“Døm ikke” – Hvor seriøst tager du Jesu bud?

“Døm ikke” – Hvor seriøst tager du Jesu bud?

Kun Gud er i stand til at dømme retfærdigt, og vi skal overlade al dom til ham!

6 min. ·

“Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes.  For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Matthæusevangeliet 7:1-2.

Dette bud fra Jesus udgør den største forskel på din åndelige udvikling. Ønsker du, at det skal gå dig godt? Ønsker du at gøre hurtig fremgang på vejen? Så bestem dig for at følge dette bud bogstaveligt: “Døm ikke!” Dette er et ekstremt vigtigt bud.

Hvor er det vigtigt at “dømme ikke?”

Kristi legeme består af mange forskellige lemmer, mennesker af alle slags. Gud har valgt enhver af disse lemmer. Det står skrevet i Første Brev til Korintherne 1:26-28: “For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting …” 

Efter naturen er mennesker ikke store, perfekte og kloge. Og på deres udgangspunkt kan tingene være ganske dårlige ifølge kødet. Men ikke desto mindre er de, ifølge ånden, de mest værdifulde mennesker der findes på jorden: de som er udvalgt af Gud.

Så det er af vigtigste betydning at adlyde dette bud, “Døm ikke.” Jesus fortsatte med at sige, at du vil blive målt med det samme mål, som du måler andre med. Med andre ord, hvis dit mål – din tolerance overfor andre mennesker, din langmodighed, din tålmodighed, din overværenhed med dem, din kærlighed til dem – er meget smålig, så vil Gud finde et lille bitte fingerbøl som mål, og han vil hælde det mål at nåde over dig. Forestil dig det! Men når du ikke dømmer, men hellere velsigner i stedet og du er interesseret i at hjælpe mennesker med fremgang, så vil du få stor nåde over dig! Når du tager et større mål og hælder ud over andre, så vil Gud tage et større mål og hælde det over dig.

Faren ved at dømme

Det som er så farligt ved at dømme er, at du meget ofte dømmer det uskyldige som værende skyldig. Fordi det ikke er sikkert, at han gjorde det. Du kan spørge, hvordan det kan være muligt, når du så ham gøre noget? Men tænk på det på denne måde: vi har alle en “tendens;” vi har alle synd i vort kød. Og på disse områder, hvor vi ikke har lys over den synd i kødet, kommer den ud. Og når du ser en anden person gøre noget, kan du tænke, at det de gør er helt i mørket. Og så dømmer du ham ifølge dit lys. Men det er ikke sikkert, at han har dit lys. Det vil sige, at han er helt uskyldig. Og på dette punkt tager mange mennesker en gruelig fejl. De dømmer uskyldige som skyldig. Men det er denne “tendens,” synden i hans kød som har gjort det forkerte.

Paulus forklarer det på denne måde: “For jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, giver jeg loven ret i, at den er god. Men så er det ikke længere mig, der handler, men synden, som bor i mig.” Romerne 7:15-17. Folk blander ting sammen her. På grund af “tendensen” kan folk være helt uskyldige, og derfor skal vi holde budet “Døm ikke.”

Læs mere her: Sandheden i Romerne 7 – gøre det jeg ikke ønsker at gøre

Det er Gud der dømmer

Hvis mennesker er ugudelige, er det Gud som tager sig af dem og åbenbarer dem. Skrifterne siger, at den ugudelige ikke vil blive stående i retfærdighedens forsamling (Salmernes’ Bog 1:5). Det er ikke noget, du skal bekymre dig om. Du skal altid tænke, at deres intention var god. Så er du nærmest sandheden. Så kan du fortsætte i godhed mod andre mennesker. Og så, hvis det viser sig, at deres intention ikke var god, kommer Gud med sin kost og rydder op. Det tager Gud sig af. Og så er du ikke selv faldet i at dømme, kritisere og have mistanker mod andre. Du kan forblive i kærligheden, bære alt, tro alt, håbe alt og udholde alt (Første Brev til Korintherne 13:7).

Alle skal ydmyge sig selv og overlade dommen til Gud. Og så går det godt. Så er der fællesskab, enhed og broderskab. At dømme er en forfærdelig synd som kommer fra Satan selv. Så hold dig langt væk fra det. Søg hellere fred og helliggørelse. Så kommer du så nær Gud som muligt.

Jakobs brev 4:11-12: “Bagtal ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin broder eller dømmer sin broder, bagtaler loven og dømmer den; men dømmer du loven, er du ikke lovens gører, men dens dommer. Der er kun én, der er lovgiver og dommer, det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt; men du, hvem er du, som dømmer din næste?”


Denne artikel er baseret på en tale af 
Kåre J. Smith d. 11. Juni, 2020.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.