God ønsker at gøre et under i mig!

Gud spørger ikke, hvordan din fortid er, hvem du er, eller hvad du er i stand til at gøre. Alt han spørger om, er om du er villig …

Skrevet af AktivKristendom
God ønsker at gøre et under i mig!

Gud har noget, han ønsker at gøre i mit liv. Han ønsker at forvandle mig. “For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den førstefødte blandt mange brødre.” Romerne 8:29. Og han er mere end i stand til at gøre det. Men hvis alt jeg kan se er, hvordan jeg er som persin, hvordan ting har været i fortiden, mine egne tendenser, familietræk jeg har arvet, hvis jeg bare stiller mig tilfreds med det faktum, at det er sådan jeg er, så begrænser jeg Gud. Så kan han ikke gøre sit værk i mig.

Erkend sandheden og hav tro!

Det er sandt, at jeg skal indse og erkende sandheden om mig selv. Jeg ser, hvordan det er, ja. Men så skal jeg gribe troen. Jeg skal se, hvordan det kan blive, hvis jeg overgiver mig selv til Gud. Det er ikke jeg som skal udrette noget, men Gud skal udrette noget i mig. Men så har han brug for mit samarbejde. Jeg skal være villig til at give 100%. Jeg er nødt til at forandre min indstilling om, hvem jeg er, til en tros-indstilling. “Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Hebræerne 11:1.

Der står skrevet i Jeremias’ Bog 29:11: “Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Hvis jeg tror på, at disse er Guds tanker for mig, så skal jeg have de samme tanker for mig selv. Ja, det er sandt, at jeg måske har visse træk som ligger mig nær. Men bare fordi det er på den måde nu, betyder det ikke, at det behøver blive ved med at være sådan. Gud vil arbejde i mig og give mig midlerne og kraften til at sejre over disse ting, hvis jeg ikke tillader min menneskelige fornuft og mine egne tankeprocesser at holde mig tilbage. Hvis jeg har tro på ham og håb for fremtiden.

“I ved jo, at det ikke var med forgængelige ting som sølv eller guld, I blev løskøbt fra det tomme liv, I havde overtaget fra jeres fædre.” Peters Første Brev 1:18.

Han arbejder med mig som en individuel på en personlig måde. Så jeg kan ikke se mig omkring og se, hvordan han arbejder med andre og sammenligne mit eget liv med dem. De skal være lydige til at gøre hvad—og være hvem—Gud virker i dem, og jeg skal gøre det samme.

Gud kan skabe noget nyt i mig

Og måske kan det synes som om det ville kræve et mirakel at forandre mig fra, hvem jeg er. Jeg kender mig selv, og jeg ved, at der er ting som synes, som om de er så dybt indgroet i mig. Men tjener vi ikke miraklernes Gud? Og det mirakel han kan gøre i mig, er ikke den mindste af hans mirakler. Det er den største ting af alle. Den Gud som er skaberen af alle ting kan også skabe noget helt nyt i mig. Jeg skal bare være villig og tro.

Jesus kom og viste og vejen. Jeg skal fornægte mig selv og tage mit kors op. Jeg skal opgive min egen vilje. Jeg skal ydmyge mig selv. Jeg skal være villig til at stride troens gode strid og lide i kødet for at blive færdig med synden. Og når jeg ikke føler, at jeg kan, så skal jeg tro på disse ord:
“Han svarede: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.” Andet Brev til Korintherne 12:9-10.

Og så begynder der at ske forandring i mit liv. Jeg bliver fri. Jeg opdager, at jeg ikke bliver nødt til at være bundet af, hvem jeg er efter naturen. I situationer hvor jeg engang ville have reageret på en speciel måde, kommer jeg fri fra at skulle reagere på den måde. I stedet kan jeg reagere med åndens frugter. Jeg er fri til at være den, som Gud ønskede, jeg skulle være. Jeg bliver lykkelig, når mine tanker stopper med at dreje sig om mig selv, og jeg begynder at tænke Guds tanker.

Måske er du interesseret i at læse mere på vor temaside om forvandling, eller i de følgende artikler:

Skriftsted taget fra: www.bibelsselskabet.dk: "Læs i bibelen".

Download gratis e-bog

At være kristen

Skrevet af Elias Aslaksen

At være kristen er et meget dybere liv, end bare at bede Jesus om at komme ind i ens hjerte og tro på syndernes forladelse. Det er et liv i udvikling og vækst i det som er af Kristus. Dette hæfte præsenterer meget tydeligt og enkelt, det som er grundlæggende i et kristent liv.