Denne hjemmeside bruger informationskapsler til at genkende gentagne besøg og præferancer for at tulbyde funktioner på sociale medier og for at analysere trafik. Ved at klikke på "jeg accepterer" eller ved at bruge vor hjemmeside, samtykker du i brugen af informationskapsler.
Hvad betyder det at have nåde?

Hvad betyder det at have nåde?

Hvad er meningen med Jesu gave, nåden? Er nåde noget, jeg modtager til at modtage til at dække over mine synder eller betyder det noget helt andet?

5 min. ·

Der er blevet sagt meget om nåde, men hvad det betyder det at have nåde?

Nåde betyder tilgivelse:

For det første, betyder nåde tilgivelse. Nåde er en utrolig gave, som vi modtager, når vi angrer vore synder og accepterer Jesus som vor frelser. Uden denne tilgivelsens gave, ville vi være fortabt for altid. Ved at leve et rent og pletfrit liv her på jorden, hvor han aldrig gjorde synd, selvom han blev fristet, kunne Jesus betale for vore synder en gang for alle (Efeserbrevet 1:7).

“Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres synder kan blive slettet ud.” Apostlenes Gerninger 3:19.

I den gamle pagt modtog folket også syndernes forladelse ved at ofre dyr, men de kunne ikke modtage hjælp til at stoppe med at synde. Det var en konstant cyklus med at synde, få tilgivelse, synde, få tilgivelse. Dette er det bedre håb i den nye pagt – forfriskende tider! Fordi Jesus sejrede i hver fristelse, har han åbnet en ny vej for os, først ved at tilgive vore tidligere synder og give os et rent ark og derefter ved at lære os at overvinde synden, ligesom han overvandt den (Hebræerbrevet 10:20).

Nåde betyder hjælp:

“Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde nåde til hjælp i rette tid.” Hebræerbrevet 4:16.

I rette tid er det øjeblik hvor det går op for os, at vi bliver fristet til synd. Før vi falder i synd, har vi en livsvigtig mulighed til at komme til nådens trone (i bøn) og bede om hjælp fra vor frelser (som har gået igennem de samme fristelser som os), og ved Helligånden giver han os nåde og hjælp til at sejre – før vi falder!

Ligemeget hvor bundet til synd jeg er nu, kan jeg ved at følge Kristus og fornægte og korsfæste de synder, som Helligånden åbenbarer for mig, modtage tilstrækkeligt nåde til at blive helt fri og få sejr.

Nåde betyder tid:

“Som hans medarbejdere formaner vi jer da til ikke forgæves at have taget imod Guds nåde. Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag.” Andet Korintherbrev 6:1-2.

Hvis vi læser dette, og vi mærker en længsel efter sejr over synd, har vi stadig nådetid over vore liv. Men denne nådetid er ikke uendelig, og vi ved ikke hvor meget tid, vi har. I dag er nådens dag; i dag har vi mulighed for at komme til nådens trone og modtage hjælp til at blive frelst (sat fri, sejrende, ikke længere slave under vore lyster og vort eget selviske ego). Lad ikke i dag blive forgæves.

Den ydmyge får nåde:

Gud giver den ydmyge nåde (Jakobsbrevet 4:6). Jeg skal erkende, at jeg er fuldstændig ude af stand til at gøre godt og rent i min egen styrke. Jeg skal erkende, at jeg er fuldstændig afhængig af Kristi hjælp til at overvinde de onde tendenser i mig. Kun når jeg forbliver i dette ydmyge stadie, er Gud i stand til at give mig nåde.

Nåde betyder også, at alt det jeg opnår i min åndelige udvikling, selv jordiske ting, har jeg modtaget fra Gud som gav sin søn, derfor skal jeg give ham al æren.

Nåde betyder, at det er muligt at leve sindigt, retfærdigt og gudfrygtigt:

“For Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og verdslige lyster og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, at vort salige håb skal opfyldes og vor store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger.” Titusbrevet 2:11-14.

Så hvad betyder det at have nåde?

Nåde betyder tilgivelse. Når betyder hjælp og styrke til at være sejrende over al den synd, som Gud viser os. Nåde betyder tid til at arbejde på vor frelse. Denne nåde er tilgængelig for alle som er villige til at ydmyge sig selv og acceptere Jesus som herre til at modtage tilgivelse, og endnu bedre, den er til rådighed daglig ved nådens trone, til alle som er villige til at ydmyge sig selv og bede Gud om hjælp og kraft til at overkomme den synd, der kommer op. I dag er nådens dag.

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoritære oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.