Hvad mente Jesus, da han sagde, at han var sandheden?

Hvad mente Jesus, da han sagde, at han var sandheden?

Hvad er sandheden? Hvad betyder den for os, og hvordan påvirker og forandrer den vore liv?

5 min. ·

Jesus er sandheden

Jesus sagde: “Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.” Johannesevangeliet 14:6.

Vor attitude overfor sandheden bestemmer udfaldet af vore liv. Hvis vi ikke elsker sandheden, hvis vi står den imod, står vi frelsen imod. Men hvis vi elsker sandheden, tager vi imod frelsen, og vi modtager lønnen: livets krone.

Men hvad mente Jesus, da han sagde, at han var sandheden? Hvad er sandheden?

Sandheden om hvem vi er, og om hvem Jesus er

Guds ord er sandt, og ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Så sandheden er Jesu liv – som skal være i os (Andet Korintherbrev 4:10). Når vi sammenligner hans liv med vore liv, og ser hvor enormt forskelligt de to er, så tændes et lys for os. Sandheden er det lys som skinner på vore liv og åbenbarer, hvordan vi i sandhed er efter naturen. Det åbenbarer vejen, vi skal gå på for at blive forvandlet til Kristi billede (Romerbrevet 8:29).

Det første skridt på sandhedens vej tages, når Jesus skinner hans lys over vore liv, og vi erkender, at vi er syndere med behov for tilgivelse, forsoning og retfærdiggørelse. Dette får os til at angre.

Det næste skridt er, at han viser os, selvom vi har modtaget tilgivelse, at vi stadig har synd i kødet, og vi skal erkende, at vi selv umuligt kan sejre, når vi bliver fristet til at give efter for den synd, som er så rodfæstet i os som mennesker. Når vi ydmyger os selv og erkender denne sandhed om os selv, så kan Helligånden fylde os, oplyse os, lede os og give os den styrke og kraft vi mangler i os selv, så vi kan holde alt det, Gud befaler os – vi kan opgive vor egen vilje og gøre hans vilje i stedet. Med andre ord kan vi få sejr over lysterne i kødet, som fører til synd.

“Men vi ved, at Guds søn er kommet, og at han har givet os forstand, så vi kan kende ham, som er den Sande; og vi er i den Sande, i hans søn, Jesus Kristus. Han er den sande Gud og det evige liv.” Første Johannesbrev 5:20.

Videre læsning: Hvordan du kan bedrage dig selv, og hvordan undgå det

Forvandling – hele meningen med sandheden

“For jeg blev meget glad, da der kom brødre, som vidnede om din sandhed, at du lever i sandheden.  Jeg har ingen større glæde end at høre, at mine børn lever i sandheden.” Tredje Johannesbrev 3-4.

Der er ingen større glæde, end at vandre i sandheden. Det vil sige, at erkende den, dømme det den viser os, at hade det som viser sig at være synd og så døde synden ved Helligåndens kraft. Så er vi i konstant udvikling, konstant fremgang, vedvarende helliggørelse og vedvarende forvandling til Kristi billede.

Det er muligt for alle at vandre i sandheden, så den sætte os fri fra synden – både konsekvenserne af den og dens kraft over os (Johannesevangeliet 8:32). Gud elsker os allesammen og er rig nok for som kalder på ham. Helligånden — også kendt som sandhedens ånd — vil vejlede os i denne vedvarende proces af at komme fri. Des mere villig, lydig og hurtig til at erkende sandheden vi er, des hurtigere vil udviklingen være.

Og hvad vil resultatet af at elske sandheden være? At vi bliver forvandlet fra, hvem vi er af naturen og Jesu liv bliver en del af os.

“Og alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.” Andet Korintherbrev 3:18.

Når vi dømmer os selv og ved tro døder alt, hvad sandheden viser os om os selv; ved tro bliver vi forvandlet til hans herligheds billede.

Videre læsning: Derfor er forvandling den mest herlige af Guds løfter

Sandheden giver håb!

Der er ingen grund til nogensinde at blive modløse, når vi ser sandheden om os selv, ligemeget hvad vi ser. I stedet kan vi blive fyldt med håb, fordi vi ved, at sandhedens ånd også er krafts ånd og igennem ham er vi i stand til at sejre over alle ting, som står imellem os og vort mål at blive som Kristus. Og disse ting, som sandheden viste os om os selv, kan være borte fra vort liv for evigt!

“Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren.” Første Johannesbrev 3:3.

Vi skal elske og erkende sandheden 100 %. “Vis mig din vej, Herre, så jeg kan vandre i din sandhed.” Salmernes Bog 86:11. Vi kan kun frelses og helliggøres til samme grad, som vi elsker sandheden. Så lad os byde den velkommen med åbne hjerter, selv når det gør ondt at se og erkende, hvordan vi er efter naturen. Hvis vi ikke ser det, kan vi ikke blive renset fra det.

Resultatet vil være herligt, når sandheden har frigjort og frelst os! Lad os have mod og se al himmelsk sandhed lige i øjnene, helt overbevist om han som, i hans kærlighed, viser os sandheden om os selv også vil frigøre os og frelse os fra alt det, han viser os.

Lad sandheden være din bedste ven!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.