Apostlen Johannes’ sikre løsning på at forvise frygt

Apostlen Johannes’ sikre løsning på at forvise frygt

Vi kan blive stærkt fristet til alle mulige slags frygt. Ønsker du at bliver færdig med frygten, en gang for alle?

2 min. ·

“Den fuldendte kærlighed fordriver frygten, for frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden.” Johannes Første Brev 4:18. Mange mennesker lider meget i deres tankeliv og er plaget af frygt. De er plaget af menneskefrygt, frygt for fremtiden, frygt for forandring i dagliglivet, osv. Med disse tanker er deres indre liv altid uroligt og ofte på grund af ydre ting. Dog skriver apostlen Johannes klart, at den fuldendte kærlighed fordriver frygten!!

“Den fuldendte kærlighed fordriver frygten” – hvad vil det sige?

Hvis min første kærlighed er på plads—den glødende, nidkære, altfortærende kærlighed til Jesus—så er frygten fordrevet! Denne slags frygt og en sand kærlighed til Jesus kan aldrig bo i mit hjerte samtidigt. Hvis jeg lader Jesus lede mig, og hvis jeg lader ordet gøre et frelsende arbejde i mig, så bliver frygten kastet ud. Hvilken fantastisk frigørelse det er at leve på denne måde. Mit sind bliver sat fri fra de livs-detaljer, som Gud har fuldstændig styr på, og jeg får en hvile, hvor mesteren frit kan tale og arbejde. Den plage som frygten er, er en tung byrde at bære.

Læs mere om hvad “førstekærlighed” er: Er Jesus din første kærlighed?

I andre oversættelser står der, at “der er smerte i frygt,” men den slags frygt findes ikke i de som indeholder en kærlighed til Jesus. I de tidligere vers står der, “Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som han er, er også vi i denne verden.” Johannes Første Brev 4:17. Brændende kærlighed til Jesus vil føre mig ind i en konstant og grundig renselse. Ingen synd eller egoistiske tanker forbliver, hvor denne kærlighed får lov til at arbejde. Frugten af denne kærlighed er stor frimodighed nu og i evigheden på dommens dag.

Når denne trang, at være som han er i denne verden, bliver bevaret i vore hjerter, så har vi meget at gøre i vores skjulte liv. Lad os søge den evige og uendelige hvile som fylder de hjerter, hvor en glødende kærlighed til Jesus har taget plads, og som ikke kan fjernes.

Denne artikel havde først titlen “Der er ingen frygt i kærligheden” i BCC’s tidsskrift “Skjulte Skatte” i Juni 2012.
© Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | AktivKristendom

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.