Hvad vil det sige at få del i guddommelig natur?

Hvad vil det sige at få del i guddommelig natur?

At få del i guddommelig natur betyder, at karakter-trækkene i Guds natur bliver min egen – gennem hans skabende arbejde i mig!

5 min. ·

I Andet Petersbrev 1:4 står der skrevet: “… og dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og få del i guddommelig natur.”

Dette lyder utroligt. Vi kan få del i guddommelig natur? Hvad betyder det egentlig? Er det ikke blasfemi at sige, at vi kan være guddommelige – ligesom Gud?

Hvad er guddommelig natur?

At tro på, at jeg personligt kan få del i guddommelig natur, betyder ikke at jeg prøver at blive større end Gud. Jeg prøver ikke engang at komme op på hans niveau. Blandt andet er Gud ting som jeg aldrig kommer til at blive: almægtig, skaberen, altvidende, osv.

At få del i guddommelig natur betyder, at karakter-trækkene i Guds natur bliver min egen. Guds natur er blandt andet:

 • God
 • Mild
 • Retfærdig
 • Barmhjertig
 • Tilgivende
 • Langmodig
 • Tålmodig
 • Glad
 • Fredsommelig
 • Selv-kontrollerende
 • Trofast
 • Ærlig
 • Og over alle ting, kærlig

Ingen af os har disse karaktertræk som en del af vor natur, og uden dem er vi blevet smittet af synden til en vis grad. “Gode” menneskelige karaktertræk er altid begrænsede, fejlagtige og ofte egoistiske. Der er en stor forskel mellem menneskelig retfærdighed og menneskelig kærlighed og Gud retfærdighed og kærlighed for eksempel.

Menneskelig natur

I Jakobsbrevet 1:13 står der skrevet om Gud, at han ikke han fristes af det onde. Ethvert menneske, i modsætning til Gud, har et kød som består af lyster og begæringer eller lysten til at synde, hvilket skyldes at vi bliver fristede. Det er menneskenaturen. Dog, hvis jeg er trofast til at sejre, når jeg bliver fristet, skridt efter skridt, kan jeg forvandles så synden i mit kød dødes. Så kan disse guddommelige karaktertræk, som er rene og fuldkomne, blive skabt i mit liv af skaberen. Det er en forvandlings-proces.

Langsomt men sikkert er åndens frugter, som er en anden måde at sige guddommelig natur op, begynder at erstatte synden i mit kød. Det står tydeligt skrevet i Galaterbrevet 5:16-26. Som jeg bliver ved med trofast at følge Jesus på vejen til at overvinde synd, min faktiske natur bliver guddommelig i stedet for menneskelig. Jeg kan følge Jesu eksempel, på grund af Helligånden inde i mig, som viser mig sandheden og styrker mig til at sejre!

Dette er noget, jeg skal være bevidst om. Det sker ikke automatisk. Det sker kun, hvis jeg bevidst gør brug af de muligheder, jeg dagligt får til at overvinde ting som stolthed, irritation, urene tanker, ondskab, misundelse, sladder, dovenskab, selviskhed, osv.

Jesus – fra guddommelig til menneskelig natur og tilbage igen

Der står skrevet, at Jesus ikke regnede det for et rov at være Gud lig (han havde enhver ret til det), men han ydmygede sig selv og blev mennesker lig, og så var han lydig indtil døden, som er grunden til at Gud højt ophøjede ham (Filipperbrevet 2:5-11). Der står også skrevet, at guddommens fylde boede legemligt i Kristus (Kolossenserbrevet 2:9). Det betyder, at mens han var menneske, så opnåede Jesus denne forvandling fra menneske til guddommelig natur fuldt ud. Og nu skal jeg følge denne vej, som han banede for mig – ydmyghedens og lydighedens vej. Gennem tro og tålmodighed er dette muligt. “Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyd, til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt,  til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed.” Andet Petersbrev 1:5-7.

Læs mere her: Hvad betyder det, at Kristus er kommet i kød?

Det er ikke noget, jeg gør i min egen styrke. Det er et skabende værk, som Gud gør i mig; et mirakel! Så bliver det virkelig iøjefaldende at mine handlinger, motiver og mening i livet bliver guddommeligt – de er langt over hvad der er “normalt” for mennesker. Resultatet af at Gud gør dette mirakel i mig – gennem min lydighed i troen og Helligåndens kraft – er at Guds tanker, som er så meget højere end mine tanker, som himlen er højt over jorden – bliver mine tanker!

Det faktum at Gud kan gøre sådan en fantastisk bedrift i mig som et normalt, naturligt menneske, en som har en grundigt indgroet tendens til at synde, er så utroligt, at jeg vil prise, ære og herliggøre ham i al evighed for det, han har frelst mig fra. Så bliver mit liv, den nye skabning, virkelig give Gud ære og herlighed. Dette er det levende håb, jeg har, det jeg kæmper for, det jeg lever for, og det mine øjne er fast forankrede på.

“Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid.” Første Petersbrev 1:3-5.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.