Har du dårlig samvittighed over at blive fristet?

Har du dårlig samvittighed over at blive fristet?

Fristelse er ikke noget at have dårlig samvittighed over. Læs her hvorfor …

5 min. ·

Du er ikke ond, fordi du bliver fristet til at se på urene ting.

Du er ikke en dårlig mor, fordi du bliver fristet til at råbe af dine børn på grund af utålmodighed eller frustration.

Du er ikke dømt, fordi du blive fristet til at tvivle.

Du bliver fristet fordi …

Disse fristelser kommer som et resultat af synden i dit kød, og det er ikke fordi der er noget galt med dig, at du har synd i kødet.

“De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige …” Første Korintherbrev 10:13.

Det er på grund af syndefaldet, at hele menneskeden har disse medfødte begærer og lyster som frister os til at synde.

Men meningen er, at vi skal herske over kødet, ikke at det skal herske over os! (Første Mosebog 4:7) Vi skal ikke være syndens slaver og give efter for de følelser, som rejser sig i os. Urene tanker, irritation, tvivl – disse ting skal ikke binde os.

Når du for eksempel føler dig utålmodig, og du bliver fristet til at råbe af dine børn, så skal du vide, at du ikke da har syndet! Du føler måske, at det har du, fordi en fristelse kommer som en følelse af noget, du har lyst til at gøre. Men så længe du hader den utålmodighed og modstår fristelsen til at råbe af dine børn, så længe du ikke bevidst er enig i, at du vil tillade utålmodigheden at herske over dine handlinger og tillade hårde ord og handlinger komme ud af dig, så sejrer du, selvom følelsen af utålmodighed kan være der lidt tid.

En fristelse to-do liste:

Der er 2 ting som er vigtige at gøre, når du oplever disse stærke fristelser.

  1. Brug Guds ord som et sværd mod djævelen, som kommer og prøver at overbevise dig om at give efter for fristelse. “Det vil føles godt,” siger han til dig. Eller, “de fortjener det.” I Edens have sagde han til Eva: “Har Gud virkelig sagt …?” og overbevist hende om, at det hun faktisk vidste var forkert, ikke rigtigt ville være ulydighed mod Gud. Men da Jesus, vort eksempel og leder, blev fristet i ørkenen, sagde han: “Vig bad mig Satan! For der står skrevet …” Og han brugte Guds ord til at modstå djævelen.

Og for at have Guds ord, når du skal bruge det, så skal du være forberedt, før du kommer til det øjeblik, hvor du bliver fristet. Du skal kende hans ord. “Jeg gemmer dit ord i mit hjerte,” skrev Salmisten, “for ikke at synde mod dig.” Salmernes Bog 119:11. Gem hans ord også i det hjerte, så du har det, når du får brug for det!

  1. Gå til nådens trone for at få barmhjertighed og nåde til hjælp på dit rette tidspunkt (Hebræerbrevet 4:16). Dit rette tidspunkt er, når du bliver fristet. Så kan du bede om at modtage hjælp til at sejre over dristelsen. Og den hjælp er ikke, at fristelsen forsvinder, og at du ikke længere føler dig utålmodig, men hellere at du modtager styrke og kraft til at modstå fristelsen indtil den er overvundet.

Videre læsning: Hvordan få hjælp når du har mest brug for det

Lære af fristelsen

“Mine børn, dette skriver jeg til jer, for at I ikke skal synde. Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige.” Første Johannesbrev 2:1.

Hvis du falder, så kan du angre og få tilgivelse. Det er nådens trone også til. Men meningen er ikke, at du skal falde igen og igen.
Husk, du skal herske over synden! Hvis du falder, så er meningen, at du lærer af dine fejl og gør det bedre næste gang. At du forbereder dig selv, før du bliver fristet, så du kan være sikker på at sejre!

Det kan tage tid, indtil du kommer til sejr. Når du erkender sandheden om dig selv – for eksempel at du har en tendens til at blive utålmodig – og tage beslutningen om at overvinde det betyder ikke, at du på magisk vis stopper med at blive fristet til det. Det betyder, at du vil blive fristet, og du falder endda måske igen, før du kommer til sejr. Men hvis du bliver ved med at kæmpe, så vil du lidt efter lidt, sejre fuldstændigt over det. Du bliver forvandlet og fornyet og der, og der hvor utålmodighed og frustration var en del af din natur erstatter tålmodighed og langmodighed det langsomt. Det er den utrolige nåde, vi har i Kristus Jesus.

Det er den tro du skal holde fast på, mens du fortsat er på det stadie, hvor du kæmper for at overvinde det. “Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Hebræerbrevet 11:1.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.