Elsker du retfærdighed, som Jesus elsker retfærdighed?

Elsker du retfærdighed, som Jesus elsker retfærdighed?

Jesus beskrev det som en hunger og tørst efter retfærdighed.

4 min. ·

“Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes.” Matthæusevangeliet 5:6.

Dette er, hvad Jesus levede og forkyndte. Han elskede retfærdighed og hadede uret; og som resultat blev han salvet med glædens olie fremfor sine brødre. Jesus havde en drivende trang til at være fuldstændig retfærdig. Han bad med stærke skrig og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden, og blev bønhørt på grund af hans gudsfrygt. Han blev fuldkommen på denne måde (Hebræerne 1:8-9; Hebræerne 5:7-9).

Vi kan også se på Paulus. Han havde nogle ret heftige akkreditiver. Han var hebræer af Benjamins stamme, en farisæer oplært af Gamaliel og når det kom til retfærdighed efter loven, var han lydefri. Dog, da herligheden om Herre Jesus blev åbenbaret for ham, regnede han alt det for skarn, for at han kunne vinde Kristus. I stedet søgte han den retfærdighed som kommer ved troens lydighed. Med andre ord ønskede han at komme til en fylde af Kristi dyder; Guds fylde (Apostlenes Gerninger 22:3; Efeserne 3:17-18).

En hunger og tørst efter retfærdighed

Nu skal vi som hungrer og tørster efter retfærdighed også øve os i vore dagligliv. Som mennesker er vi ikke naturligt retfærdige. Vi er uretfærdige, selvretfærdige, retfærdige på vore egne tanker og måder, hovmodige og søger vort eget. Gud skal, ved Helligånden, lære os vejen til hans retfærdighed, som står skrevet i hans ord. Hvis vi er lydige og kan ydmyge os selv i tugten, kommer vi til den fredelig frugt retfærdighed (Hebræerne 12: 7-11).

Et par eksempler på hvordan vi kan lære retfærdighed i vore almindelige daglidags-liv:

 • Det er retfærdigt at betale, det vi skylder (Romerne 13:7-8).
 • Det er retfærdigt ikke at se på en kvinde for at begære hende (Matthæusevangeliet 5:27-28).
 • Det er retfærdigt at dømme dig selv og ikke de andre. Så får vi visdom til at hjælpe andre (Matthæusevangeliet 7:1-5).
 • Det er retfærdigt ikke at sammenligne eller måle os selv med andre (Andet Brev til Korintherne 12:12).
 • Det er retfærdigt at sammenligne os selv med Guds ord og Kristi dyder. Dette vil bevare os i en nød efter en dybere frelse.
 • Det er retfærdigt at gøre ting uden at tage parti eller favorisere (Jakobs Brev 2:1-9).
 • Det er retfærdigt at behandle mennesker med barmhjertighed, medfølelse, mildhed og godhed.
 • Det er retfærdigt at hade begæret efter penge og grådighed, men være gavmild i stedet (Første Brev til Timotheus 6:10-11).
 • Det er retfærdigt ikke at mumle eller klage over vor tilstand, men at være taknemlig og tilfreds, for det er Gud som har gjort det (Filipperne 2:12-14; Filipperne 4:11-13).
 • Det er retfærdigt at græde med de grædende og glæde sig med de glade, for vi er alle lemmer på det samme legeme (Romerne 12:15).
 • Det er retfærdigt ikke at tænke for højere om os selv, en vi bør (Romerne 12:3). På den måde bliver vi ikke nysgerrige i andre folks sager.

En udvikling i retfærdighed

Det er nødvendigt at være i nød over vore egne mangler. Det er det som driver os til hunger og tørst for retfærdighed. Løftet er, at vi bliver fyldt med retfærdighed! Det er gennem tro og tålmodighed, vi arver løfterne (Hebræerne 6:12). Det er en udvikling, en proces vi går ind i ved tro.

Jesus havde mange ting, som han ønskede at fortælle sine disciple, men han vidste, de ikke kunne bære det (Johannesevangeliet 16:12). De havde heller ikke kraft til at sejre endnu. Det skulle gøres gennem Helligånden, som han ville sende dem. På samme måde vil Gud ikke åbenbare os mere om vor uretfærdighed af gangen, end vi kan bære (Første Brev til Korintherne 10:13). Og når han viser os det, modtager vi kraft til at sejre, hvis vi elsker og adlyder sandheden. Denne proces går fremad ifølge vor hunger og tørst. Vi har brug for den indstilling, som Paulus havde: “… men dette ene gør jeg … jeg jager mod målet …” Filipperne 3:13-14. På denne måde vil vi gøre løbende fremgang ind i fylden af Kristi dyder. Er der andet, der virkelig betyder noget?

“Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Matthæusevangeliet 6:33.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.