Udvalgt af Gud: Hvad er vi udvalgt til?

Udvalgt af Gud: Hvad er vi udvalgt til?

Vi er Guds udvalgte folk, fra før verdens grundvold blev lagt. Tror du på det? Lever du det?

5 min. ·

Da Paulus skrev sit brev til menigheden i Efesus, begyndte han med at understrege, at de var udvalgt af Gud før verdens grundvold blev lagt! Dette er et arbejde og udvikling, som vi er kaldt til at få del i. Dette arbejde vil producere frugt i vore liv (Efeserbrevet 1:1-15).

At tro på, at vi er udvalgt af Gud, er en vigtig og grundlæggende del af vor tro; ligesom at Gud som har kaldt os, også er mægtig til at fuldføre den gerning han har begyndt i os.

Gud kalder og udvælger helt sikkert ikke nogen tilfældig. Det blev ordineret af Gud, før verdens grundvold blev lagt og gjorde det nu muligt i Jesu Kristi nådetid, ved hans liv, død og genopstandelse. Ved ham har vi syndernes forladelse (v. 7), og vi kan vokse og øges ved nåden, som rigeligt er blevet givet til os i al visdom og forståelse (v.8)

Udvalgt af Gud til et nyt og bedre håb

Der er et enormt håb i Kristus Jesus, et nyt og bedre håb for os som er født som slaver under synden. Den synd som vi har arvet, som har forfulgt menneskeheden igennem generationer, har været skyld i så meget angst og fjendskab blandt mennesker.

Nu er der håb om at komme ud af synden og komme ind i et liv i sejr over den synd, vi tidligere var bundet af. Vi kan komme ind i et helt nyt liv, hvor vi kan komme ind i Kristi dyder i stedet for vor egen vilje, og det fjendskab den fører til. I stedet for at have krav kan vi være taknemlige; i stedet for at bande kan vi velsigne, osv.

Der er ingen større velsignelse for os, end at være kaldt fra himlen af Gud selv! Der er også ingen større eller bedre liv at leve, end at leve for Gud. Tænk hvor utroligt at være tilladt at være en del af den udvikling og det arbejde, som Gud gør i hans folk i denne nådens tid. Hver person som mærker Guds kald i sit hjerte, skal helhjertet forfølge det kald og den udvælgelse, som Gud har givet os i Kristus.

Udvalgt til at være Jesu disciple

Gud spørger ikke om vor fortid, hvad vor familiebaggrund er, eller hvad vi kan opnå på egen hånd. Han kalder os til at være Jesu disciple. Han kan gøre et værk i disciple, og at arbejdet begynder, når vi går igennem disciplens dør—ved at forlade alt som er af os selv og give vort hjerte og liv til Gud. Dette fortsætter igennem vort liv, hvis vi lever som Paulus skriver i Galaterbrevet 2:19-20: “Jeg er korsfæstet med Kristus.  Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Dette er et omfattende arbejde for Gud, som vi går ind i, når vi er et helt offer og ikke længere lever for os selv.

I denne nådens tid som vi lever i, giver Gud os alt, som vi har brug for i liv og gudsfrygt for tid og evighed (Første Petersbrev 1:3-4). Gud tager sig af os og tugter os, så mere af denne herlighed, flere af disse dyder kan blive liv i os (Efeserbrevet 1:5-11; Hebræerbrevet 12:11).

Udvalgt til en dybere frelse

Det tager tid at blive grundigt frelst. Det tager tid at skabe en fylde i denne nye skabning. Derfor skal vi benytte os af den tid og de muligheder, som Gud giver os. Alt som Gud sender på vor vej er ment for at tjene os til en dybere frelse. Vi bliver klar over vort selv-liv igennem trængsler. Vort selv-liv er den synd som bor i vort kød, som vi har arvet (Første Petersbrev 1:18-21). Når vi ser vort selv-liv, skal vi ydmyge os selv og erkende det, ikke bare retfærdiggøre og selv og bortforklare det, og blive ved med at leve for os selv. Kun ved at erkende sandheden om os selv, kan vi blive frelst til det yderste (Hebræerbrevet 7:25). Dette er en stor befrielse som gør, at vi kan glæde os i alle livets omstændigheder.

Det er ekstremt håbefuldt og givende at tjene Gud! Og det er muligt for alle som tager imod sit himmelske kald og tror på denne kreative kraft, som er i Gud. Gud kan udføre et herligt værk i sådanne mennesker som er trofaste mod sit kald. Jeg finder ikke denne herlige mulighed i mig selv, på andre steder eller fra andre kilder. Tænk ikke på fortiden eller hvor du kommer fra, men grib troen på den kraft og hjælp, som Gud har givet os ved evangeliet. Dette er hvor al åndelig velsignelse er, for de som lyder ham! (Hebræerbrevet 5:9)


Denne artikel er blevet oversat fra norsk og blev først publiceret under titlen “Udvalgt af Gud" i BCC’s tidsskrift 
Skjulte Skatte i Juni 2016.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.