Der kommer en ny tid!

Der kommer en ny tid!

Vi ved ikke, hvad fremtiden bringer, men vi ved, at vi har meget at se frem til!

Dette forrige år er vi blevet mere bekendte med ustabilitet, lidelser og en situation i nød for menneskeheden i år. Et vers i Johannes' Første Brev 5:19 taler sandt, “… hele verden ligger under for den Onde.” Jeg håber på et nyt og bedre år i 2021. Et år med mindre modgang og sygdom. Et år hvor børn kan vende tilbage til skolen og et normalt liv. At år hvor venner og familie kan mødes i tryghed. Men meget mere væsentligt glæder jeg mig til, at der kommer en helt ny tid.

En ny jord

“Nu skaber jeg en ny himmel og en ny jord; det, der skete tidligere, skal ikke længere huskes, og ingen skal tænke på det.” Esajas' Bog 65:17. Vi oplever så meget i vore egne liv, og vi bliver dagligt påmindet om andre menneskers lidelser ved de forhold, vi støder på, og i nyhederne. Det er endda svært at forestille sig et liv uden smerte eller ulykke. På den nye jord vil vi ikke engang huske det! (Johannes' Åbenbaring 21:1-5). Tænk på et sted så trygt og lykkeligt for børn at vokse op i. Alle vil tænke på hinandens bedste og alle ting vil trives og blomstre i denne enhed. Dette er virkelig noget at være håbefuld over!

Et nyt navn

Forventning om denne nye tid giver hverdagslivet mening. Gud vil give de, som holder ud i trofasthed til enden, et nyt navn. “Den, der sejrer, vil jeg gøre til en søjle i min Guds tempel, og han skal aldrig mere fjernes, og på ham vil jeg skrive min Guds navn og navnet på min Guds by, det ny Jerusalem, der kommer ned fra himlen fra min Gud, og mit nye navn.” Johannes' Åbenbaring 3:12. Dette nye navn vil betyde, det Gud har været i stand til at gøre i mig, da jeg var her på jorden. Det vil have en speciel betydning og besejle min ret til at være hos Gud. Han som ser i det skjulte giver navnet. Jeg er inspireret til at være lydig mod Gud og hans bud, så jeg kan fortjene dette nye navn og en plads i evigheden med ham.

Læs mere om det nye navn her: Det tredje fantastiske løfte: Skjult manna, en hvid sten og et nyt navn

En ny sang

En sang vil lyde i de sidste tider på denne jord, og i begyndelsen af en ny æra (Johannes' Åbenbaring 14:3). Denne sang vil være kraftig, bevægende og triumferende, sunget fra dybet af hjertet af de som har været trofaste. Enhver stemme bliver forenet i harmoni med de tusinder som har taget del i Jesu liv og død. Denne sang bliver lært i prøvelsens tid, nød efter frelse, lydighed og offer. Sangen repræsenterer kampene, lidelserne, sejrene og glæden. Den vil være fuld af taknemlighed og pris til Jesus, og hvordan han førte os til at være sammen med vor fader i hans himmelske rige uden sorg, sygdom eller lidelser.

Vi som tror kan glæde os over denne vidunderlige nye kommende tid! Lad os bruge 2021 på at forberede os på den.

Forberedelse på de nye tider

I år vil der være daglige muligheder til at fornægte dovenskab, egoisme og stolte tanker. Vi kommer til at opleve, at Guds veje er anderledes end vore egne tanker og begærer – og så skal vi vælge hans vilje over vor egen. Gud giver nåde til den ydmyge. Vend dig til ham i bøn for at modtage hjælp og kraft til at stå trofast i fristelsen og til at elske ham over alt andet. 

Et nyt år betyder mere tid til at søge det himmelske: Guds ord, fællesskab, retfærdighed, tjene og velsigne andre. Uanset hvad dette næste år bringer, er Gud for os! (Romerne 8:31). Vi kan bruge denne tid, disse situationer og muligheder til at få åndelig fremgang og blive bedre rustet til at tjene på den nye jord med dyder og kærlighed. Så kommer vi ind i den nye tid og have stridt striden, fuldend løbet, bevaret troen, og vi vil finde ud af, hvad den overvættes og evige vægt af herlighed Gud har for os (Andet Brev til Timotheus 4:7; Andet Brev til Korintherne 4:17).

“Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham.” Første Brev til Korintherne 2:9

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.