21 uvurderlige formaninger fra Paulus' breve

21 uvurderlige formaninger fra Paulus' breve

Når vi anvender disse formaninger i vore liv, får vi livs-forandrende resultater.

7 min. ·

Paulus' breve

Paulus' breve blev skrevet til de menigheder, som han arbejdede med, da evangeliet lige begyndte at blive forkyndt til verden. Enhver formaning han skrev, blev åbenbaret for ham af Gud, og derfor er ethvert ord stadig er relevant og anvendeligt i vore liv og tidsalder. Når vi praktiserer disse ord, sker der ting i vore liv. Vi får fremgang i helliggørelse, åndens frugter vokser, vi forvandles, og vi får evigt liv i os!

Her har vi samlet nogle få af hans mest essentielle formaninger:

Forhold til andre

Paulus' breve er fulde af råd om interaktion med mennesker. Har du taget disse formaninger helt til hjerte, og brugt dem i dine egne relationer? Har du mærket effekten af dem? Kan du vidne, at dine relationer bliver bedre og bedre på grund af det?”

“Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode.” Romerne 12:9-21.

“Lad os derfor ikke længere dømme hinanden, men I skal meget hellere dømme sådan: Ingen må bringe sin broder til at snuble eller falde.” Romerne 14:13.

“Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.” Efeserne 4:31-32.

“Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv.  Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:3-4

“Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed.  Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre.  Men over alt dette skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd.” Kolossenserne 3:12-14.

Læs mere om at have gode relationer her: Hemmeligheden til konflikt-frie relationer

Død for synden og levende for Kristus

Har du regnet dig død for synden og levende for Kristus? Har du overvejet, hvad dette betyder? Ofre din egen vilje, dine egne lyster og begæringer, så du vinder Kristi dyder, er hele meningen med en disciples liv.

“Sådan skal også I se på jer selv: I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige legeme, så I adlyder dets lyster. Stil heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed.” Romerne 6:11-13.

“Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.” Romerne 12:1-2.

“Altid bærer vi den død, Jesus led, med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop.” Andet Brev til Korintherne 4:8-11.

“De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne.  Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.” Galaterne 5:24-25.

“Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd.  Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske.  I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.” Kolossenserne 3:1-3.

Læs mere om hvad det vil sige at agte sig selv død for synden her: Hvordan kan vi agte os døde for synden?

Specifikke formaninger

Har du arbejdet med disse ting i dit liv? Har du set dit liv forandre sig på grund af det? Vælg nogle stykker af disse formaninger fra Paulus' breve at fokusere på i dagene og ugerne som kommer, og se hvilke forandrende resultater de medfører.

“or husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt.  Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver.” Andet Brev til Korintherne 9:6-7.

“Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.” Efeserne 5:20.

“Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig, Guds lydefrie børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden.” Filipperne 2:14-15.

“Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak.” Kolossenserne 4:2.

“Til at sætte en ære i at leve stilfærdigt og passe jeres egne sager og selv arbejde med jeres hænder, sådan som vi påbød jer det.” Første Thessalonikerne 4:11.

“Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak.  Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.” Filipperne 4:6-7.

“I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.” Filipperne 4:8.

“I al deres færd, og vær selv et forbillede i gode gerninger. I din undervisning skal du være ufordærvet og agtværdig.” Titus 2:7.

Formaninger til Timotheus

Timotheus var en ung mand, men Paulus kaldte ham sin mest betroede medarbejder! Lige meget hvor gammel du er, bliver du også en medarbejder for evangeliet, hvis du følger disse råd. Du kan være et eksempel for alle, du møder i dit liv!

“Lad ingen ringeagte dig, fordi du er ung, men vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed.  Indtil jeg kommer, skal du tage vare på skriftlæsningen, formaningen og undervisningen.” Første Brev til Timotheus 4:12-13.

“Giv agt på dig selv og på den undervisning, du giver, hold fast ved det; for når du gør det, bliver du til frelse både for dig selv og for dem, der hører på dig.” Første Brev til Timotheus 4:16.

 “Men du, Guds menneske, skal holde dig fra alt dette og stræbe efter retfærdighed, gudsfrygt, tro, kærlighed, udholdenhed og sagtmodighed. Strid troens gode strid, grib det evige liv, som du blev kaldet til og har bekendt dig til med den gode bekendelse i mange vidners påhør.” Første Brev til Timotheus 6:11-12.

Når vi overholder alle disse livgivende formaninger fra Paulus, ser vi at kristenlivet absolut ikke er et passivt liv! Det betyder nidkært at tage drastiske beslutninger for at leve dem ud, men vi finder, at når vi gør dette, for vi spektakulære resultater!

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.