Hvordan kan jeg overvinde synden hvis jeg ikke har lyst til det?

Hvordan kan jeg overvinde synden hvis jeg ikke har lyst til det?

Vi må lære at se synd gennem Guds øjne og hade den på samme måde som han gør, uafhængig af vore følelser.

5 min. ·

Synden kom ind i verden ved Satans stolthed og ønske om at være Gud lig, og den har for altid sat sit afskyelige præg på Guds fuldkomne skaberværk. For Gud findes der ingen gråzoner når det gælder synd. Al synd er særdeles syndig. Han hadede synden så meget at han sendte sin eneste Søn til jorden, for at vi kunne blive frelst fra den. Det er med andre ord så vigtigt for os at blive helt fri fra den, og det er ikke muligt, medmindre vi også virkelig hader synd og ser den for hvad den egentlig er.

Sandheden om synden

Men hadet kommer ikke naturligt.

Fristelse kommer altid til at føles som noget som du egentlig vil gøre; det er det, der gør den til en fristelse. Men Gud har talt til dig i dit hjerte, og du har taget beslutningen om at følge Jesus og opgive din egenvilje, som er lysten til synden der bor i menneskets natur. Med din ånd og dit sind vælger du det gode. Men så finder du at det onde fortsat er til stede, selv om du har valgt at gøre det gode, eller – enkelt sagt – du fristes fortsat til at synde. (Romerne 7,21) Det kan være svært at se det onde for hvad det egentlig er. I stedet siger dine følelser at valget om at synde ville føles godt og give dig lykke og tilfredsstillelse. I fristelsens øjeblik føler du for eksempel at du virkelig vil blive irriteret, fordi den anden person fortjener det. Eller du føler at du virkelig vil holde fast på en vis lyst, selv om du ved at det ikke er rigtigt. Da kan det være svært at føle at du hader synd.

Men her er sandheden: dine følelser lyver over for dig. Det kan ikke understreges nok. Disse følelser kommer fra kødet, som er syndelegemet du blev født med, og som vil styre dig. Men det virkelige dig er dit sind og din ånd, som traf beslutningen om at leve helt for Jesus – og det er dette som går til kamp mod kødet, til trods for hvad du føler.

Kraft fra Gud

I begyndelsen føler du måske ikke at du hader synden når den rejser sig, og Satan vil presse dig til at give efter for dine følelser. Men hvis du tror at det virkelige dig er det som i sandhed vil sejre over synden for at behage Gud, så må du kæmpe i tro i fristelsens stund mod alle dine følelser og lyster og begær i kødet. Det betyder at du må træde frem for nådens trone og råbe om hjælp fra Gud. Og Jesus, som kender de kampe og fristelser som du møder, fordi han mødte de samme mens han var her på jorden, han går også i forbøn på dine vegne. Når han ser at din ånd er så villig og klar til at sejre, men at følelserne er så svage, da giver han dig al den kraft og nåde som må til for at sejre.

Folk som gør dette er særdeles værdifulde for Gud. Han ser når du sejrer, i modsætning til hvad du føler. Han ser at du er lydig på grund af din trang efter det gode. Der er en kraftig velsignelse over det. Og det er at hade synden, uanset hvad dine følelser siger.

Der bor intet godt i dit kød

Når du først begynder at følge Jesus på vejen, kan det ske at du falder og synder, på trods af dine bedste intentioner. Så oplever du at synden bare fører en række problemer med sig. Resultatet er en dårlig samvittighed, ødelagte relationer til andre og ikke mindst til Gud, og meget mere. Når du ser hvor forfærdeligt det faktisk er at synde, begynder det at få en frygtelig stank. Det bliver grusomt for dig. Du ser syndens resultater. I modsætning hertil, fører det at hade synden og sejre over den til godhed, fred, kærlighed, og alle disse andre dyder, som varer livet ud. «Nydelsen» af at give efter for synden varer kun i et øjeblik før du begynder at føle skyld og den elendighed som den fører med sig. At opleve dette vil bare bekræfte din beslutning om ikke at have noget mere at gøre med synden.

Syndens løn er døden. Satan kommer bare for at myrde, stjæle og ødelægge. (Johannes 10,10) Det er sandheden om synden. Der er der intet at hente uden et øjebliks tilfredsstillelse som hastigt forsvinder – og slutresultatet er død.

«For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre..» Romerne 6,23.

Jesus elskede os så højt at han forlod himmelen for at komme til jorden for at besejre synden, således at vi ikke længere behøver at være bundet til at begå synd. På grund af dette offer kan vi nu have liv i overflod. (Johannes 10,10) Hvis vi er sande kristne og disciple som elsker Jesus, bør dette inspirere os til at have den samme tankegang. Hvordan kan vi hædre ham for det han har gjort for os? Ved at gøre det samme for ham. Sejre over synd, så vi en dag kan stå foran ham uden plet eller rynke og høre ham sige: «Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde!» (Efeserne 5,27; Matthæus 25,21)

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.