4 skridt til at lægge fortiden bag dig

4 skridt til at lægge fortiden bag dig

Du angrer måske fortiden, men ved tilgivelse kan du se frem til en utrolig fremtid.

4 min. ·

Gud har lovet et nyt liv til alle som tror på Jesus. At lægge fortiden bag dig er livforandrende, og Gud vil hjælpe og styrke dig hvert skridt på vejen.

1. skridt: Erkende, omvende dig og bede om tilgivelse

Du ser dine tidligere synder og indser, at du skal forandre dig. At omvende dig betyder ikke kun at angre fortiden, men at du har en helt anden indstilling, hvor du indgår en pagt med Gud, om at du ikke længere ønsker at leve på denne måde. Du bekender dine synder til Gud og beder ham om at tilgive dig.

“Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed.” Første Johannesbrev 1:9.

“Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd!” Salmernes Bog 51:12.

Læs mere her: En åben dør venter på dig

2. skridt: Vi modtager tilgivelse

Tavlen bliver vasket ren, og du får en ny start. Skyldfølelsen over de synder du har begået i fortiden bliver taget væk ved tilgivelse. Du behøver aldrig bekymre dig om at stå til regnskab for fortidens synder, fordi de er helt tilgivet. Nu har du chancen for en fuld omvendelse; et helt nyt liv.

“Han viser os atter barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb!” Mikas Bog 7:19.

“Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” Kolossenserbrevet 1:13-14.

“Jeg husker ikke længere på deres synd og på deres lovbrud.’” Hebæerbrevet 10:17.

“Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.” Salmernes Bog 103:12-13.

Læs mere her: Er jeg gået for langt for at få tilgivelse?

3. skridt: Vi får et nyt hjerte og et nyt sind

Hele dit indstilling forandrer sig. Selvom du stadig bliver fristet, har du et nyt hjerte og et nyt sind, som Gud har givet dig, og du ønsker nu kun det gode. I stedet for at forfølge dine gamle vaner og interesser er din interesse i himmelens rige, og du søger de ting som er deroppe med Kristus (Kolossenserbrevet 3:1). Du behøver ikke længere være syndens slave, bare fordi du bliver fristet. Ved Helligåndens kraft kan du overvinde de lyster og begær som er i din natur (Romerbrevet 8:12).

“Husk ikke på det, der skete tidligere, giv ikke agt på fortiden; nu skaber jeg nyt, nu spirer det frem, ved I det ikke? Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken.” Esajas' Bog 43:18-19.

“Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød.” Ezekiels Bog 36:26.

“Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!” Andet Korintherbrev 5:17.

“Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig.” Galaterbrevet 2:19-20.

Læs mere her: Levende tro: blive en ny skabning

4. skridt: Vi går frem på den nye og levende vej

Nu er du klat til at gå frem og stride for en liv i Kristus. Din kærlighed til Jesus og din taknemlighed for alt, hvad han har gjort for dig driver dig til at efterfølge ham som en sand discipel (Lukasevangeliet 9:23). Modløshed, dovenskab, håbløshed osv. får ikke plads i dit hjerte, fordi du tror på det, Guds ord siger. Fortiden er lagt bag dig, lige meget hvad Satan prøver at fortælle dig, og fremtiden er fuld af håb og tro.

“Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg allerede har grebet det. Men dette ene gør jeg: Jeg glemmer, hvad der ligger bagude, og strækker mig frem mod det, der ligger forude; jeg jager mod målet, efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Kristus Jesus.” Filipperbrevet 3:13-14.

“Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.«” Lukasevangeliet 9:62.

“Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I ved Åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.” Romerbrevet 8:13-14.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.