Budskabet om korset er Guds kraft

Budskabet om korset er Guds kraft

Ønsker du at vide mere om dette liv-reddende budskab?

5 min. ·

(Klik for at lytte til en lydfil af denne artikel: Budskabet om korset er Guds kraft)

“For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft.” Første Brev til Korintherne 1:18.

Budskabet om korset

Paulus bad for Efeserne, da de havde modtaget en kærlighed til alle de hellige, at de måtte få hjertets oplyste øjne, “… Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken; den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle.” Efeserne 1:15-23.

Der kan vi se en del af de kræfter, Gud har gjort tilgængelige for dem som tror. Hvis Jesus ikke havde været så trofast mod sin far, hvis han ikke havde været lydig i alle ting, så det kød han havde arvet fra sin mor ville komme frem. Men han sagde, “… Dog, ske ikke min vilje, men din.” Lukasevangeliet 22:42. Og det var korset som bragte Guds kraft frem i ham. Han skulle også leve ved tro, fordi han er ophavsmanden og fuldenderen til vores tro (Hebræerbrevet 12:2). Og der ville ikke have været nogen afslutning for Jesus, hvis han havde givet efter for kødet, bare én gang. For så ville Guds visdom ikke være kommet frem i ham. Så kunne Gud ikke have givet ham sådan en mægtig kraft, at han kunne rejse ham fra døden. Og det er den kraft som er effektiv og aktiv i os som tror (Efeserne 1:19).

Alt har med korset at gøre. Det er ved korset, at Guds kraft og visdom kommer frem. Det færdige værk på Golgata er én ting. Satan forregnede sig, da han fik Jesus op på korset. Han tænkte, at han havde vundet, da Jesus døde. Men da var værket fuldbragt, hvilket betød at Jesus kunne overgive sin ånd til faderen, helt ren, efter at være gået igennem alt som et menneske kan gå igennem her i verden. Og igennem alt det blev hans ånd aldrig besmittet af noget, der var i hans kød. Det er sejr. Det er budskabet om korset.

Korsfæstet med Kristus

Og vi er blevet kaldt til at sidde på troner sammen med Jesus, vi som sejrer ligesom han sejrede, står der skrevet i Johannes’ Åbenbaring 3:21. Så budskabet om korset skal have en daglig effekt i vore liv. Jesus taler om et kors, som han tog op hver dag. Og vi skal gøre det samme i vore situationer, i relation til vore børn, i relation til vore ægtefæller, i relation til vore brødre, i relation til vore kollegaer. Vi skal være korsfæstet med ham.

Læs mere om hvad det vil sige at være korsfæstet med Kristus her.

Paulus giver det stærkeste vidnesbyrd, som du kan læse i bibelen, da han sagde: “Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv …” Galaterne 2:19-20. Det liv Paulus levede, levede han i tro på Gud, som styrkede ham, som hjalp ham, som var med ham hver dag. Det er den Gud – den Jesus – vi følger. Det er budskabet om korset, som vi forkynder. På den måde kom Guds kraft og Guds visdom også over menigheden, som er hans legeme. Han som fylder alt i alle, står der skrevet (Efeserne 1:23). Det er Jesus Kristus, vor herre.

Lad os tro på budskabet om korset. Død over min egen vilje. Død over mine egne begær. Død over alt der har med at søge sit eget og egoisme at gøre. Så kan Jesu liv begynde at komme frem. Så bliver kærligheden udøst og fylder vore hjerter. Den samme kærlighed Jesus levede i og vandrede i her på jorden.

Denne artikel er baseret på en tale af Kåre J. Smith den 26. maj, 2020.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.