Guds kærlighed: En drivende kraft for aktiv kristendom

Guds kærlighed: En drivende kraft for aktiv kristendom

Hvordan Guds kærlighed til os omsættes til, at vi elsker de andre.

6 min. ·

Under nøgleordene “kærlighed, kærlig, at elske,” fortæller bibelen os klart og på mange måder, hvad “Guds kærlighed” og “kærlig Gud” betyder. Guds kærligheds indhold kan ikke måles og den overgår al forstand. Dog har jeg ikke behov for al forstand, men hellere en helhjertet kærlighed til Jesus og en stærk vilje til at lære af ham. Så åbenbarer Jesus for mig, hvad det vil sige for mig personligt at forblive i kærligheden og at elske min næste som mig selv i hverdagslivet.

Vi elsker fordi Kristus elskede os først

“For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.” Johannesevangeliet 3:16.

“Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.  Deri består kærligheden: ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden.” Johannes' Første Brev 4:9-11.

Gennem hans søn ønskede Gud at lede alle de, som tror på ham, til soning for deres synder og til evigt liv. For at gøre dette skal vi tilgive hinandens overtrædelser, ligesom Kristus har tilgivet os. Vi kan kun elske hinanden af hjertet og fuldbyrde Kristi befalinger, når vi tilgiver hinanden på denne vej. “… Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.  Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.” Kolossenserne 3:13-14.

Jesus fortæller os meget klart og tydeligt, hvad det vil sige at elske ham: “Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. … Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord … Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord …” Johnannesevangeliet 14:21-24. Derfor, hvis jeg tænker, at jeg elsker Jesus, men ikke elsker hans bud, bedrager jeg mig selv. Kun ved helhjertet tro og lydighed kan jeg holde mig selv fra denne selv-bedragelse. Et sandt kristenliv burde – og kan – være et liv i lydighed mod Guds evige love og bud.

Læs mere om hvad dette vil sige i praksis: Hvordan bliver Guds kærlighed fuldkommen i os?

Elske Gud = elske din næste

“ ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.” Matthæusevangeliet 22:36-40. Guds kærlighed og tro på ham, som har al kraft i himmel og på jord, skal være helhjertet, ikke halvhjertet, ikke blandet med kærlighed til verden og tingene i denne verden (Johannes' Første Brev 2:15-17). Kun da har vi kraft til at elske menneskene, som de er, ligemeget hvad forkert de har gjort eller sagt.

Hvis vores kærlighed bliver kold på grund af andre menneskers uretfærdighed eller synd, så er den kærlighed kun menneskelig. Og vi går hurtigt fra kærlighed til had. “Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set?” Johannes' Første Brev 4:20.

“Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.” Johannesevangeliet 13:35.

“Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Større kærlighed har ingen end den at sætte sit liv til for sine venner.” Johannesevangeliet 15:12-13.

Dette vil sige, at vi kan lære at elske hinanden på den måde, Jesus elskede os. Det “liv” vi bør give op for vore venner, og de omkring os, er vor egoisme og lyster og begæringer. Igennem Guds ånd kan og bør vi fornægte og døde vor selv-kærlighed og selv-retfærdighed. Dette er hvordan, vi bliver bevaret i Guds kærlighed og i fællesskab med vore trosfælder. Hvor vigtigt dette er for at leve sammen i ægteskab og med børn. Forholdet mellem mand og kone og med børnene burde være fuld af hjertelig kærlighed og omsorg. Så bliver ægteskabet et lykkeligt og bæredygtigt fællesskab som giver børn og unge sikkerhed og vejledning til en sund udvikling af ånd, sjæl og legeme.

Læs mere her: Egenkærlighed eller Guds kærlighed: hvilken har du?

Retfærdig kærlighed

“At vi … sandheden tro i kærlighed skal vi i ét og alt vokse op til ham, som er hovedet, Kristus.  Ud fra ham føjes hele legemet sammen og holdes sammen, idet hvert enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed.” Efeserne 4:15-16. Vi skal altid forblive i denne kærlighed og i denne vækst op til Kristus. Vor kærlighed er retfærdig, når alt det vi gør i ord og gerning, vi gør i Guds navn og for ham. For vi ved, at fra Herren vil vi modtage lønnen bestående af en himmelsk arv (Kolossenserne 3:23-24).

Jesus, vort eksempel, modtog ingen ære fra mennesker i al hans virke, men søgte Guds ære (Johannesevangeliet 5:41,44). Hvis vi følger Jesus, søger og modtager vi heller ikke noget ære fra mennesker, når vi elsker dem og gør gode ting for dem og hjælper dem. Denne helhjertede kærlighed til Jesus er den drivende kraft for aktiv kristendom i “retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Den, der tjener Kristus sådan, er Gud til behag og bliver agtet af mennesker.” Romerne 14:17-18.

Gud være lovet og takket for den kærlighed, hvormed han har kaldt os til et evigt liv i Jesus Kristus! Hans kærlighed overgår i sandhed alt andet.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.