Guds behandlings-plan for at udfri os fra stolthed og arrogance

Guds behandlings-plan for at udfri os fra stolthed og arrogance

Vi har meget stolthed, som vi ikke kan se. Men Gud ønsker at fri os fra det!

5 min. ·

Den eneste forklaring Jobs tre venner kunne finde for hans prøvelser var, at han måtte havde syndet eller overtrådt på en eller anden måde. Derfor prøvede de at overtale Job om hans synder; men Job insisterede på, at han var skyldfri. Elihu havde en bedre forståelse, og han formanede Job til at lytte til ham, når han sagde, “For Gud taler på én måde, og på to, men man opdager det ikke. I en drøm, i et nattesyn, når mennesker er faldet i dyb søvn, når de ligger og sover, da taler han til dem, advarer og skræmmer dem for at få dem til at afstå fra deres gerninger; han tilintetgør mandens hovmod…” Jobs Bog 33:14-17.

Mennesker har meget stolthed, som de ikke kan se. Men nu vil Gud have fællesskab med os. Han kender mandens styrke, og vi lærer den at kende, som vi vokser. Hvis vi ønsker at komme til et intimt fællesskab med Gud, skal vi blive sagtmodige og ydmyge af hjertet. Disse er de eneste mennesker, han kan tage til.

Gud forstår din stolthed og arrogance

“Gud behøver ikke fastsætte et tidspunkt, hvor mennesket skal træde frem for ham i retten.” Jobs Bog 34:23. Når Gud møder dig, forstår han dig meget godt—han kender din arrogance. Derfor sender han dig i omstændigheder og giver dig den specifikke behandling, du har brug for, for at slippe af med din arrogance.

“Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os..” Johannes' Første Brev 1:7-8.

Ved at vandre i lyset begynder jeg at se min iboende synd, min menneskelige natur. Så meget stolthed og arrogance kan gemme sig bag en ydre from form. Du vil opdage dette på den dag, du bliver regnet blandt overtræderne. Hvad vil du så forsvare? Det er din egen stolthed. I stedet, lad dig selv blive renset i den ild.

Se mere om hvad det vil sige, at blive renset i ilden, her: Elsk ilden

En stadig udvikling

Nogle mennesker har en god samvittighed—de synder ikke. Men det betyder ikke, at syndens legeme ikke er der. Det betyder, at de vandrer i lyset, så langt som de har lys. Men når de vandrer i lyset, begynder de at se nye dybder af synd, som de ikke havde set før. Hvis de ikke er i løbet, vil livet og udviklingen stoppe. De bliver en af de fromme herrer som ikke kan opbygge menigheden, på grund af deres egen stolthed.

“I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer …” Peters Første Brev 4:12. Ild er nødvendig, så jeg kan se min stolthed—se de underliggende årsager til fristelse. Så ser jeg, at jeg har synd. Denne forståelse gør det muligt for mig at glæde mig i fristelse, fordi jeg ved, at Gud elsker mig og ønsker at vise mig mere af den stolthed som kom ved faldet. Gud arbejder med os på denne måde, så vi ikke bliver som kameler der bryder løs.

“Hvor kan du sige: »Jeg er ikke blevet uren, jeg fulgte ikke Ba'alerne!« Se på din færd i dalen, erkend, hvad du gjorde, en letfodet kamelhoppe, der strejfer omkring.” Jeremias' Bog 2:23.

Gud ophøjer de ydmyge

Vi kommer alle ind i ydmygende situationer. Job forstod ikke hans situation, indtil efter Elihu havde talt, og Gud selv havde talt til ham i hvirvelvinden. Gud er i stand til at ophøje de som fornedrer sig selv—det skal du ikke bekymre dig om. “Fra da af velsignede Herren Job mere, end han tidligere havde gjort. Han fik fjorten tusind får, seks tusind kameler, tusind spand okser og tusind æselhopper. Han fik syv sønner og tre døtre.” Jobs Bog 42:12-13.

Jeg ønsker dig stor succes i denne ydmygelses-proces! Må det gå godt, når ilden kommer! Des større herlighed, des større ild og renselse kræves der. Men så kan vi være til større hjælp og velsignelse for andre mennesker. Når vi lytter til Guds ord, kan vi se ind i frihedens fuldkomne lov og blive velsignet i alt, vi gør. Hvis vi ikke gør det, bliver livet en tung byrde, når evangeliet bliver forkyndt. De som ikke ser ind i frihedens fuldkomne lov, føler at de har nok byrder allerede, og de ønsker ikke at høre mere. De ser ikke i Guds ord, og de indser ikke, at ordet er den perfekte mulighed for at komme til frihed.

Denne artikel er blevet oversat fra norsk og blev først publiceret som kapitlet med titlen “Stolthed” i bogen “Hyrde og Profet,” publiseret af Skjulte Skattes Forlag in 2004.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.