Nu er det tid …

Nu er det tid …

Er frelse noget der sker én gang, eller er det en vedvarende proces der fører til vækst og modenhed i kundskaben om frelseren?

Der er opdaterede reporter på aktiemarkedet, politiske udviklinger lokalt og internationalt, helbreds – og medicinske udviklinger og selv mærkelige udviklinger bare for at udfylde tidsintervaller og for at få folk til at se og høre.

Spørgsmålet er “hvad er din interesse?” eller “hvad interesserer dig nu?” Bibelen nævner et tids-følsomt emne i Romerbrevet 13:11:

“… for nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro.”

De fleste mennesker er af den opfattelse, at man bliver “frelst” på et bestemt tidspunkt, og at frelsen da mere eller mindre er overstået, eller i det mindste ikke nævnt igen i nutid. For mange er det et koncept fra fortiden. Blev vi ikke frelst, da vi først begyndte at tro? Men her står der skrevet, at frelsen er nærmere, end da vi kom til tro. Med andre ord skal det også være til stede i nutiden; i det mindste skal muligheden være der til at blive mere “frelst.”

Er frelsen en igangværende proces der fører til vækst eller en modning i kundskab om frelseren? Vi kan også læse i Andet Korintherbrev 6:2:

“I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.”

Vidnesbyrd er ofte ret levende og detaljerede beskrivelser af at blive frelst, engang. Der var en nød, en domsfældelse over synden, en erkendelse, omvendelse og modtage Jesus som frelser i ens liv. Disse er vidunderlige vidnesbyrd og vidunderlige begyndelser. Man kunne sige, at det var frelsens dag, eller da vi først troede.

Men hvad med nu? Er der sket noget siden den dag? Er frelsen nærmere nu, end da du først kom til tro? Er der nogen fremgang i den frelse? Måske ser du kun frem til fremtiden med vor frelser i himlen. Men hvad med nu?

Læs her om tilgivelse og “meget mere” frelse

Når vi er dømt for synd i vore liv eller igen kommer i nød over vore mangler, skulle vi så ikke omvende os igen og bruge muligheden til at blive mere frelst fra vor iboende synd? I dag? Nu?

I Hebræerbrevet 7:25 står der om at blive frelst til det yderste, hvilket taler om en vedvarende udvikling. Meget som et barn udvikles fra barndom til manddom. “ indtil vi alle når frem til … et fuldvoksent menneske … som kan rumme Kristi fylde.” Efeserbrevet 4:13.

Må ingen af os blive lullet i søvn eller blive så involveret med bekymringerne i denne verden, at vi forsømmer så stor en frelse som er til rådighed for os nu (Hebræerbrevet 2:3).

Skrifsteder er taget fra bibelen.dk, den autoriserede oversættelse af bibelen 1992, med mindre andet er specificeret. Copyright © Det Danske Bibelselskab 1992.