Jesus er vejen – den smalle vej

Jesus er vejen – den smalle vej

Jesus sagde, at der kun er få som finder den smalle vej. Ved du, hvordan du finder den og yderligere, hvordan du vandrer på den?

6 min. ·

 “Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.’” Johannesevangeliet 14:6.

Jesus er vejen. Vejen til faderen. Vejen til livet. Vejen til frelse. Jesus levede på jorden for at vise os vejen. At følge ham på denne vej, betyder at vi skal vandre, som han vandrede. Vi skal følge ham i hans fodspor og leve som han levede. En vej indikerer fremgang. Når vi følger ham, kommer vi dertil, hvor han er nu.

Jesus kalder denne vej “den smalle vej.”

“Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den.  Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!” Matthæusevangeliet 7:13-14.

At gå ind af den smalle vej

Hvordan finder vi denne port, indgangen til denne smalle vej? Det er ikke fordi vi er enestående mennesker, eller ved at gøre noget der fortjener os til at finde det. Det er helt enkelt fordi Gud i hans kærlighed og barmhjertighed, nedlægger en trang til det gode i vore hjerter og trækker os i den rigtige retning.

Men når vi ser denne smalle port, er der noget vi skal gøre, før vi kan begynde at vandre på den smalle vej som fører til livet. Paulus beskriver dette perfekt i Filipperbrevet 3:7-8: “Dog, hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus.” 

Det betyder, at vi skal efterlade alt, som Gud udpeger vil hindre os i at vandre på denne vej. Vor fornuft og idéer.  Vor tro på egne evner. Forhold som holder os tilbage. Status. Ære. Stolthed. Det skal regnes som skarn og tab og efterlades udenfor porten; der er ikke plads til dem på den smalle vej. Hvis vi kan få vore øjne åbnet og se, som Paulus så, er værdien af det at “vinde Kristus,” så kan vi se, hvordan det er muligt at regne alt for tab.

Vandre på den smalle vej

Nu som vi er kommet ind på denne vej, er det på tide at vandre på den. Vi skal være gørere og ikke bare hørere (Jakobsbrevet 1:22). Den smalle vej er en handlings-vej. Det er en vej som går igennem kødet (Hebræerbrevet 10:20). Og her viser Jesus og, hvordan han vandrede, da han var på jorden; den vej vi skal efterfølge: “Da siger jeg: Se, jeg er kommet – i bogrullen er der skrevet om mig – for at gøre din vilje, Gud.” Hebræerbrevet 10:7. Med andre ord, at vandre på den smalle vej betyder, at vi opgiver vor egen vilje fuldstændigt. Vore egne tanker om hvordan vort liv skal være, vort eget begær. Det betyder, at vi skal sejre over synden i kødet, de ting som er så naturlige for os, for at gøre Guds vilje. Dette inkluderer ting som dovenskab, at søge sit eget, grådighed, vrede, stolthed, osv.

Nu kan vi se, hvorfor det hedder den smalle vej. Der er få, som er villige til faktisk at vandre på denne vej, fordi det koster os lidelser at opgive vor egen vilje. Dog er det ikke et tungt liv at vandre på den smalle vej. Frihed fra at være bundet til at gøre synd, når vi bliver fristet! “Da nu Kristus har lidt i kødet, skal også I væbne jer med hans sind. For den, som har lidt i kødet, har gjort sig færdig med synden for ikke længere i den tid, der er tilbage her på jorden, at følge de menneskelige lyster, men Guds vilje.” Første Petersbrev 4:1-2.

Klik her for at læse mere om, hvad Jesus mente, da han sagde, “Se, jeg er kommet – for at gøre din vilje, Gud.”

Jesus er vejen – vi lærer ham at kende

Og hvad er resultatet af at gå på denne vej? Vi lærer Jesus at kende som vor personlige ven og broder! “For at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død.” Filipperbrevet 3:10.

Og ikke alene kender vi ham, men vi kan hvile i visheden om, at når vor tid på jorden er ovre, og vi kommer ind i evigheden, så kender han os“Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje.” Matthæusevangeliet 7:21.

Alt hvad der sker med os kan blive godt for os. Alt vi oplever, som får vort kød til at reagere og friste os til at synde, er en mulighed til at sejre i en dybere grad og komme mere og mere fri. “… for he who has suffered in the flesh has ceased from sin …” Og som denne syndige natur aftager, vokser Kristi dyder – åndens frugter. Dette er Guds tanker for os – at vi bliver forvandlet til Kristi billede (Romerbrevet 8:28-29). Vejen er det liv, Jesus levede. Hvis vi følger ham på den og lever et liv, hvor vi gør Guds vilje i stedet for vor egen, så når vi kommer ind i himlens rige og møder ham ansigt til ansigt, så er vi som ham, og ser ham som han er (Første Johannesbrev 3:2-3).

“Salig er den, som holder ud i prøvelse, for når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham.” Jakobsbrevet 1:12.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.