Bøn: så naturligt som at trække vejret

Bøn: så naturligt som at trække vejret

Hvorfor er bøn så vigtigt for en troende?

4 min. ·

Hvorfor beder vi?

Vi kan ikke leve længere end nogle få korte minutter uden at trække vejret. Når vi tænker på nogen som har astma, som har svært ved at trække vejret, kan deres tilstand påvirke hele deres krop. De kan få stærke smerter i deres bryst og kan have svært ved at tale, når de har et anfald. At trække vejret sker næsten ubemærket af os til dagligt, selvom det er afgørende for overlevelse. At være i stand til at trække vejret gør os lyse og glade, og det gør os i stand til at være aktive.

For en troende er bøn, eller burde være, som at trække vejret, kan man sige. Bøn er lungerne på en helhjertet, troende kristen. Uden bøn kan vi ikke have troen levende i os. Bøn gør os glade, det gør os aktive og det gør tingene lyse og lette for os i dagliglivet, når vi er i den tilstedeværelse, i den nærhed i bøn til Gud. Faktisk kan vi ikke leve uden at være i bønnens ånd, den daglige kontakt med Gud. Det er på den måde, vi får hjælp, styrke og svar til de store og små forhold i livet (Hebræerbrevet 4:16).

Læs også: Hvordan er det muligt at bede uden ophør?

Hvorfor beder vi?

Vi ved ikke, hvad vi skal bede om, men vi mærker at Helligånden går i forbøn for os, beder for os og gør flere ting levende for os (Romerbrevet 8:26-27). Dette hjælper os til at vende os til ham endnu mere, og vi kommer ind i en god bønnens ånd, som opnår alle ting i vore liv.

Bøn er meget tæt knyttet til ordets tjeneste: “… men selv vil vi fortsat holde os til bønnen og tjenesten for ordet.” Apostlenes Gerninger 6:4. Bøn først, og så ordets tjeneste. Vi kan sige det på denne måde: det er bøn som giver kraft til at være i stand til at udføre ordets gerning. Uden en indre bøn til Gud og at være i bønnens ånd, har vi ikke denne kraft i os, som gør os i stand til at give næring og hjælp igennem ordet.

Bøn har den effekt, at vi flytter Guds hænder. Hvis vi beder for nogen i Afrika, flytter Guds hånd sig over til Afrika, og han arbejder på dem, vi beder for. Bøn giver os en stor udvidet rækkevidde, så vi kan være aktive over hele verden fra der, hvor vi er.

Læs også: Bøn: Et mægtigt hemmeligt våben

Paulus havde de daglige opgaver med menigheden, opgaver som blev lagt på ham (Andet Korintherbrev 11:28). Han bad for dem allesammen dagligt. Han brugte rigelig tid på at tænke på andre og bede for dem. Han bad for menighederne. Han mærkede og kendte deres styrker og svagheder, og han bad for dem, så Gud kunne gribe ind. Dette gælder også, når nogen har syndet, men det ikke fører til døden, som der står skrevet i Første Johannesbrev 5:16. Så burde vi bede, og så vil Gud give dem liv.

Bøn er en utrolig, skjult og herlig tjeneste. Gud giver liv til andre igennem vore bønner og til gengæld frembringer det en utrolig taknemlighed til Gud. Bøn har den effekt, at vi konstant er taknemlige (Filipperbrevet 4:6-7; Kolossenserbrevet 4:2).

“‘Prøv mig dog’ – så lyder end hans stemme.
Salig den som tog ham på hans ord!
Ja, om end en mor nu kunne glemme,
han er ømmere end nogen mor.
I det hjerte som sin nød erkender,
taler hans sit underbare "bliv!"
Om du lægger alting i hans hænder,
åbnes himlens sluser i dit liv.”

Uddrag fra sangbogen Herrens Veje #295
Skrevet af Laurentze Mørch

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.