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.” Efeserne 2:10. Disse er gerninger gjort, ikke i vor egen kraft og for egen vindind, men ved Guds nåde og lydighed mod ham – virket af Helligånden til Guds ære.

Gerningernes vej er livets vej, for “Den, der gør Guds vilje, bliver til evig tid.” Johannes' Første Brev 2:17.

“Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje … Bort fra mig, I, som begår lovbrud!” Matthæusevangeliet 7:21-23.

Til menighederne i Johannes' Åbenbaring kapitel 2 og 3, læser vi ofte, “Jeg kender dine gerninger,” og “gør dine første gerninger.” “Du hader Nikolitternes lære.” “Når det kommer til dine gerninger er de sidste mere, end de første.” “… og gør mine gerninger indtil enden.” “Jeg har ikke fundet dine gerninger fuldkomne for Gud.” Med andre ord burde de have været fuldkomne!!!

Den eneste ting der interesserer Gud er vore gerninger – de gerninger han har lagt til rette for os! Det er den eneste ting som vejer noget på vægten!

Læs artiklen om hvordan vor tro bliver aktiveret ved at vandre i de tilrettelagte gerninger: Troens lydighed: Tro gjort virksom ved gerninger

Hvad siger bibelen om de tilrettelagte gerninger?

“Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.” Prædikerens Bog 9:10.

“For Gud kræver dig til regnskab for enhver handling, alt det skjulte, godt eller ondt.” Prædikerens Bog 12:14.

“For vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt.” Andet Brev til Korintherne 5:10.

“Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret. Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Blev skøgen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebuddene og lod dem slippe bort ad en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.” Jakobs Brev 2:14-26.

“Hans brud har gjort sig rede, hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder – for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger.” Johannes' Åbenbaring 19:7-8.

“Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger.” Titus 2:14.

“I al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger.” Titus 2:7.

“Adlyd og være rede til enhver god gerning.” Titus 3:1.

“De, der er kommet til tro på Gud, lægger vægt på at handle godt og rigtigt.” Titus 3:8.

“Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe, hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt.” Titus 3:14.

“Fornægter de ham; de er afskyelige og ulydige og er ude af stand til at udrette noget godt.” Titus 1:16.

Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv.” Jakobs Brev 1:22.

“Hvem af jer er vís og forstandig? Han skal vise det i gerning ved et ordentligt liv med den vises sagtmodighed.” Jakobs Brev 3:13.

“Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.” Johannes' Åbenbaring 22:12.

Læs om hvordan lydighed mod Guds ord leder os ind i de gode gerninger tilrettelagt for os: “På dit ord” – mottoet der giver resultater

Tro fører til gerning

Vi forstår ganske tidligt — med den antagelse at vi ønsker at forstå — at gerninger er det eneste som bliver regnet for noget, det eneste som kræves og det eneste som har værdi.

Hvad så med de gerninger, Kristus har gjort for os? Han fuldbragte værk? Hans nåde? Alt dette skal påvirke vore gerninger, så de er rene og gode og står Guds test. Til den grad vore gerninger har forandret sig, til den grad er vi blevet frelst, og vi vil blive belønnet i samme grad.

Det er ingen hjælp at ville gøre det gode, hvis det ikke bliver gjort. Der er, selvfølgelig, ingen anden kristendom end gerning-kristendom! Alt andet er og forbliver — som ordet siger — kun bedrag!!!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.