Hemmeligheden til at overvinde menneskefrygt

Hemmeligheden til at overvinde menneskefrygt

Menneskefrygt viser sig på forskellige på i forskellige personligheder, men det er i os alle. Vil du vide, hvordan du kan komme fri fra det?

7 min. ·

Lyt til en lydfil, “Hemmeligheden til at overvinde menneskefrygt” 

Hvad er menneskefrygt?

Ligemeget om du er indadvendt eller udadvendt, en bænkevarmer eller festens midtpunkt eller hvor som helst ind imellem, har menneskefrygt sit tag på os allesammen. Den viser dig selv på mange forskellige måder:

 • Behov for godkendelse/frygt for misbilligelse
 • Behov for accept
 • Gruppepres
 • Behov for ære
 • Behov for anerkendelse
 • Frygt for kritik
 • Frygt for ydmygelse
 • Osv.

Disse ting kan føre til:

 • Tvivl på vore beslutninger
 • Være stille, når vi burde være frimodige
 • Være ulydige mod Gud
 • Have lav selvtillid
 • Dømme vort selvværd ifølge andre mennesker
 • Være inaktiv
 • Ikke være os selv
 • Ubeslutsomhed
 • Ustabil tro

Menneskefrygt – den store forkrøbler

Menneskefrygt kan være en af de største vejblokke til at tjene Herren. De fleste af os har det dybt rodfæstet i vor natur. Det viser sig selv på forskellige måder i forskellige personligheder, men det er der.

Det kan faktisk blive en form for slaveri! Det kan være specielt bindende overfor mennesker på hvem, jeg specielt ønsker at gøre et godt indtryk på. Nogle mennesker forandrer jeg endda og tilpasser sig ifølge, hvad de tænker, mennesker ønsker at se fra dem. Det kan komme til et punkt, hvor jeg bliver en virtuel “spor-skifter,” ændrer mine holdninger, personlighed, osv. ifølge hvem jeg er sammen med. Det er ikke den herlige frihed, som er i Kristus!

Jeg kan være så bundet af det, at jeg er blind for det som virkelig er vigtigt.

Mit ego

Hvordan kan jeg være helt lydig mod Guds ord, hvis jeg er berørt med hvad andre mennesker vil tro, hvis jeg er det? Hvordan kan jeg ære ham med mit liv? Hvordan kan jeg modtage ære fra ham? (Johannesevangeliet 12:26).

Hvad kan menneskers ord og tanker om mig virkelig gøre mig? Være skyld i noget forlegenhed, måske noget ydmygelse og helt sikkert nogle ubehagelige øjeblikke. Kort sagt gør min stolthed og mit ego ondt. Men sandheden er, at jeg har brug for at min stolthed og egoisme bliver nedbrudt, så jeg kan koncentrere mig på at blive som Jesus, som er mild og ydmyg af hjertet og samtidigt nidkær for Herren!

“For vore lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed.” Andet Korinhterbrev 4:17. At være i stand til at stå for Guds åsyn er så meget mere værd end noget ære fra mennesker. Så bliver jeg forankret, stadfæstet og urokkelig.

Læs mere: 4 unægtelige sandheden om Jesus

Hvordan kan jeg overvinde menneskefrygt?

Den første vigtige ting jeg har brug for, for at overvinde er at erkende, at jeg har menneskefrygt.

Jeg har brug for en dyb kærlighed til Jesus, jeg skal frygte at synde imod ham – så det som bliver vigtigst er at behage og ære ham.

Så, skridt for skridt, tager jeg valgene om at gøre og være fri til at handle i lydighed mod troen, i stedet for det mit kød kræver. Jeg beder om hjælp og styrke til at overvinde de tanker af, “hvad tænker de?” og står på Guds ord som mit våben. Langsomt men sikkert bliver mine tanker uddannet fra at være bundet af at ville have ære af mennesker af mennesker til at tjene den levende Gud. Så oplever jeg frihed!

For at overvinde det, skal jeg gå igennem det. Jeg skal være lydig til trods for min frygt. Gud vil give mig al den kraft til at gøre, hvad jeg ved, jeg ikke er i stand til at gøre af mig selv. Jeg skal gå i tro – stole på at Gud vil føre mig igennem situationen, hvor jeg føler mig bange eller dum, mangler tålmodighed, føler mig genert, osv. Hvis jeg tager et skridt, selvom jeg ikke føler for det, så giver Gud mig den kraft, jeg har brug for.

Ligmeget hvad mennesker tænker om mig, skal jeg takle synden i mit eget kød. Jeg skal møde stoltheden, egoismen, vreden, genertheden eller hvad som helst som holder mig fra at tjene Gud fuldt ud, som jeg burde og sejre over dette. Dette er at tage del i samfundet i Kristi lidelser. Hele livet mødte Jesus mennesker, som ikke var enige med ham, foragtede ham og så ned på ham. Men han lod ikke noget af dette holde ham fra at gøre det arbejde, som han var sendt til jorden for at gøre. Han ydmygede sig selv og sejrede, ligemeget hvad der kom op i ham, som var i strid med Guds vilje. Hvis vi følger ham og gør det samme, ligesom disciplene har gjort, vil vi være i herligt selskab!

“Idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse dets skam og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet.” Hebræerbrevet 12:2-3.

Vers at bruge som våben, når vi bliver fristet til menneskefrygt:

“For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed.” Andet Timotheusbrev 1:7.

“Jeg stoler på Gud og frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig?” Salmernes Bog 56:12.

“De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under.” Første Korintherbrev 10:13.

"Der var en, der sagde: »Råb!« Og jeg svarede: »Hvad skal jeg råbe?« »Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, blomsterne visner, når Herrens ånde blæser over dem. Ja, folket er græs! Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord forbliver til evig tid.«" Esajas' Bog 40:6-8.

“Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet: ›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.‹«” Lukasevangeliet 4:8.

“Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed.” Ordsprogenes Bog 29:25.

“Og nu, Israel, hvad andet kræver HERREN din Gud af dig, end at du skal frygte HERREN din Gud, vandre ad alle hans veje og elske ham og tjene HERREN din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl,  så du holder HERREN's befalinger og hans love, som jeg giver dig i dag, til bedste for dig selv.” Femte Mosebog 10:12–13.

“Hvis I bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler over jer.” Første Petersbrev 4:14.

“Stå ham imod, faste i troen, I ved jo, at de samme lidelser rammer jeres brødre her i verden.” Første Petersbrev 5:9.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.