Vær en Jabes!

Vær en Jabes!

I Første Krønikebog 4, begravet mellem en liste af stamtavler, er der en bemærkelsesværdig bøn af en mand ved navn Jabes.

6 min. ·

Jabes’ bøn

Begynd med at læse Første Krønikebog 4 og din reaktion er måske: “Åh, endnu et kapitel som mange i Krønikebøgerne, hvor de bare laver en lang liste med slægtstavler. Lad mig hellere bare springe over dette kapitel …”

Men som du læser gennem navnene af Judas’ familien, en efter en, kommer du til vers 9 og 10 som afviger fra listen og kommer med denne angivelse:

“Jabes var den mest ansete af brødrene. Hans mor gav ham navnet Jabes, »for jeg har født ham i smerte,« sagde hun. Jabes påkaldte Israels Gud og sagde: »Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte.« Og Gud gav ham, hvad han bad om.” Første Krønikebog 4:9-10.

Og så fortsætter kapitlet som det begyndte, med en lang liste af navne, hvilket får vers 9 og 10 til at skille sig endnu mere ud.

Hvorfor blev Jabes nævnt?

Gud var så entusiastisk over Jabes, som kaldte på ham i bøn og bad om hjælp, som han helt enkelt gav ham, hvad han havde brug for og sikrede os at det blev nævnt i en liste fulde af familienavne, som var midt i en bog fuld af lister med familienavne.

Hvad var det med Jabes, som fik ham til at “skille sig ud fra mængden,” fra Guds perspektiv?

Der er nogle navne i de nye testamente som måske giver os et fingerpeg. De beskriver også en ung mand som skilte sig ud fra mængden, muligvis af de samme grunde som Jabes. Filipperne 2:19-22 taler om en ung mand ved navn Timotheus:

“Jeg håber ved Herren Jesus, at jeg snart kan sende Timotheus til jer, så at også jeg kan være ved godt mod, når jeg hører, hvordan det står til hos jer. For jeg har ingen med et sind som hans til oprigtigt at tage sig af jeres sag. Alle de andre søger jo deres eget og ikke det, der hører Jesus Kristus til. I ved, hvordan Timotheus har stået sin prøve; som et barn, der hjælper sin far, har han sammen med mig tjent evangeliet.”

Timotheus, ligesom Jabes, var Gud entusiastisk omkring, fordi han var den eneste, sammen med Paulus på det tidspunkt, som ikke søgte sine egne fordele og interesser. Han havde virkelig opgivet et selvcentreret liv, hvor alle hans beslutninger og handlinger ikke var motiveret af, hvad han tænkte var bedst for ham selv. Han bestemte sig hellere for at finde ud af, hvad Jesus ville have ham til at gøre og gjorde så kun det.

Har du nogensinde tænkt, at du er for ung til at tjene Gud? Dette kan måske få dig til at ændre holdning.

Selvcentreret efter naturen

At leve et selvcentreret liv ligger naturligt for os alle. Faktisk er det blevet sagt at en nyfødt baby er 100 procent selvcentreret, siden den kun fokuserer på dens egne behov og ønsker. Den har ingen bevidsthed eller opmærksomhed for behovene til de omkring dem og er heller ikke i stand til at have det. Men som et barn vokser op og bliver bevidst om sine omgivelser og lærer at interagere med andre, lærer den at dele, hjælpe og være venlig.

Efter naturen er barnets eneste fokus almindeligvis sjov, underholdning og at få så meget så meget ud af alt som er behageligt for en selv. Dette er også et kendt fænomen blandt teenagere og desværre også voksne.

Hvor mange børn og unge mennesker tænker som dette og handler efter det? “Jeg er sikker på at min far, mor, brødre og søstre har brug for hjælp med noget i dag. Gad vide hvordan jeg kan gøre tingene nemmere for dem? Jeg ønsker ikke at være til frustration og stress for de omkring mig.”

Hvor mange voksne indser, at egoisme er en af grundene til konflikt på arbejdspladsen eller i forhold, hvor ingen af parterne er villige til at opgive deres egne meninger, ønsker eller krav? Der er mange eksempler som kan illustrere, hvordan vi som børn, unge og senere voksne kan være skyld i lidelser for de omkring os, på grund af vores egoisme, på både små og vidtrækkende områder.

Spørgsmålet er, hvor mange af os der har indset at vore egoistiske handlinger kan skabe sorg for andre? Hvor mange af os ser vore egoisme og begynder at sørge over, den måde vi tænker og opfører os på? Måske har mange af os bare lært smarte måde at manipulere mennesker og situationer, så vi får det, vi vil have, selv på bekostning af andre, uden nødvendigvis at leve et åbenlyst “dårligt” liv.

Skil dig ud fra mængden!

Jabes bønfaldt Gud om at holde ham fra det onde, så han ikke ville skabe smerte og sorg, for de omkring ham. Dette gjorde ham mere hæderlig end hans brødre, hvilket er hvorfor Gud imødekom hans anmodning. Fra den tid hjalp Gud ham til at være en velsignelse for sine omgivelser.

Så vær en Jabes – en ung person som Gud er entusiastisk over! Vær en ung person som er mere hæderlig end de omkring dig – i din familie, på din skole eller arbejdsplads – ikke fordi du er bedre end andre, men fordi du er hæderlig nok til at indrømme, at du har brug for Guds hjælp. Vær ydmyg nok til at overvinde alt det onde. Tal til Jesus som Timotheus gjorde, så du kan finde ud af, hvad han vil have dig til at gøre i livets forskellige situationer.

Når Gud ser på menneskeheden, så skiller du dig ud fra mængden, og han vil helt enkelt give dig, det du beder om, helt ligesom han gjorde for Jabes!

Vort sind og stolthed er skyld i smerte og lidelser for os selv og de omkring os. Lad os være i nød, som Jabes, for at få Gud på vor side, så al der smerte vi forårsager, kan få en ende.

Vær en Jabes!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.