Her er hvordan, du kan finde sande rigdomme

Her er hvordan, du kan finde sande rigdomme

Gennem hans ånd viser Gud os, hvad sande rigdomme er.

4 min. ·

Der står i Første Brev til Korintherne 2:9, “Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham.” Så står der videre i vers 10: “det har Gud åbenbaret for os ved Ånden.”

Vi er kommet til tro på ham som er den levende og sande Gud—han som skriver åndens love ind i vort hjerte og sind. Når vi adlyder hans love og holder hans bud, fordi vi elsker ham, vil han bo i os, og ved hans ånd får vi en forsmag på de kræfter der er i den kommende verden. Gud har givet hans ånd til de som adlyder ham. Det er denne ånd, Helligånden, som vil være tidsånden i tusindårsriget og i evigheden. Alle de som er drevet af denne ånd er Guds børn. Når vi modtager åbenbaring om den og ikke kun kundskaben om den, vil vi have det sind, Paulus havde; han agtede alt som skarn og tab i denne verden, for at han kunne vinde Kristus.

Jesus taler om “sande rigdomme”

Så vil ordet, der står skrevet i Lukasevangeliet 16:10-13, blive gjort levende for os: “Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store. Hvis I altså ikke har været tro med uærlig mammon, hvem vil så betro jer noget, som er af sand værdi? Og hvis I ikke har været tro med andres ejendom, hvem vil så give jer noget at eje selv? Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.”

Det er afgørende at være trofast og retfærdig i de små ting i alle vore daglige gøremål, daglige omstændigheder resten af vort liv—hjemme og i menigheden, på arbejde og i vor fritid, i det skjulte såvel som det åbenbare. Jesus nævner mammon som det, de fleste mennesker er slaver under, men det omhandler også andre områder i vore liv. Ingen kan tjene to herrer, og hvis du forsøger, vil du få et liv baseret på en stor løgn, hvis ende vil bliver som der står skrevet i Matthæusevangeliet 7:21-23:

“Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I, som begår lovbrud!’”

Sand rigdom er dyderne

Det er afgørende at være en god tillidsmand af Guds mange-sidede nåde, som tjener vor himmelske herre med nidkærhed og iver i første-kærligheden og med ydmyghed. Det er også vigtigt at lytte og have et åbent øre, så vi kan høre som disciple hører og vandre i ånden i alle situationer, så Gud er vor eneste Herre. Så kan han betro os med sande rigdomme, hvis værdi er evig og hvilken er en sand hjælp for mennesker. De sande rigdomme er livets indhold, vi modtager ved at være trofaste til at døde synden i kødet og døde legemets gerninger ved ånden. Kun gennem denne død kan Jesu liv blive åbenbaret i vort legeme. Så kan vi blive et nyt menneske som er skabt af Gud i retfærdighed og sand hellighed (Efeserne 4:24).

Det “nye menneske” er Jesu liv, hans dyder, guddommelig natur. Det er ikke noget mystisk, noget uhåndgribeligt, men hellere noget som de omkring mig kan håndtere og røre; det er ordet åbenbaret i kød. I stedet for at have krav og udøve min egenvilje vil herlige dyder som barmhjertighed, godhed, glæde, taknemlighed, omsorg, osv. blive åbenbaret. De har alle en herlig aroma om Guds herlighed. Disse dyder er virkelig sande rigdomme som har evig værdi, og er den sande helbredelse for nationerne. Disse rigdomme øger, hvis vi søger det som er deroppe og lever for Gud. Så kan vi også komme i kontakt med Guds ild, så guldet bliver renset (Malakias Bog 3:3). Så udvikles vi i alt som er godt; vi kommer til at blive et nyttigt kar for herren, klar til enhver god gerning (Andet Brev til Timotheus 2:21).

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.