Kun dette kan forvandle vort tankeliv helt!

Plages du af tanker, du ikke kan styre, af ting fra fortiden du ikke kan glemme? Her er den eneste effektive løsning!

Skrevet af AktivKristendom
Kun dette kan forvandle vort tankeliv helt!

Det der sker i vort tankeliv kommer altid på en eller anden måde til syne, i det vi siger eller gør. Man kan sige, at vore tanker faktisk er vort liv. Men nogle gange kan disse tanker fyldes med ufrivillige idéer og uønskede billeder. Så hvad er nøglen til et gudfrygtigt og lykkeligt liv i tankelivet?

Få ordet ind i tankelivet

Det er meget vigtigt, at vi får vore tanker ind i ordet og i de åbenbaringer som ordet giver. Vi skal rense vort tankeliv, og det kan kun ske ved Guds ord. «For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.» Hebræerne 4,12. Ordet dømmer og kløver.

I Malakias’ Bog 3,2 står der skrevet: «Han er som ilden i smelteovnen, som den lud, man bruger til blegning.» Vi mærker at ilden og luden skal til i vort tankeliv, sådan at tankerne bliver velbehagelige for Gud. Fordi synden normalt kommer af det, der sker i vore tanker. Så vi har brug for ordet. Og vi skal holde fast på det.

Mange mennesker kæmper meget med sit tankeliv, selv efter de kommer til tro. Det er fordi, de har haft mange dårlige, grimme, utugtige tanker på det sidste. Og dette kommer tilbage til dem og forårsager store lidelser. Men for at komme af med dem, skal vi holde fast ved ordet! Paulus siger i Første Brev til Thessalonikerne 2,13: «Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror.» Altså ordet fra Gud har usynlige, enorme kræfter i sig, og når vi tager imod det som fra Gud og ikke som et menneskeord, begynder ordet at virke kraftigt i mig. Så renses det gamle tankeliv ud, sådan at vi får nye tanker – et nyt tankeliv i pagt med Guds ord.

Læs mere: 20 vers til at bruge som et sværd mod urene tanker

Nye tanker ved kraften i ordet!

Hvis du føler, at det er vanskeligt i dit tankeliv, kan du få et levende håb! Du skal tro på Gud, Guds ord og Guds ild! Den ild som er i ordet vil brænde alle de grimme billeder på din hjertevæg op. Og så vil du få nye, smukke billeder til at erstatte dem. Gode billeder. Gud vil minde dig om mennesker, du kan bede for. Mennesker som giver dig glæde, når du tænker på dem i dit hjerte. Og så videre. Du kommer til at opleve, at ordet bliver levende i din ånd. Så begynder du at få et nyt tankeliv.

Der står skrevet i Johannes’ Første Brev 3,9: «Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd; for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud» Her ser vi den mægtige kraft der er i Guds ord. Ordet er frøet, og når du fylder dig selv med det, bliver det i dig, når du bliver fristet. For eksempel ordet om tålmodighed: Når det bliver i dig, når du fristes til at blive utålmodig og har det ord i dig, så bliver du ikke utålmodig. Så kan du sejre i kraft af det ord som er i dig! En sådan magt er der i Guds ord. Så skal vi tilbage til vidnesbyrdet og til Guds ord. Vi skal tilbage til Gud i vore tanker. Så mærker vi, at vi får et nyt tankeliv; vi får nye tanker! Og disse onde og vanskelige tanker kommer længere og længere væk fra os.

Nogle nyttige bibelvers:

«I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde» Filipperne 4,8.

«Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid, og dets blade visner ikke. Alt, hvad han gør, lykkes for ham.» Salmernes Bog 1,1-3.

«Hvordan holder den unge sin sti ren? Ved at følge dine ord! Af hele mit hjerte søger jeg dig, led mig ikke vild fra dine befalinger.» Salmernes Bog 119,9-10.

«Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.» Salmernes Bog 119,105.


Artiklen er baseret på et foredrag af Kåre J. Smith
den 27. november 2019.

 

Måske er du interesseret i at læse mere på vor temaside om tankelivet.

 

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

Så stor en frelse

Skrevet af Sigurd Bratlie

Apostlen der skriver Hebræerbrevet kalder det et «formaningens ord». Hensigten med denne bog er at forstærke og udvide den formaning, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kald. Alle der følger opfordringen fra Hebræerbrevet kan opnå denne store frelse.