Hvor kommer mindreværds – og storhedskomplekser fra?

Hvor kommer mindreværds – og storhedskomplekser fra?

At overvinde mindreværds – og storhedskomplekser er ingen lille bedrift. Men som altid viser Guds ord os vejen.

6 min. ·

Mindreværds – og storhedskomplekser har været roden til al slags ondskab i denne verden, siden tidernes begyndelse (Jakobs Brev 3:16). At sejre over mindreværds – eller storhedskomplekser er måske ikke let, men i Guds ord finder vi løsninger!

Hvorfor er mindreværdskomplekser så farlige? Fordi du bliver bundet af, hvad folk tænker. Du har ikke frihed til at være dig selv og har ingen frimodighed til at gøre de ting, som Gud har givet dig at gøre. Du kommer ud af den frihed som er i Kristus. Og storhedskomplekser gør, at du behandler andre med foragt eller fuldstændig tilsidesættelse fordi de i dine øjne, på et eller andet niveau, er mindre værd end dig selv.

Dette er tydeligvis ikke, hvordan Gud vil, at det skal være,

Overvinde et mindreværdskompleks eller et storhedskompleks

For at komme til bunds med at overvinde et mindreværdskompleks eller et storhedskompleks er det meget interessant at tænke på, hvor de stammer fra.

Tielman Slabbert har for nyligt talt meget om dette emne. Både mindreværds – og storhedskomplekser kommer af at se op til noget, som ser “stort” ud. Selvom du føler, du mangler noget godt, eller du tror, du er bedre, fordi du gør noget godt. Dette lyder måske alt for forenklet, men det giver meget god mening.

Hvorfor skulle du føle dig underlegen i forhold til andre? Fordi du føler, at de er klogere eller mere karismatiske, at deres rigdom giver dem kant, eller at deres nådegaver eller talenter på en eller anden måde sætter dem over dig, osv. Eller omvendt. Hvis du tror på, at du er mere succesfuld eller kommer fra en bedre baggrund, at din måde at gøre tingene på er mere rigtig, osv., så føler du dig overlegen over andre. Det kan være hårdt at erkende det, men hvis du tænker grundigt over dig selv, finder du måske, at det er sandheden.

Men sandheden er, at disse ting kun er “stort” i menneskers øjne. De betyder faktisk ingenting i Guds øjne – ting du aldrig finder i bibelen. Samfund og kultur har narret os til at agte ting højt, og vi er øvede i at tror mere på det end at tro på Guds ord.

Verden ser op til ting som penge, skønhed, intelligens, stil, karisma, charme, influens, you name it. Men Jesus sagde, “… det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne.” Lukasevangeliet 16:15. Det sætter virkelig tingene i perspektiv. Disse ting giver ikke en person ekstra værdi i Guds øjne; tværtimod hader han, når du “agter” disse ting ved at se op eller ned på andre, eller lader dig selv blive set op eller ned på på grund af dem! Gud har en helt anden måde at måde ting på.

Hvad har værdi for Gud?

Du skal bare se i hans ord for at finde ud af, hvad han sætter højt. I Galaterne 5 for eksempel, skriver Paulus om åndens frugter. “Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod!” Galaterne 5:22-23. Og i Første Brev til Korintherne 13:13: “Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.” Og: “Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.” Mikas Bog 6:8. At tilbringe tid med skrifterne åbner dine øjne for de ting som har sand, evig værdi.

Så ser du også meget hurtigt, hvor dine mangler er. Faktisk er menneske-naturen helt modsat af Guds ord. Men der står blandt andet skrevet, at “alt formår jeg i ham, der giver mig kraft” og at “han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Kristi Jesu dag”. Så du har trang efter disse dyder, så vil Gud vise dig vejen til at få dem (Filipperne 4:13; Filipperne 1:6).

Når du begynder at se, hvor din menneske-natur ikke stemmer overens med Guds ord, er det ånden, som virker i dig og minder dig om forvandling. Så skal du, i ydmyghed, erkende sandheden og være enig i denne dom. Denne ydmyghed er ikke baseret på lavt selvværd eller modløshed, men hellere i villigheden til at være lydig mod hans ledelse og fornægte din egen vilje, så hans vilje kan gøres igennem dig! Når du for eksempel fornægter misundelse, lærer du at blive taknemlig i stedet. Den arbejder på samme måde på alle områder. Du kan forvandles fra bekymring og vantro til tro og tillid til Gud. Fra stolthed og pral til sagtmodighed og ydmyghed. Dette er et forvandlende arbejde, som Gud gør i dig, når du er villig og lydig (Filipperne 2:13).

At se mennesker igennem Guds øjne

Så vil du lære at se mennesker igennem Guds øjne. Ikke længere se ned på dem fra en forestillet overlegenhed eller op på dem fra en forestillet mangel. Du lærer at se på dem med kærlighed, tålmodighed, mildhed, osv. Gud skabte alle i sit eget billede, ikke mindst dig! Du kan ikke foragte det, Gud har skabt i hans eget billede! End mere begynder du også at se dig selv fra Guds perspektiv! Du begynder at se din sande værdi.

“Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.  Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.” Kolossenserne 3:1-2.

Disse vers er faktisk nøglen. Hvis dine tanker er på himmelske steder, så bliver alle de ting som plejede at være “store” åbenbaret som ubrugelige, sammenlignet med at få del det som har evig værdi. Så bliver du ikke misundelig på eller fornærmet af andre, og du ser heller ikke ned på nogen. Fordi du ved, at Gud har sat dig her i livet med præcist de rigtige situationer, evner og omstændigheder, som vil føre dig til at blive en ny skabning. Og du behøver ikke mere end det.

“Men gid det aldrig må ske for mig, at jeg er stolt af andet end af vor Herre Jesu Kristi kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. For om man er omskåret eller ej, betyder ikke noget, men det gør en ny skabelse.” Galaterne 6:14-15.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.